Oversikt over regler og anbefalinger

Her finner du oversikt over både lokale og hvilke nasjonale regler og anbefalinger som gjelder.

Lokale regler og anbefalinger

Vil du vite hvilke råd og retningslinjer som finnes i den enkelte kommune? 

Lokale regler er forskriftsfestet og skal følges. En lokal anbefaling bør følges, selv om den ikke er forskriftsfestet.

Nasjonale anbefalinger

Testing ved symptomer

Alle bør teste seg og holde seg hjemme dersom en får symptomer på korona.

Se mer om testing og symptomer her.

Avstand

Hold minst én meter avstand til de du ikke bor sammen med. Du bør unngå klemming og håndhilsning. Finn andre måter å hilse på, for eksempel kan du ta hånden til hjertet.

Se mer om smitte og smittevern her.

Begrens antall nærkontakter

Alle bør redusere antallet nærkontakter. Det betyr ikke at du skal ha sosial isolasjon, men det er viktig at vi alle er bevisste på hvor mange man møter.

Testing for øvrige nærkontakter

Nærkontakter som blir definert som øvrige nærkontakter bør teste seg og følge nøye med på symptomer.

Se mer om testing for øvrige nærkontakter her.

Vaksinering

Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp dersom du får korona.

Det tilbys også vaksine til barn mellom 5 og 16 år.

Se mer om vaksinering her.

Risikogrupper og uvaksinerte

Alle som er i en risikogruppe eller som ikke har tatt koronavaksine bør skjerme seg.

Det betyr ikke at du skal ha sosial isolasjon, men det er viktig å være bevisst på å følge smittevernrådene.

Se mer om risikogrupper her.

Arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er anbefalt å ikke ha mer enn 10 gjester hjemme og holde minst 1 meters avstand til andre enn dem du bor sammen med.

Se mer om sosiale sammenkomster her. 

På arrangementer skal regler og anbefalinger for gjennomføring, antallsbegrensninger og avstand følges.

Se mer om arrangementer her.

Se egne regler og anbefalinger for barn og unge her

Organisert idretts- og fritidsaktivitet

Idretts- og fritidsaktiviteter kan gjennomføres, men anbefalingene bør følges.

Se mer om organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne her. 

Se hva som gjelder for barn og unge her.

Barnehager, skoler og høyere utdanning

Tiltaksnivåene på skoler og barnehage blir besluttet lokalt, se kommunen din sin nettside for mer informasjon.

Universiteter, høyskoler og fagskoler bør tilrettelegge for mer fysisk undervisning.

Les mer om skoler og høyere utdanning her

Nasjonale regler

Daglig testing eller smittekarantene

Alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn, men kan gjennomføre daglig testing isteden.

Se reglene for smittekarantene og daglig testing her.

Isolasjon

Alle som tester positivt på covid-19 skal i isolasjon i minst 6 døgn.

Se hvilke regler som gjelder for isolasjon her.

Reise

Når du reiser til Norge, må du som hovedregel:

Se mer om reise her. Du kan se hvilke regler som gjelder i din situasjon her.

Arrangementer

På arrangementer skal regler for gjennomføring, antallsbegrensninger og avstand følges.

Se mer om reglene ved arrangementer her.

Serveringssteder

Serveringssteder skal sørge for at gjester kan holde 1 meters avstand og må stenge alkoholserveringen klokken 23.00.

Se mer om reglene for serveringssteder her.

Munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og i andre situasjoner der du ikke kan holde avstand.

Se mer om munnbind her

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte kan jobbe hjemmefra, når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen.

Se mer om arbeid og hjemmekontor