Tiltaksnivå ved lokale smitteutbrudd

Hvilke kommuner er i tiltaksnivåene?

Det er i dag ingen kommuner som tilhører noen av de tre tiltaksnivåene som er beskrevet under.

Tiltaksnivå A, særlig høyt tiltaksnivå 

Barnehage og skole

 • Gult nivå i barnehager, barneskole og ungdomsskole.
 • Digital undervisning på videregående skole.

Det må gjøres lokale vurdering og kommunen kan beslutte rødt nivå når det er nødvendig.

Høyere utdanning

 • Lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle elever og studenter. Det skal være digital undervisning.
 • Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

For mer informasjon om opplærings- og utdanningsinstitusjoner se helsedirektoratet.no.

Anbefalinger

 • Alle bør unngå besøk og sammenkomster i eget hjem. Det er noen unntak:
  • Nødvendige hjemmetjeneste og besøk hos personer i livets siste fase kan gjennomføres.
  • Aleneboende kan ha én til to faste venner eller én fast husstand, på besøk.
  • Barn kan både få besøk fra egen barnehage- eller barneskolekohort og ha én til to faste venner.
  • Unge kan ha besøk av eller være på besøk hos én til to faste venner.
 • Du bør holde 2 meters avstand til andre personer enn de som er i husstanden din og unntakene for besøk over.
 • Unngå unødvendige reiser. Reiser til jobb som ikke kan gjennomføres på hjemmekontor, er å anse som nødvendige.
 • Du bør ikke dra på kjøpesenter eller varehus i andre kommuner selv om de er åpne.
 • Du kan reise til fritidsbolig, men bør ikke reise med andre enn de du bor sammen med. Gjør alle innkjøp før du reiser og unngå butikker, serveringssteder og møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sett deg inn i de råd og regler som gjelder dit du skal og ikke ta imot besøk.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Frisører og lignende én-til-én virksomheter bør forsterke smitteverntiltakene med for eksempel bruk av munnbind eller redusere behandlingstilbud med nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Det bør være forsterkede tiltak i kollektivtransporten, for eksempel å bruke 50 prosent av kapasiteten i transportmiddelet.
 • Nærkontakter og husstandsmedlemmer bør følges opp og testes:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av de nye virusvariantene, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til de nye virusvariantene.

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med uttak av begravelser og bisettelser. Digitale arrangementer kan ha maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
 • Det er ikke tillatt med organisert idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne eller barn.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Munnbind skal brukes på offentlige steder som:
  • Butikker
  • Kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • Serveringssteder
  • Fellesområder på kjøpesentre
  • Lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
  • Tros- og livssynshus ved begravelser og bisettelser
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien.
 • Serveringssteder skal holde stengt, men det er tillatt med take away.
 • Skjenkestopp for alle som har skjenkebevilling.

Følgende skal holde stengt:

 • Butikker og varehus, se unntak under.
 • Treningssentre
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser, og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Bibliotek
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Følgende butikker kan holde åpent:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • Virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Les mer om tiltaksnivå A og informasjon til profesjonelle aktører her (helsedirektoratet.no).

Tiltaksnivå B, høyt tiltaksnivå

Barnehage og skole

 • Gult nivå i barnehager og på skoler som for resten av landet.

Det må gjøres lokale vurdering og kommunen kan beslutte rødt nivå når det er nødvendig.

Høyere utdanning

 • Lokalene på universiteter, høyskoler, fagskoler og opplæring for voksne stenges for alle elever og studenter. Det skal være digital undervisning.
 • Biblioteker og lesesaler kan likevel være åpne
 • Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

For mer informasjon om opplærings- og utdanningsinstitusjoner se helsedirektoratet.no.

Anbefalinger

 • Du bør ikke ha fler enn fem gjester på besøk i hjemmet. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet du er sammen med i løpet av uken bør ikke være fler enn 10 personer. Disse kommer i tillegg til de du bor med, jobbkollegaer og kohorten i barnehagen eller på skolen.
 • Du bør holde 2 meters avstand til personer i risikogruppen og i situasjoner der smitterisikoen kan være høyere, som for eksempel fysisk aktivitet med høy intensitet og synging.
 • Unngå unødvendige reiser. Reiser til jobb som ikke kan gjennomføres på hjemmekontor, er å anse som nødvendige.
 • Det er anbefalt at du bruker ditt lokale kjøpesenter eller varehus.
 • Du kan reise til fritidsbolig, men bør ikke reise med andre enn de du bor sammen med. Gjør alle innkjøp før du reiser og unngå butikker, serveringssteder og møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sett deg inn i de råd og regler som gjelder dit du skal og ikke ta imot besøk.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Frisører og lignende én-til-én virksomheter bør forsterke smitteverntiltakene med for eksempel bruk av munnbind eller redusere behandlingstilbud med nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Det bør være forsterkede tiltak i kollektivtransporten, for eksempel å bruke 50 prosent av kapasiteten i transportmiddelet.
 • Nærkontakter og husstandsmedlemmer bør følges opp og testes:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av de nye virusvariantene, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til de nye virusvariantene.

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
  • I tros- og livssynshus kan det være 20 personer tilstede når alle sitter på faste, tilviste plasser.
  • I begravelser og bisettelser er det de nasjonale reglene om antall som gjelder.
  • Digitale arrangementer kan ha maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
 • Det er ikke tillatt med organisert kultur-, idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år eller eldre. Profesjonelle toppidrettsutøvere er unntatt.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Munnbind skal brukes på offentlige steder som:
  • Butikker
  • Kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • Serveringssteder
  • Fellesområder på kjøpesentre
  • Lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
  • Tros- og livssynshus ved begravelser og bisettelser
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien.

Følgende skal holde stengt:

 • Treningssentre, med unntak for
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, med unntak for:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år.
  • Rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år og eldre.

Du finner mer informasjon om treningssentre hos Helsedirektoratet.no.

Følgende virksomheter kan holde åpent:

 • Butikker og kjøpesentre
 • Serveringssteder, men de kan ikke servere alkohol.
 • Bibliotek
 • Tros- og livssynshus

Les mer om tiltaksnivå B og informasjon til profesjonelle aktører her (helsedirektoratet.no).

Tiltaksnivå C, ganske høyt tiltaksnivå

Barnehage og skole

 • Gult nivå i barnehager og på skoler som for resten av landet.

Det må gjøres lokale vurdering og kommunen kan beslutte rødt nivå når det er nødvendig.

Høyere utdanning

 • Lokalene på universiteter, høyskoler, fagskoler og opplæring for voksne stenges for alle elever og studenter. Det skal være digital undervisning.
 • Biblioteker og lesesaler kan likevel være åpne.
 • Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.
 • Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

For mer informasjon om opplærings- og utdanningsinstitusjoner se helsedirektoratet.no.

Anbefalinger

 • Du bør ikke ha flere enn fem gjester på besøk i hjemmet. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Du bør holde 2 meters avstand til personer i risikogruppen og i situasjoner der smitterisikoen kan være høyere, som for eksempel fysisk aktivitet med høy intensitet og synging.
 • Unngå unødvendige reiser. Reiser til jobb som ikke kan gjennomføres på hjemmekontor, er å anse som nødvendige.
 • Det er anbefalt at du bruker ditt lokale kjøpesenter eller varehus.
 • Du kan reise til fritidsbolig, men bør ikke reise med andre enn de du bor sammen med. Gjør alle innkjøp før du reiser og unngå butikker, serveringssteder og møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sett deg inn i de råd og regler som gjelder dit du skal og ikke ta imot besøk.
 • Det bør være forsterkede tiltak i kollektivtransporten, for eksempel å bruke 50 prosent av kapasiteten i transportmiddelet.

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av begravelser og bisettelser. Digitale arrangementer kan ha maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
 • Det er ikke tillatt med organisert kultur-, idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år eller eldre. Profesjonelle toppidrettsutøvere er unntatt.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Munnbind skal brukes på offentlige steder som:
  • Butikker
  • Kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • Serveringssteder
  • Fellesområder på kjøpesentre
  • Lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
  • Tros- og livssynshus ved begravelser og bisettelser
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien.

Følgende skal holde stengt:

 • Treningssentre, med unntak for
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, med unntak for:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år.
  • Profesjonelle idrettsutøvere.
  • Rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år og eldre.

Du finner mer informasjon om treningssentre hos Helsedirektoratet.no.

Følgende virksomheter kan holde åpent:

 • Butikker og kjøpesentre
 • Serveringssteder, men de kan ikke servere alkohol.
 • Tros- og livssynshus
 • Bibliotek

Les mer om tiltaksnivå C og informasjon til profesjonelle aktører her (helsedirektoratet.no).