Koronavaksine

Vaksine gjøres klar til å settes i skulder

Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp dersom du får korona. Det tilbys også vaksine til barn og unge under 16 år.

Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet.

Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

Det er kommunen du bor eller oppholder deg i som har ansvaret for å tilby deg koronavaksine. Se nettsiden til kommunen for informasjon om når og hvordan vaksineringen gjennomføres.

Ikke møt opp til vaksinasjon og gi beskjed så raskt som mulig dersom du:

 • På vaksinasjonsdagen har forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C.
 • Er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom.
 • Har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager.
 • Har gjennomgått koronasykdom for mindre enn 3 måneder siden (for ungdom 12-15 år gjelder det uavhengig av tid siden sykdom).

FHI har laget et kart med lenker til informasjon om koronavaksine i alle kommuner. Du finner kommuneoversikten på temasiden til Koronavaksinasjonsprogrammet.

Følgende vaksiner brukes i det norske koronavaksinasjons­programmet

Er du under 18 år blir du vaksinert med BioNTech/Pfizer-vaksinen. Menn og kvinner under 30 år bør også vurdere å velge BioNTech/Pfizer-vaksinen når de skal vaksinere seg. Se mer informasjon til barn og unge og de under 30 år her.

Ellers er vaksinene likestilt. Du anbefales derfor å takke ja til den vaksinen du får tilbud om, men det er også mulig å selv velge hvilken av de to vaksinene du ønsker å benytte.

Første vaksinedose 

Det er ikke for sent å ta den første vaksinedosen, dersom du ønsker det. For å få tatt den må du ta kontakt med kommunen du oppholder deg i.

De aller fleste bivirkninger etter koronavaksine er milde/moderate og oppstår 1–2 dager etter vaksinasjon.

Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Det er ubehagelig, men går over av seg selv etter noen dager.

Du kan lese mer om bivirkninger etter vaksinasjon her.

Selv om en dose koronavaksine gir god beskyttelse mot alvorlig covid-19 allerede 3 uker etter første dose, trengs det to doser for best mulig effekt. Det trengs også to doser for best mulig effekt mot å bli smittet og mot å spre smitte videre.

Så lenge du bare har tatt én vaksinedose og ikke har status som fullvaksinert, får du som hovedregel ikke unntak fra regler og anbefalinger knyttet til covid-19.

Andre vaksinedose

Alle som er 16 år og eldre anbefales to doser koronavaksine for å være fullvaksinert. Det tilbys også andre vaksinedose til 12-15 åringer.

Etter andre dose har du høy grad av beskyttelse mot alvorlig koronasykdom, men også mot å bli smittet med koronaviruset og mot å spre smitte videre.

Selv om risikoene er mye mindre, er det noen fullvaksinerte som blir kan bli smittet og spre smitte videre. Derfor er det viktig at også vaksinerte følger gjeldende smittevernråd, holder seg hjemme og tester seg ved symptomer på covid-19.

Vaksinene gir noe mer uttalte bivirkninger etter andre dose enn etter første dose.

Om å kombinere ulike koronavaksiner

Siden vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna baserer seg på samme teknologi, kan de brukes om hverandre. Det betyr at man kan ta en kombinasjon av disse to som første og andre vaksinedose. Du anbefales å takke ja til den vaksinen du får tilbud om, men det er også mulig å selv velge hvilken av de to vaksinene du ønsker å benytte.

Unntaket er de under 18 år som blir vaksinert med BioNTech/Pfizer-vaksinen. Menn og kvinner under 30 år bør også vurdere å velge BioNTech/Pfizer-vaksinen når de skal vaksinere seg. 

Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

I koronasertifikatet ditt er det bare navnet på den siste vaksinetypen du har tatt som er synlig.

Tidsintervall mellom første og andre vaksinedose

Du skal få andre dosen 3-12 uker etter den første. Det er viktig at du prøver å ta andre dose til oppsatt tid. Hvis noe uforutsett skulle komme i veien, må du si fra med én gang til vaksinasjonsstedet slik at det kan avtales ny tid.

Dersom vaksiner gis med for kort intervall har ikke immunforsvaret rukket å få nok effekt av den første dosen til at man får ønsket effekt av den andre dosen. Dersom vaksinene blir satt med for kort mellomrom, får du for eksempel ikke et gyldig koronasertifikat.

Anbefalt minimumsintervall mellom dose én og to:

BioNTech/Pfizer: 21 dager

Moderna: 28 dager

Kombinasjon av BioNTech/Pfizer og Moderna: 28 dager

Det er foreløpig ikke etablert noen øvre grense for intervallet mellom koronavaksiner, hverken for barn eller voksne. 

Tredje vaksinedose

Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere

Oppfriskningsdose (boosterdose) anbefales til eldre fra og med 65 år og sykehjemsbeboere. Grunnen til det er at den gode beskyttelsen de fikk etter grunnvaksinering med 2 doser kan svekkes over tid.

Oppfriskningsdosen bør gis tidligst 20 uker etter andre dose.

Se mer informasjon om oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere her (fhi.no)

Tredje vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har denne gruppen høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Derfor får denne gruppen tilbud om en tredje vaksinedose som en del av fullvaksineringen. I slike tilfeller gis dose 3 minst 4 uker etter andre dose.

Selv om du er i denne gruppen og får en tredje vaksinedose, blir det antatt at du har en lavere beskyttelse enn immunfriske. Du bør derfor leve mer skjermet når det er mye smittet i samfunnet. 

Er du usikker på om du er i denne gruppen eller har spørsmål om en tredje vaksinedose, kan du snakke med fastlegen din eller legen der du får behandling og oppfølging.

Les mer hos FHI her.

Barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar

Det er i utgangspunktet ikke anbefalt å gi tredje vaksinedose til barn og unge (12 år til og med 17 år) med alvorlig svekket immunforsvar, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig av barnelegen.

Oppfriskningsdose til helsepersonell

Helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 skal få tilbud om en oppfriskningsdose tidligst 20 uker etter andre dose.

Se mer informasjon oppfriskningsdose til helsepersonell her (fhi.no).

Til resten av befolkningen

Det er besluttet at alle over 18 skal få tilbud om en oppfriskningsdose. FHI har gjort en vurdering av hvordan dette skal gjennomføres.

Etter at alle over 65 år har fått tilbud om oppfriskningsdose, vil alle over 45 år, personer over 18 år med alvorlig underliggende sykdommer og alle i helse- og omsorgstjenesten få tilbud. Deretter får de mellom 18 og 45 år oppfriskningsdosen.

Intervallet mellom andre dose og oppfriskningsdose er minimum 20 uker.

Informasjon til enkeltgrupper

Barn og unge

5-11 år

Det tilbys nå koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, dersom foresatte ønsker det.

Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. Les mer i nyhetssak fra FHI

Enkelte barn i alderen 5-11 år med en alvorlig grunnsykdom får også tilbud om vaksine.

Tilbudet vil gjelde en liten gruppe med barn som har svært alvorlig sykdom fra før, som de med kreft, organtransplanterte, alvorlig immunsvikt, alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer.

Det er BioNTech/Pfizer-vaksinen som vil bli brukt og den vil bli spesielt dosert for barn.

Er du usikker på om barnet ditt er i denne gruppen eller har spørsmål, kan du snakke med fastlegen til barnet eller legen der barnet får behandling og oppfølging.

Les mer om vaksinering av barn mellom 5 og 11 år her (fhi.no)

12-15 år

Alle som er i alderen 12-15 år får tilbud om å ta andre dose med BioNTech/Pfizer-vaksinen, dersom de og foresatte ønsker det. De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering.

Enkelte i denne aldersgruppen kan også etter vurdering av lege tilbys to vaksinedoser, for eksempel de som bor sammen med spesielt sårbare personer eller som selv har alvorlig sykdom.

16-17 år

Alle som er i alderen 16-17 år anbefales å ta to doser med BioNTech/Pfizer-vaksinen. Det bør være 12 ukers mellomrom mellom dosene. De som tidligere har hatt covid-19 anbefales bare én vaksinedose.

FHI har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.

Menn og kvinner under 30 år

Menn og kvinner under 30 år bør vurdere å velge BioNTech/Pfizer-vaksinen når de skal vaksinere seg. Grunnen til dette er den sjeldne bivirkningen myokarditt (hjertemuskelbetennelse).

Tilstanden forekommer hyppigere særlig blant gutter og yngre menn, og også noen yngre kvinner. Det er også antydninger på en økt forekomst etter å ha brukt Moderna-vaksinen som andre dose.

Du kan lese mer om anbefalingen og myokarditt her (fhi.no).

Gravide og ammende

Det er anbefalt at gravide i 2. og 3. trimester vaksineres mot koronavirus. Er du gravid og i en risikogruppe for koronasykdom, kan du også vaksineres i 1. trimester.

Har du spørsmål eller er usikker kan du snakke med fastlegen din eller helsepersonellet der du får svangerskapsoppfølging.

Det er også anbefalt at de som ammer, prøver å bli gravide eller får/planlegger IVF-behandling tar koronavaksinen.

Gravide blir anbefalt å ta oppfriskningsdose når det har gått minst 4,5 måneder etter 2. dose. Les mer om gravide og oppfriskningsdose (FHI).

Les mer om gravide, ammende og koronavaksine på nettsidene til FHI.

Gjennomgått covid-19

Det er anbefalt at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, vaksinerer seg. Du trenger da kun én vaksinedose for å bli regnet som grunnvaksinert. Det gjelder uansett hvor lenge det er siden du fikk påvist covid-19.

Det bør gå 3 måneder fra du har blitt frisk etter å ha hatt covid-19 til du får vaksinedosen. Dette er fordi et langt intervall mellom gir bedre effekt og langvarig beskyttelse av vaksinen. Hvis du likevel får vaksinen før det har gått 3 måneder, vil du bli regnet som fullvaksinert så sant det har gått minst 3 uker mellom den positive koronatesten og vaksineringen.

Barn og unge i alderen 12-15 år som har hatt covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering.

Hvis du får covid-19 etter å ha fått første vaksinedose anbefales følgende:

 • Påvist covid-19 før det har gått 3 uke etter første vaksinedose: ta en andre dose om lag 3 måneder etter du er symptomfri.
 • Påvist covid-19 senere enn 3 uke etter første vaksinedose: du regnes som fullvaksinert og trenger ikke ta andre vaksinedose.

Syke, medisinerte og allergikere

FHI har laget en oversikt for enkelte grupper syke, medisinerte og allergikere. Se informasjonen i hos FHI her.

De som er vaksinert med Janssen-vaksinen         

Personer vaksinert med Janssen-vaksinen vil få tilbud om en ekstra dose mRNA-vaksine. Ta kontakt med vaksinasjonstilbudet i kommunen du oppholder seg i. Les mer i nyhetssaken fra FHI.

Praktisk informasjon

Feilregistrerte koronavaksiner

Dersom du oppdager at det er feil eller mangler i det som er registrert av vaksineopplysninger, må du ta kontakt med det stedet du tok koronavaksinen.

Vaksinestedet har meldeplikt til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), og er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Verken SYSVAK, Helsenorge eller Informasjonstelefonen kan korrigere feil eller mangelfull informasjon for privatpersoner.

Gyldigheten av koronasertifikatet ditt baserer seg på det som er registrert. Gyldigheten bestemmes ut fra: vaksinasjonsdato, vaksinepreparat, korrekt intervall mellom vaksinedoser og fødsels- eller D-nummer.

Etterregistrering av vaksine tatt i utlandet

Skal du oppholde deg i Norge over en lengre periode, eller flytte tilbake, kan du registrert vaksinene dine på helsenorge.no. Følgende vaksiner tatt i utlandet er godkjent for registrering:

 • Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (Astra Zeneca)
 • Janssen
 • Covishield

For å registrere koronavaksine tatt i utlandet, må du kunne dokumentere følgende:

 • Koronasertifikat utstedt i EU/EØS
 • Skriftlig vaksinedokumentasjon

Ta kontakt med din fastlege, kommunehelsetjeneste eller en privat helsetjeneste, for å få registrert koronavaksine tatt i utlandet.

Godkjente koronavaksiner kan da bli registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) slik at det vises i koronasertifikatet.

Det er også mulig å bruke noen utenlandske koronasertifikat i Norge. Se hvilke koronasertifikat som er gyldige i Norge her. Du finner ditt koronasertifikat på helsenorge.no.

Koronavaksine samtidig med en annen vaksine

Det anbefales ikke å ta andre vaksiner samme dag som koronavaksinen. Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner. Dersom det er et sterkt behov for å ta flere vaksiner på en gang, bør du rådføre deg med lege.

Beskyttet eller fullvaksinert?

Beskyttet

Du er definert som "beskyttet" dersom du:

 • er fullvaksinert. Se definisjon under. 
 • har fått 1 vaksinedose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19 de siste 12 månedene, fra du har avsluttet isolasjon til 12 måneder etter prøvedato.

Fullvaksinert

Du er fullvaksinert når du har:

 • fått 2 vaksinedoser, og det har gått over 1 uke siden du fikk den siste dosen.
 • har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • gjennomgått covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før 3 uker etter du tok testen som var positiv.
 • fått 1 vaksinedose og etter 3 uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.
 • fått påvist antistoffer mot covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden.

Beskyttelse og immunitet

Før vaksiner godkjennes gjennomfører produsentene store studier som gir mye informasjon om hvilken effekt vaksinene har. Studiene viser at beskyttelsen er ulik for de koronavaksinene som er godkjent i Norge. Grad av beskyttelse 1-2 uker etter siste dose:

 • Comirnaty (BioNTech og Pfizer): 95% 
 • Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna): 94% 

Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt. 

Siden effekten var nokså lik i alle aldersgruppene som var med i studiene, forutsetter vi at beskyttelsen hos de eldste vil være nokså lik den vi har sett i yngre aldersgruppe (ekstrapolering).

Foreløpig vet vi ikke hvor lenge beskyttelsen varer. Dersom beskyttelsen avtar over tid, kan det bli aktuelt med oppfriskningsdoser.

Siden vaksinene hindrer sykdom vil de også hindre smittespredning, men vi vet ikke enda i hvor stor grad.

Risikoen for at vaksinerte får koronainfeksjon er liten, men det forkommer. Derfor er det viktig å fortsette å følge gjeldende smittevernråd og å teste seg ved symptomer som kan passe med koronainfeksjon selv om man er vaksinert.

Les mer om vaksinene på godkjenningstidspunktet her

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter. Samtidig er det liten risiko for alvorlige bivirkninger de første to månedene etter vaksinasjon.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk av større og mer sammensatte grupper enn de som deltok i studiene før vaksinen ble godkjent. Når veldig mange vaksineres, kan noen av dem ha sykdommer eller bruke andre legemidler enn det som var tilfelle med de som deltok i studiene. Dette kan ha betydning for hvilke bivirkninger som kan oppstå. Derfor er det viktig at vaksiner overvåkes så lenge de er i bruk. 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon. 

Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Norge utveksler informasjon om bivirkningsmeldinger med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene.

I tillegg er vaksineprodusentene pålagt å overvåke vaksinene og rapportere bivirkninger til myndighetene. Det er spesielt strenge krav til dette siden de første koronavaksinene har fått en betinget (midlertidig) godkjenning. I slike tilfeller er produsentene pålagt å levere tilleggsdokumentasjon på sikkerhet og effekt frem til vaksinen kan få en fullstendig godkjenning. Les mer om godkjenning av koronavaksiner her

Legemiddelverket publiserer regelmessig oversikter over mistenkte bivirkninger, du finner oversiktene her (Legemiddelverket.no).

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (Legemiddelverket.no).

Melde bivirkninger

Helsepersonell melder bivirkninger via melde.no, også når de selv har opplevd bivirkningen.

Pasienter og pårørende med fullmakt kan melde bivirkninger via eget skjema på helsenorge.no, klikk her for å komme til skjemaet for bivirkningsmelding.

Det er ikke nødvendig å melde lite alvorlige bivirkninger som er nevnt i pakningsvedlegget: Smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Det er viktigst å melde

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (manglende effekt etter at det er forventet at vaksinen skal beskytte)

Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med vaksinen.

Du finner link til pakningsvedleggene for vaksinene her:

Les om arbeidet med koronavaksine

Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksine (fhi.no)

Godkjenning av koronavaksine (legemiddelverket.no)

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (legemiddelverket.no)