Smitte og forebygging

Hender som blir vasket

Smitte og inkubasjonstid

Koronavirus smitter gjennom dråpesmitte, ved direkte kontakt og ved indirekte kontakt. Dråper kommer ut gjennom munn og nese når en person som er smittet hoster eller nyser, snakker eller synger.

Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Ved direkte kontakt overfører en syk person viruset til en frisk person for eksempel via håndhilsning. Ved indirekte kontakt har en syk person virus på hendene og tar for eksempel på et dørhåndtak som en ny frisk person så tar på.

Smitteoverføringen skjer når man holder på å bli syk og helt i starten av sykdomsforløpet. Det er gode holdepunkter for at smittsomheten er relativ høy en til to dager før man får symptomer.

Inkubasjonstid

Fra du blir smittet til du får symptomer på korona tar det vanligvis 4-5 dager.

For de aller fleste som utvikler symptomer etter smitte, vil symptomene oppstå innen 10 dager.

Hvordan forebygge smitte 

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

  • Teste deg og holde deg hjemme når du har symptomer på korona.
  • Ta koronavaksinen.
  • Bruk munnbind.
  • Begrens antall nærkontakter
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
  • Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken.
  • Finn alternativ til håndhilsning og klemming.

Hold 1 meter avstand

Hold én meter avstand til andre enn de du bor sammen med og tilsvarende nære.

Anbefalingen gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage og barneskolen, og hele ikke voksne som jobber med barn, unge og sårbare grupper.

Du bør unngå klemming og håndhilsning. Finn andre måter å hilse på, for eksempel kan du ta hånden til hjertet.

Munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind der du ikke kan holde én meter avstand til andre. Det gjelder blant annet i butikker, kjøpesenter, kollektivtransport, på serveringssteder, taxi, hos frisør og hudpleie, på innendørs arrangementer, bibliotek og museum. 

Munnbindpåbudet gjelder ikke:

  • Barn under 12 år.
  • Personer som av medisinske grunner ikke kan bruke munnbind.
  • Når man sitter ved et bord på serveringssted eller inntar mat eller drikke sittende.

Det er i tillegg anbefalt å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av et fotballstadion.

Les mer om munnbind.

Begrens antall nærkontakter

Alle bør begrense antall nærkontakter. Det betyr ikke at du skal ha sosial isolasjon, men det er viktig at vi alle er bevisste på hvor mange man møter.

Personer i risikogruppen og som ikke er vaksinert, bør leve skjermet.

Det er anbefalt at du møter andre utendørs.

Du bør unngå klemming og håndhilsning. Finn andre måter å hilse på, for eksempel kan du ta hånden til hjertet.

Se anbefalinger om sammenkomster på privat sted her.

Lufting

Hvis du oppholder deg i samme rom over tid bør du lufte eller ha god ventilasjon. Dette gjelder ikke dersom du er sammen med husstanden din eller tilsvarende nære.