Hvilke tiltak gjelder der du bor?

Det vurderes kontinuerlig av myndighetene hvilke tiltak som må iverksettes for å håndtere koronasituasjonen i Norge. Det er strengere regler på steder som har store utbrudd med smitte.

Nål på et kart

Mostphotos / Gunnar3000

​Lokale utbrudd med smitte håndteres lokalt av kommunene, med støtte fra FHI om nødvendig. Kommunen kan sette inn tiltak som er nødvendige for å få ned smitten i et begrenset område. Det kan føre til at det er forskjellige tiltak lokalt og nasjonalt.

Vil du ha informasjon om det som skjer i kommunen din, se nettsiden til kommunen din.

Dersom kommunen din ikke har lokale tiltak, er det nasjonale tiltak som er gjeldende. De nasjonale tiltakene kan du lese om her på helsenorge.no.

Anbefalte tiltak i kommuner der det er høy smitte

Ved lokale smitteutbrudd skal kommunene vurdere innstramminger av de nasjonale tiltakene og behovet for egne tiltak. Følgende tiltak bør vurderes:

  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, utover hustandsmedlemmer og barnehage- og klassekohorter.
  • Påbud om munnbind på kollektivreiser til/fra og i regionen.
  • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted, der man ikke kan holde én meter avstand til andre. For eksempel på butikker og kjøpesentre.
  • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder, for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord
  • Forbud mot innslipp ved utesteder etter klokka 22.00.
  • Forbud mot å ha mer enn 20 deltagere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter.
  • Påbud om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken.
  • Oppfordring bør gis til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.

Kommunene kan i tillegg innføre flere tiltak etter behov.