Har du behov for lege, annen helsehjelp eller noen å snakke med?

Ring fastlegen hvis du er syk eller har kronisk sykdom og behov for jevnlig oppfølging. Har du spørsmål om korona, kan du finne informasjon på helsenorge.no, bruke chat nederst på siden eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Stetoskop

Illustrasjon: Mostphotos/Rattanachot Kasa

Når bør jeg kontakte lege?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Ved oppfølging av kroniske sykdommer, ta kontakt med legen eller oppretthold avtalte kontroller.
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
 • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Kroniske sykdommer

Vi anbefaler at pasienter med kroniske sykdommer som skal til undersøkelse og avtalte kontroller, opprettholder avtalen. Les mer om personer med kroniske sykdommer som er i risikogruppen for koronavirus her.

Legen har også tid til deg som lider av andre sykdommer enn covid-19. Ved tvil, ta kontakt med legen. Husk å avtale time på telefon eller nett først.

Kontakt legen via e-konsultasjon

For å avlaste telefonlinjene, kan du kontakte fastlegen via e-konsultasjon. Det er ikke alle fastleger som tilbyr dette, men stadig flere fastlegekontor er med i ordningen.

Konsultasjon via telefon eller video

Noen behandlere kan også tilby konsultasjoner via telefon eller video, men det finnes ingen liste over hvem som tilbyr dette.

For å finne ut om din behandler tilbyr dette kan du

 • sjekke behandlerens nettside
 • sende en e-post til behandleren eller klinikken
 • ringe behandleren eller klinikken

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, svangerskapsomsorgen, helsestasjon for ungdom og andre offentlige tilbud

Har du behov for å snakke med jordmor eller helsesykepleier i helsestasjon, skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom?

Helsedirektoratet råder kommunene til å ha tilgang på telefon for rådføring og veiledning. I tillegg skal skolehelsetjenesten være åpen og tilgjengelig på skolene, også for elever som ikke har undervisning, og helsestasjon for ungdom åpen for alle ungdommer i kommunen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet veiledning for hvordan helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ivareta smittevernet, inkludert ved vaksinasjon. Les råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved covid-19 (koronasykdom) her.

Informasjon om åpningstider og tilbud om kontakttelefon for helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan du finne på kommunenes og skolenes hjemmeside og gjennom sosiale medier som for eksempel Facebook.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her kan du få svar på det du lurer på fra ulike fagpersoner.

Familievernkontoret

Familieverntjenesten kan bidra med å styrke relasjoner og bidra til å dempe konflikter i en uvanlig tid for mange. Det er kanskje viktigere nå enn noen gang når mange barn og voksne må være mer hjemme enn vanlig.

De aller fleste familier greier seg fint hjemme og tar godt vare på hverandre. Men for familier som strever med relasjonene seg imellom kan det blir mer krevende med unntakstilstand og foreldre som har hjemmekontor eller er permittert fra jobben.

Her finner du oversikt over alle familievernkontorene.

Spørsmål om korona

Har du spørsmål finnes informasjon her på Helsenorges sider om koronavirus eller i chat nederst på siden.  Hvis du ikke finner svar på det du lurer på kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 (åpent hverdager 08:00–15:30). Du kan også kontakte:

 • Kreftforeningen om kreft og korona på telefon 21 49 49 21 eller chat.
 • Lurer du på noe om diabetes og korona? Ring Diabeteslinjen på telefon 815 21 948.
 • Har du lungesykdom og spørsmål om korona? Få råd hos LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke).
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har relevant informasjon om korona til sine grupper. FFO har også et eget rettighetssenter som kan kontaktes for spørsmål knyttet til bekymring blant annet for konsekvenser av koronasituasjonen.
 • Norges astma- og allergiforbund har en rådgivningstjeneste som er åpen for alle, fire dager i uken på telefon 23 35 35 35.
 • Mange kommuner har opprettet egne koronatelefoner som gir generell informasjon, sjekk nettsiden til din kommune for hvor du kan henvende deg.

Trenger du noen å snakke med?

Når ting blir vanskelig, eller om du er bekymret for en som ikke har det bra, kan det være nyttig å snakke med noen. Her finner du en oversikt over telefonnumre og chattjenester du kan kontakte.

Hjelpetelefoner og chat

 • Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med.
 • Sidetmedord.no er en nettjeneste drevet av Hjelpetelefonen. På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere.
 • Kirkens SOS Norge er en døgnåpen tjeneste på telefon og internett. Telefon, SOS melding og SOS – Chat. Kirkens SOS tilbyr et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerten som formidles.
 • Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.
 • Arbeidslivstelefonen (225 66 700): en telefontjeneste for deg som har spørsmål eller trenger råd om jobbrelaterte problemer. Telefonen er åpen 09:00-15:00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag, og 09:00-18:00 på torsdager.
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFFS): LFFS Chat og telefon. Her kan du henvende deg om du har tanker om selvskading eller selvmord, eller ønsker råd for hvordan du kan hjelpe en venn.
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) nettros.no: ROS tilbyr råd og veiledning via chat, telefon, e-post. ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon som tilbyr støtte, råd og veiledning til de som sliter eller har slitt med en spiseforstyrrelse, og deres pårørende.
 • Hjelpelinjen (telefon/chat/e-post): Hjelpelinjen kan hjelpe deg som har problemer med pengespill eller dataspill.

For samtaler om rus og avhengighet

 • Barn av rusmisbrukere (BAR): barsnakk.no (chat) er for deg som kjenner noen med rusmiddelproblemer og som ønsker å snakke om dine opplevelser.
 • Rustelefonen: Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.

For samtaler om vold og overgrep

For deg som er pårørende

 • Pårørendetelefonen (Ivareta) er et anonymt lavterskeltilbud der du møter mennesker som selv har erfart hvordan det er å stå nær en som ruser seg.
 • Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende er en rådgivningstelefon drevet av Landsforbundet for pårørende innen psykisk helse (LPP).
 • Pårørendesenteret (chat/e-post/telefon) er et nettsted for deg som er pårørende. De tilbyr kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter.
 • Piosenteret.no (chat/telefon/e-post): En rådgivningstjeneste for unge pårørende drevet av Pårørendesenteret i Oslo. Med pårørende menes her deg som står nær en person som strever med alvorlig eller langvarig sykdom, uavhengig av om det er en psykisk eller fysisk lidelse, eller rusmisbruk.
 • PIO-Pårørendesenteret: Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende uavhengig av diagnose. Drevet av pårørendesenteret i Oslo.

Andre nyttige nettsteder

 • Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.
 • Telefonvenn.no er et tilbud i samarbeid med Norges Frivillighetssentraler. Det er et telefontilbud for alle som trenger en å snakke med. Tilbudet har som mål å motvirke ensomhet og skape trygghet.