Atvykus į Norvegiją

Informaciją, galiojančią Europos šalyse, rasite svetainėje Re-open EU. 

Kas gali atvyki į Norvegiją?

Yra taikomi tam tikri atvykimo į Norvegiją apribojimai. 

Galite keliauti į Norvegiją, jeigu:

 • Galite pateikti galiojantį COVID sertifikatą, jog esate pilnai paskiepytas arba per paskutiniuosius 6 mėnesius persirgote covid-19.
 • Gyvenate ES/EEE šalyje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje arba „violetinėje“ šalyje ar regione, ir ten praleidote paskutiniąsias 10 dienų, galite keliauti į Norvegiją.   

Jeigu nepriklausote aukščiau išvardintoms grupėms, įvažiuoti į Norvegiją galite tik tuo atveju, jeigu jums taikoma išimtis:

Kokios spalvos yra šalis, iš kurios atvykstate?

Šalies, iš kurios atvykstate, spalva lemia, ar jums bus privalomas atvykimo karantinas, ir kokių taisyklių jums reikės laikytis atvykus į Norvegiją. Pasitikrinkite, kokios spalvos yra šalis, iš kurios atvykstate.  

Kai išsiaiškinsite, kokios spalvos yra šalis, iš kurios atvykstate, čia galite perskaityti, kokios  taisyklės jums galioja.

Kokios taisyklės jums galioja?

COVID pažymėjimas užsieniečiams, keliaujantiems į Norvegiją

Jeigu jūs esate pilnai paskiepytas arba per paskutiniuosius 6 metus persirgote koronaviruso sukelta liga, ir galite tai įrodyti, pateikdami skaitmeninį covid pažymėjimą, kuris yra įtrauktas į ES pažymėjimų sistemą, jūs galite laisvai keliauti į Norvegiją, nepriklausomai, iš kokios šalies jūs atvykstate. Jums neprivalomas karantinas, testas prieš atvykimą, testavimas Norvegijos pasienyje ir kelionės registracija atvykstantiems.

Norvegijoje pilnai paskiepytu asmeniu laikomas tas, kuris:

 • Yra paskiepytas 2 vakcinos dozėmis, o po paskutiniosios dozės praėjo 1 savaitė.
 • Yra paskiepytas 1 vakcinos doze, po vakcinacijos praėjus 3 savaitėms.
 • Yra persirgęs covid-19 ir yra paskiepytas 1 vakcinos doze anksčiau nei prieš savaitę. Jūs negalite būti paskiepytas, kol nepraėjo 3 savaitės nuo jūsų teigiamo koronaviruso testo.
 • Yra paskiepytas 1 vakcinos doze, o po 3 savaičių atliktas koronaviruso testas buvo teigiamas. Jūs laikomas pilnai paskiepytu, kai baigiasi jūsų izoliacijos laikotarpis.
 • Buvo nustatyti covid-19 antikūnai, o po to asmuo buvo paskiepytas 1 vakcinos doze anksčiau nei prieš savaitę.

Svetainėje regjeringen.no rasite informaciją, kokių šalių COVID pažymėjimai yra pripažįstami Norvegijoje.   

Išankstinė atvykimo registracija

Asmenys, atvykstantys į Norvegiją iš raudonų, tamsiai raudonų, violetinių ir pilkų šalių bei regionų, paprastai iš anksto turi užpildyti atvykstančiųjų registracijos formą.

Užsiregistravęs skaitmeniniu būdu, gausite kvitą, kurį turėsite pateikti policijai, atvykęs į Norvegiją. Turite užsiregistruoti prieš atvykdami į Norvegiją, bet ne anksčiau nei likus 72 valandoms iki atvykimo.   

 Kaip užsiregistruoti?

Skaitmeninė atvykimo registracija (entrynorway.no)

Jei reikia pagalbos pildant formą, galite paskambinti telefonu +47 33 41 28 70. Arba parašyti adresu support@entrynorway.no.

Telefonu aptarnaujama visą parą, be išeiginių. Informacija teikiama nuo 8:00 iki 22:00 lenkų, rusų, lietuvių ir rumunų kalbomis.

Informacija apie karantiną: Sužinokite, kokios taisyklės taikomos jums (Helsedirektoratet.no)

Reikalavimai dėl testavimo atvykus į Norvegiją

Asmenys, atvykstantys į Norvegiją iš raudonų, tamsiai raudonų, violetinių ir pilkų šalių bei regionų, paprastai pasienyje turi atlikti covid-19 testą.

Jei atvykęs be pagrįstos priežasties nenorėsite atlikti testo ir savo noru neišvyksite iš Norvegijos, būsite nubaustas bauda.  

Testą turite atlikti oro uoste arba kitoje atvykimo į Norvegiją vietoje. Tai yra greitasis antigenų testas, kurio atsakymo turite sulaukti testavimo vietoje, ir tik tada galite tęsti kelionę. 

Jeigu testo rezultatas yra teigiamas, per 24 valandas po atvykimo turi būti atliktas PGR testas. Jeigu per paskutiniąsias 10 dienų buvote išvykęs už Europos Ekonominės Erdvės (EEE)/ Šveicarijos ribų, PGR testą privalote atlikti atvykimo vietoje.

Atvykimo karantinas

Asmenys, atvykstantys į Norvegiją iš raudonų, tamsiai raudonų, violetinių  ir pilkų šalių bei regionų, paprastai privalo karantinuotis 10 parų nuo atvykimo į Norvegiją dienos. Šiam reikalavimui taikomos išimtys, informaciją skaitykite čia.

Atvykimo karantiną galima praleisti nuosavuose namuose arba kitoje tinkamoje gyvenamojoje vietoje. Jus gali būti pasiūlyta apsistoti karantino viešbutyje, jeigu jūs neturite tinkamos gyvenamosios vietos, kurioje galėtumėte apsistoti karantino metu. 

Jeigu pakeliui į Norvegiją keliaujate per žalią arba oranžinę šalį, karantino laikas sutrumpinamas atitinkamai tokiam laikui, kurį praleidote minėtoje šalyje.  

Jeigu jums taikomas atvykimo karantinas, jūs privalote: 

 • Gyventi tinkamoje gyvenamojoje vietoje arba nuosavuose namuose.
 • Neiti į darbą, mokyklą ar darželį.
 • Nesinaudoti viešuoju transportu. Žmonės, keliaujantys iš EEE, Šveicarijos ar Jungtinės Karalystės, viešuoju transportu gali važiuoti į savo karantino vietą arba priešinga kryptimi, jei išvyksta iš Norvegijos prieš karantinavimosi laikotarpio pabaigą. Vyresni nei 12 metų žmonės tuo metu privalo dėvėti veido kaukę.
 • Nesilankyti viešose vietose, tokiose kaip parduotuvės, vaistinės ir kavinės. Jei neturite kitų galimybių, galite esant būtinybei eiti į parduotuvę ar vaistinę. Būtinai laikykitės saugaus atstumo nuo kitų.
 • Vengti lankytojų.

Už karantino prievolės pažeidimą yra baudžiama.

Testavimas atvykimo karantino metu

Jeigu atliekate PGR testą, praėjus mažiausiai 3 paroms po atvykimo į Norvegiją, o testo rezultatas yra neigiamas, galite nutraukti atvykimo karantiną. Testo atsakymą privaloma patvirtinti dokumentu. Pavyzdžiui, tai gali būti atliktai svetainėje  Helsenorge.no testų atsakymai.

Jeigu gyvenate karantino viešbutyje, savivaldybė jums pasiūlys atlikti testą.

Atvykimo karantino išimtys

Yra išimčių dėl atvykimo karantino. Kai kurios išimtys galioja ir darbo, ir laisvalaikio metu, kitos galioja tik darbo metu.  

Pasikalbėkite su savo darbdaviu, ar yra išimtis, kuria jūs galėtumėte pasinaudoti. Pavyzdžiui:

 • Tolimųjų reisų vairuotojai, ir traukinių ekipažo nariai, aviacijos personalas ir darbuotojai, kurie vyksta dirbti į laivą Norvegijos uoste, galite būtų atleisti nuo atvykimo karantino darbo metu. Jie turėtų kreiptis į darbdavį ir išsiaiškinti galiojančias taisykles.

Jeigu atvykstate aplankyti sunkiai sergantį artimą asmenį arba dalyvauti atsisveikinimo su mirusiu artimu asmeniu ceremonijoje ar artimo asmens laidotuvėse, jums gali būti suteikta išimtis.  Karantino išimtis galioja tik tuo metu, kai lankomas sergantis asmuo ar yra dalyvaujama atsisveikinimo ceremonijoje ar laidotuvėse. Kitu metu privalote karantinuotis. Ši išimtis galioja tik tuo atveju, jei pasienyje IR tą pačią dieną kaip artimo žmogaus aplankymas ar atsisveikinimo ceremonija / laidotuvės atliktų testų rezultatai yra neigiami. Šiuo atveju už testą reikia susimokėti pačiam.

Daugiau skaitykite (tik anglų kalba)

Tėvų ir vaikų susitikimai

Išimtis tėvų ir vaikų susitikimo bei padalintos vaiko gyvenamosios vietos atveju yra panaikinta.   

Jaunesniems nei 18 vaikams atvykimo karantinas nebetaikomas, tačiau yra rekomenduojama atlikti PGR arba greitąjį testą, praėjus trims paroms po atvykimo į Norvegiją.    

Suaugusieji (asmenys virš 18 metų) dabar gali nutraukti karantiną, atlikę testą praėjus mažiausiai trims paroms po atvykimo į Norvegiją. Todėl nebėra poreikio suteikti atskirą išimtį dėl pasimatymo su vaiku.  

Su vaiku galite matytis ir karantino metu, kaip ir anksčiau. 

Čia galite rasti daugiau informacijos apie koronavirusą kitomis kalbomis (regjeringen.no)