Tiltaksnivå ved lokale smitteutbrudd

Hvilke kommuner er i tiltaksnivåene?

Det er ingen kommuner som er i tiltaksnivå A, B og C.

Tiltaksnivå A, særlig høyt tiltaksnivå 

Det er ingen kommuner i tiltaksnivå A.

Barnehage og skole

 • Gult nivå i barnehager, barneskole og ungdomsskole.

Det må gjøres lokale vurdering og kommunen kan beslutte rødt nivå når det er nødvendig.

Høyere utdanning

 • Lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle elever og studenter. Det skal være digital undervisning.
 • Fra og med 16. april kan lokaler på campus holde åpent der tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, samt der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Studentene må testes jevnlig for covid-19 i samsvar med råd fra smittevernmyndigheten i kommunen.

 • Biblioteker og lesesaler kan holde åpent for studenter som jevnlig testes for covid-19.

 • Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.
 • Voksenopplæringen (inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven) er ikke regulert i tiltaksnivåene. 

Anbefalinger

 • Alle bør unngå besøk og sammenkomster i eget hjem. Det er noen unntak:
  • Nødvendige hjemmetjeneste og besøk hos personer i livets siste fase kan gjennomføres.
  • Aleneboende kan ha én til to faste venner eller én fast husstand, på besøk.
  • Barn kan både få besøk fra egen barnehage- eller barneskolekohort og ha én til to faste venner.
  • Unge kan ha besøk av eller være på besøk hos én til to faste venner.
 • Du bør holde 1 meters avstand til andre personer enn de som er i husstanden din og unntakene for besøk over.
 • Unngå unødvendige reiser. Reiser til jobb som ikke kan gjennomføres på hjemmekontor, er å anse som nødvendige.
 • Du bør ikke dra på kjøpesenter eller varehus i andre kommuner selv om de er åpne.
 • Du kan reise til fritidsbolig, men bør ikke reise med andre enn de du bor sammen med. Gjør alle innkjøp før du reiser og unngå butikker, serveringssteder og møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sett deg inn i de råd og regler som gjelder dit du skal og ikke ta imot besøk.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Frisører og lignende én-til-én virksomheter kan holde åpent, men bør forsterke smitteverntiltakene med for eksempel bruk av munnbind eller redusere behandlingstilbud med nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Det bør være forsterkede tiltak i kollektivtransporten, for eksempel å bruke 50 prosent av kapasiteten i transportmiddelet.
 • Nærkontakter og husstandsmedlemmer bør følges opp og testes:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av de nye virusvariantene, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til de nye virusvariantene.

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Digitale arrangementer kan ha maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
  • Ved begravelser og bisettelse kan det ikke være mer enn 30 personer tilstede med faste, tilviste sitte plasser.
  • Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være tilstede.
  • Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være tilstede.
 • Det er ikke tillatt med organisert idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne eller barn, med unntak av:
  • For barn og unge under 20 år det likevel tillatt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter utendørs, i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne er fra samme kommune.
  • Det samme gjelder for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom i grupper på inntil 5 personer, utendørs og fra samme kommune.  Det er anbefalt at deltakerne kan holde to meters avstand mens aktiviteten pågår.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Munnbind skal brukes på offentlige steder som:
  • Butikker
  • Kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • Serveringssteder
  • Fellesområder på kjøpesentre
  • Lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
  • Tros- og livssynshus
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien.
 • Skjenkestopp for alle som har skjenkebevilling.

Følgende skal holde stengt:

 • Butikker og varehus, se unntak under.
 • Treningssentre
 • Serveringssteder skal holde stengt, men det er tillatt med take away.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielse og dåp, og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Bibliotek
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Følgende butikker og tjenester kan holde åpent:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Bensinstasjoner
 • Blomsterbutikker der salgsareal ikke overstiger 250 kvadratmeter, og butikken i all hovedsak selger blomster med svært kort holdbarhet.
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Tiltaksnivå B, høyt tiltaksnivå

Det er ingen kommuner i tiltaksnivå B.

Barnehage og skole

 • Gult nivå i barnehager og på skoler.

Det må gjøres lokale vurdering og kommunen kan beslutte rødt nivå når det er nødvendig.

Høyere utdanning

 • Ordinær undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler tillates i mindre grupper på inntil 10 personer.
 • Lokalene på universiteter, høyskoler, fagskoler og opplæring for voksne stenges for alle elever og studenter. Det skal være digital undervisning.
 • Fra og med 16. april kan lokaler på campus holde åpent der tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet, og studentene testes jevnlig for covid-19 i samsvar med råd fra smittevernmyndigheten i kommunen.
 • Biblioteker og lesesaler kan holde åpent.
 • Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.
 • Fra og med 3. mai blir ikke lenger voksenopplæringen (inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven) regulert i tiltaksnivåene. 

Anbefalinger

 • Du bør ikke ha flere enn fem gjester på besøk i hjemmet. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet du er sammen med i løpet av uken bør ikke være flere enn 10 personer. Disse kommer i tillegg til de du bor med, jobbkollegaer og kohorten i barnehagen eller på skolen.
 • Du bør holde 2 meters avstand til personer i risikogruppen og i situasjoner der smitterisikoen kan være høyere, som for eksempel fysisk aktivitet med høy intensitet og synging.
 • Unngå unødvendige reiser. Reiser til jobb som ikke kan gjennomføres på hjemmekontor, er å anse som nødvendige.
 • Det er anbefalt at du bruker ditt lokale kjøpesenter eller varehus.
 • Du kan reise til fritidsbolig, men bør ikke reise med andre enn de du bor sammen med. Gjør alle innkjøp før du reiser og unngå butikker, serveringssteder og møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sett deg inn i de råd og regler som gjelder dit du skal og ikke ta imot besøk.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Frisører og lignende én-til-én virksomheter kan holde åpent, men bør forsterke smitteverntiltakene med for eksempel bruk av munnbind eller redusere behandlingstilbud med nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Det bør være forsterkede tiltak i kollektivtransporten, for eksempel å bruke 50 prosent av kapasiteten i transportmiddelet.
 • Nærkontakter og husstandsmedlemmer bør følges opp og testes:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av de nye virusvariantene, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til de nye virusvariantene.

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
  • I tros- og livssynshus kan det være 20 personer tilstede når alle sitter på faste, tilviste plasser.
  • I begravelser og bisettelser kan det være maksimalt 50 personer tilstede.
  • Digitale arrangementer kan ha maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
 • Det er ikke tillatt med innendørs organisert kultur-, idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år eller eldre. Toppidrettsutøvere er unntatt og kan drive organisert trening innendørs.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Munnbind skal brukes på offentlige steder som:
  • Butikker
  • Kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • Serveringssteder
  • Fellesområder på kjøpesentre
  • Lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
  • Tros- og livssynshus ved begravelser og bisettelser
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien.

Følgende skal holde stengt:

 • Treningssentre, med unntak for
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • utendørs gruppetrening for de som er bosatt i kommunen
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, med unntak for:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år.
  • Rehabilitering og opptrening med arrangør
  • Individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
  • Svømming for toppidrettsutøvere
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år og eldre.

Følgende virksomheter kan holde åpent:

 • Butikker og kjøpesentre
 • Serveringssteder, men de kan ikke servere alkohol
 • Bibliotek
 • Tros- og livssynshus
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Midlertidige utendørsmarkeder kan holde åpent.

Tiltaksnivå C, ganske høyt tiltaksnivå

Det er ingen kommuner i tiltaksnivå C. 

Barnehage og skole

 • Gult nivå i barnehager og på skoler.

Det må gjøres lokale vurdering og kommunen kan beslutte rødt nivå når det er nødvendig.

Høyere utdanning

 • Lokalene på universiteter, høyskoler, fagskoler og opplæring for voksne stenges for alle elever og studenter. Det skal være digital undervisning.
 • Fra og med 16. april kan lokaler på campus holde åpent der tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet, og studentene testes jevnlig for covid-19 i samsvar med råd fra smittevernmyndigheten i kommunen.

 • Biblioteker og lesesaler kan holde åpent.

 • Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.
 • Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.
 • Voksenopplæringen (inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven) er ikke regulert i tiltaksnivåene. 

Anbefalinger

 • Du bør ikke ha flere enn fem gjester på besøk i hjemmet. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Du bør holde 2 meters avstand til personer i risikogruppen og i situasjoner der smitterisikoen kan være høyere, som for eksempel fysisk aktivitet med høy intensitet og synging.
 • Unngå unødvendige reiser. Reiser til jobb som ikke kan gjennomføres på hjemmekontor, er å anse som nødvendige.
 • Det er anbefalt at du bruker ditt lokale kjøpesenter eller varehus.
 • Du kan reise til fritidsbolig, men bør ikke reise med andre enn de du bor sammen med. Gjør alle innkjøp før du reiser og unngå butikker, serveringssteder og møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sett deg inn i de råd og regler som gjelder dit du skal og ikke ta imot besøk.
 • Det bør være forsterkede tiltak i kollektivtransporten, for eksempel å bruke 50 prosent av kapasiteten i transportmiddelet.

Regler

 • Arrangementer følger nasjonale regler.
 • Det er ikke tillatt med organisert kultur-, idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år eller eldre. Toppidrettsutøvere er unntatt og kan drive organisert trening innendørs.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Munnbind skal brukes på offentlige steder som:
  • Butikker
  • Kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • Serveringssteder
  • Fellesområder på kjøpesentre
  • Lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
  • Tros- og livssynshus ved begravelser og bisettelser
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien.

Følgende skal holde stengt:

 • Treningssentre, med unntak for
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • utendørs gruppetrening for de som er bosatt i kommunen
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, med unntak for:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år.
  • Rehabilitering og opptrening med arrangør
  • Individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
  • Svømming for toppidrettsutøvere
  • Svømmetilbud til kommunens innbyggere tillates.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år og eldre.

Følgende virksomheter kan holde åpent:

 • Butikker og kjøpesentre
 • Serveringssteder, men de kan ikke servere alkohol.
 • Tros- og livssynshus
 • Bibliotek
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.

Lokale regler og anbefalinger

Vil du vite hvilke råd og retningslinjer som finnes i den enkelte kommune? Sjekk nettsidene til kommunen du er i her.

Lokale regler er forskriftsfestet og skal følges. En lokal anbefaling bør følges, selv om den ikke er forskriftsfestet.