Oversikt over regler og anbefalinger

Her finner du oversikt over både lokale og nasjonale regler og anbefalinger. Lokale smittvernsregler og koronatiltak kan være strengere enn de nasjonale.

Lokale regler og anbefalinger

Vil du vite hvilke råd og retningslinjer som finnes i den enkelte kommune? Sjekk nettsidene til kommunen du er i her.

Lokale regler er forskriftsfestet og skal følges. En lokal anbefaling bør følges, selv om den ikke er forskriftsfestet.

Tiltaksnivå ved lokale smitteutbrudd

Ved større lokale smitteutbrudd, kan regjeringen innføre tiltak for å få ned smitten. Tiltakene er delt inn i tiltaksnivå, etter hvor stort utbruddet er. Se tiltaksnivåene ved lokale smitteutbrudd her. 

Nasjonale regler

Her finner du oversikt over alle nasjonale regler. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart. 

Smittekarantene og isolasjon

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Er du vaksinert får du unntak fra smittekarantene. Les mer om unntaket her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.

Reise

Innreiseregler til Norge

Det er begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge. Se hvem som får reise inn til Norge her.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

De som ankommer Norge, også norske statsborgere, skal fylle ut et registreringsskjema for innreisende. Det finnes noen unntak.
Skjemaet er digitalt og skal fylles ut før du ankommer Norge. Se mer om innreiseregistreringsskjema her.

Krav om attest på negativ koronatest ved ankomst til Norge

Reiser du til Norge fra et land med karanteneplikt, må du ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise. Se mer om kravet om attest på negativ koronatest her.

Krav om koronatest ved ankomst til Norge

Dersom du i løpet av de siste 10 døgn har vært i et land eller område med karanteneplikt, skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Se mer om koronatest ved ankomst til Norge her.

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra røde land eller områder, skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Se regler om reisekarantene her.

Hvor du skal gjennomføre reisekarantenen avhenger av hvilket land eller område du ankommer fra til Norge. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her.

Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested. Se mer om bruk av munnbind her.

Karantenehotell

Personer som ankommer Norge fra land med høyt smittetrykk eller utenfor EØS, Sveits og Storbritannia skal gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell. Se mer om karantenehotell her.

Unntak fra reisekarantene

Noen grupper reisende kan få unntak fra reisekarantene på fritiden eller bare i arbeidstiden.

For eksempel er fullvaksinerte, de som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene og reisende fra grønne land eller områder, unntatt reisekarantene. Se unntak for reisekarantenen her.

Test i karantenetiden

Når du er i reisekarantene, skal du teste deg tidligst enten 3 eller 7 døgn etter ankomst til Norge. Se mer om testing når du er i reisekarantene her.

Hvis du er i smittekarantene, skal du ta en PCR-test tidligst 7 døgn etter du hadde nærkontakt med den smittede. Les er her.

Unntak og regler for fullvaksinerte og gjennomgått covid-19

Fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 siste seks måneder som har gyldig koronasertifikat, er unntatt reisekarantene. Les mer om regler for fullvaksinerte her.

Arrangementer og sammenkomster

Krav til gjennomføring av arrangement

Ved gjennomføring av arrangementer og sammenkomster på offentlig sted er det blant annet satt krav til at alle skal holde én meters avstand. 

Arrangementer på offentlig sted har forskjellige krav om antall deltakere tilstede, etter hvilket arrangement det er:

  • Arrangement med koronasertifikat
  • Arrangement uten koronasertifikat
  • Privat sammenkomst på offentlig sted

Se mer om reglene for arrangement og sosiale sammenkomster her. 

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenking, avstand og registrering av gjester. 

Se mer om reglene for serveringssteder her.

Nasjonale anbefalinger

Her finner du oversikt over alle nasjonale anbefalinger. Alle bør følge anbefalinger, selv om de ikke er forskriftsfestet.

Smittevern

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk. Les mer om smittevernråd her.

Testing for koronavirus

Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet av covid-19 bør teste seg. Les mer om symptomer og testing her.
Se prøvesvaret på din koronatest her.

Sosial kontakt 

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Se mer om sosial kontakt og sammenkomster her.

Reiser innenlands

Reiser innenlands kan gjennomføres, med smitteverntiltak både på reisen og underveis i oppholdet. Se mer om reiser innenlands her.

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. 

Det globale reiserådet gjelder ikke for land i EØS, Sveits, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge (lilla land). Se hvilke land dette gjelder.

Se anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her.

Anbefalinger for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19

Vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 blir definert som «beskyttede». Dersom du er beskyttet, har du unntak fra noen av anbefalingene. Se mer om unntakene her.

Barn og unge

Barna bør være sammen med de samme barna som de er i kohort med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Se mer om anbefalinger for barn og unge her.

Idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 30 personer. Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 40 personer.

Se mer om idretts- og fritidsaktiviteter

Risikogrupper

Personer i risikogrupper blir delt inn i to hovedgrupper: Personer med lett eller moderat økt risiko og personer med høy risiko. Gruppene får råd til hvordan forholde seg, ut ifra hvordan smittesituasjonen er i nærområdet. Les mer om risikogrupper her.

Besøk på institusjoner

I hovedsak kan du besøke personer på institusjoner. Les mer om besøk på institusjoner her.

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Det er mulighet å være mer tilstede på arbeidsplassen. Arbeidsgiver bør gjøre vurderinger på om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smittesituasjonen. Det bære også legges til rette for delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Se her om smittevern på arbeidsplasser her.

Gravide og ammende

Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom av koronaviruset. Gravide bør følge de samme rådene som resten av befolkningen for å forebygge smitte. Les mer om gravide og ammende her.