Atvykus į Norvegiją – karantino ir testavimo taisyklės

Nuo sausio 29 d. į Norvegiją leidžiama atvykti tik Norvegijos piliečiams ir užsienio šalių piliečiams, gyvenantiems Norvegijoje. Užsienio šalių piliečiai, kuriems netaikoma išimtis, bus išsiųsti be papildomų svarstymų.

Tiems asmenims, kuriems leidžiama keliauti į Norvegiją, vis dar yra privalomas testavimas, kelionės registracija, karantinas ir karantino viešbučiai. Už COVID-19 taisyklių pažeidimus bus baudžiama didelėmis baudomis.

Daugelis žmonių į Norvegiją dabar negali keliauti. Tai taikoma visų šalių piliečiams, įskaitant ES/ EEE ir Šiaurės šalių piliečius. Tai taikoma:

 • Turistams
 • Šeimos nariams, kurie nėra išvardinti skiltyje „Išimtys“: artimi šeimos nariai
 • Artimiems draugams ar sužadėtiniams
 • ES/EEE piliečiams (įskaitant Šiaurės šalių piliečius), kurie dirbs ar studijuos Norvegijoje, bet kuriems netaikoma jokia žemiau nurodyta išimtis
 • Asmenims, keliaujantiems verslo reikalais
 • Užsienio šalių piliečiams, gavusiems Šengeno vizą, bet kuriems netaikoma jokia žemiau nurodyta išimtis
 • Asmenims, turintiems laisvalaikio būstą Norvegijoje, bet čia negyvenantiems

Asmenų grupės, kurioms taikomos išimtys, yra:

 • Norvegijoje gyvenantys užsienio šalių piliečiai, kurie Norvegijoje turi nuosavą arba nuomojamą būstą
 • Asmenys, turintys ypatingą atvykimo priežastį, pavyzdžiui, specialią atsakomybę už žmogaus priežiūrą Norvegijoje, arba kitokią svarbią priežastį, atsižvelgiant į gerovės aspektus, pavyzdžiui, aplankyti mirštančių ar sunkiai sergančių artimųjų
 • Užsienio šalių piliečiai, kurie atvyksta bendrauti su savo nepilnamečiais vaikais
 • Artimi šeimos nariai: sutuoktinis/ registruotas partneris / sugyventinis, nepilnamečiai vaikai arba posūniai/ podukros, nepilnamečių vaikų ar posūnių/ podukrų tėvai ar patėviai
 • Žurnalistai ir kiti darbuotojai, siunčiami užsienio žiniasklaidos agentūrų
 • Užsienio šalių piliečiai, kurie ketina persėsti oro uoste Norvegijoje (tiek su tarptautiniu oro uosto tranzitu, tiek Šengeno ribose)
 • Jūreiviai ir aviacijos personalas
 • Užsienio šalių piliečiai, vykdantys krovinių ir keleivių pervežimą
 • Užsienio šalių piliečiai, atliekantys būtinąsias funkcijas visuomenėje ir turintys dokumentus iš darbdavio
 • Švedijos ir Suomijos sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys Norvegijos sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybose
 • Verslui absoliučiai būtini darbuotojai, dėl kurių atvykimo darbdavys turi gauti išankstinį patvirtinimą
 • Vaikai, kurie kasdien vyksta per Norvegijos sieną į mokyklą

Asmenys, kuriems leidžiama atvykti į Norvegiją, ir toliau turi laikytis šių taisyklių:

 • Prieš kelionę turite užpildyti kelionės registracijos formą
 • Turite pateikti neigiamą koronos testo, padaryto per paskutines 24 valandas iki atvykimo, atsakymą
 • Atvykus į Norvegiją, turite pasidaryti testą
 • Jūs turite būti karantine 10 dienų Norvegijoje

Atvykimo registracija

Kiekvienas asmuo, vykstantis į Norvegiją, turi užpildyti kelionės registracijos formą. Prisiregistravus skaitmeniniu būdu, gausite kvitą, kurį reikės pateikti policijai, atvykus į Norvegiją.

Turite užsiregistruoti prieš atvykdami į Norvegiją, bet ne anksčiau kaip likus 72 valandoms iki atvykimo.

Skaitmeninė atvykimo registracija (entrynorway.no)

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Testavimas

Neigiamo COVID-19 testo pažyma

Užsienio piliečiai, kuriems leidžiama atvykti taikant išimtį, Norvegijos pasienyje kaip taisyklė turi pateikti neigiamo COVID-19 testo pažymą.

 • Testas turi būti atliktas likus ne daugiau kaip 24 valandoms iki atvykimo į Norvegiją
 • Patvirtintas testavimo metodas: PGR testas arba greitasis antigenų testas
 • Pažyma turi būti išrašyta norvegų, švedų, danų, anglų, prancūzų arba vokiečių kalba

Asmenys, kurie neturi pateikti neigiamo testo pažymos:

 1. Asmenys, keliaujantys iš valstybių / regionų, kuriems netaikomas karantinas
 2. Vaikai iki 12 metų
 3. Norvegijos piliečiai
 4. Asmenys, kurie patvirtintu laboratoriniu metodu (PGR) gali patvirtinti, kad jie per paskutiniuosius šešis mėnesius persirgo COVID-19.
 5. Norvegijoje gyvenantys užsienio šalių piliečiai, turintys leidimą gyventi arba teisę būti šalyje
 6. Užsienio šalių piliečiai, be kurių būtų neįmanoma užtikrinti tinkamą būtinųjų funkcijų atlikimą visuomenėje ar patenkinti būtinuosius gyventojų poreikius, o neleidus jiems atvykti kiltų pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai
 7. Užsienio šalių piliečiai, keliaujantys tranzitu
 8. Užsienio šalių piliečiai, reguliariai atvykstantys į Norvegiją iš Švedijos ar Suomijos dirbti arba studijuoti, išskyrus medicinos darbuotojus, kurie už Norvegijos ribų praleido daugiau kaip septynias dienas
 9. Prieglobsčio prašytojai ir perkelti pabėgėliai
 10. Užsienio šalių piliečiai, turintys leidimą gyventi Norvegijoje, priėmus sprendimą dėl šeimos narių atvykimo
 11. Asmenys, susiję su diplomatine veikla, dirbantys užsienio atstovybėse ar ambasadose
 12. Užsienio šalių piliečiai, dirbantys su krovinių ir keleivių pervežimu, arba vykstantys į tokį darbą ar iš jo
 13. Pilotai ir jūreiviai, vykstantys į darbą ar iš jo

Reikalavimai dėl atvykusiųjų į Norvegiją asmenų testavimo

Jeigu per pastarąsias 10 dienų lankėtės regione, iš kurio atvykus yra privaloma karantinuotis, atvykęs į Norvegiją turite pasidaryti COVID-19 testą.

Testas turi būti atliekamas oro uoste arba pasienio punkte. Patvirtinti testavimo metodai yra PGR arba greitasis antigenų testas.

Jei atvykęs nenorėsite atlikti testo be pagrįstos priežasties ir savo noru neišvyksite iš Norvegijos, būsite nubaustas bauda.

Išimtys dėl testavimo pasienyje taikomos:

 1. Vaikams iki 12 metų.
 2. Asmenims, kuriems nėra taikoma prievolė karantinuotis darbo valandomis ir laisvalaikiu pagal § 6a (trumpalaikis apsilankymas užsienyje be kontakto su kitais asmenimis nei šeimos nariai, pavyzdžiui, būtinųjų priežiūros darbų atlikimas laisvalaikio būste)
 3. Asmenims, kurie reguliariai keliauja per valstybės sieną iš Švedijos arba Suomijos ir kuriems yra leidžiama atvykti, taikant išimtį, bei kurie laikosi savo testavimo režimo
 4. Tolimųjų reisų vairuotojams ir traukinių ekipažo nariams, nedirbantiems prekiniuose traukiniuose, taip pat kai kuriems prekinių traukinių darbuotojams
 5. Asmenims, atliekantiems būtinas ir kritiškai svarbias visuomenei funkcijas arba tenkinantiems bazinius gyventojų poreikius, kai praktiškai nėra įmanoma atlikti testavimo.
 6. Diplomatams

Su Jumis bus susisiekta tik tuo atveju, jeigu Jūsų testo rezultatas bus teigiamas. Neigiamo rezultato atveju su Jumis susisiekta nebus. Jeigu turite vartotojo paskyrą svetainėje helsenorge.no, galėsite prisijungti ir pamatyti savo testo atsakymą. Kai kurios laboratorijos turi kitus būdus, kaip pasitikrinti savo testo atsakymą: tokiu atveju būsite apie tai informuoti.

Asmenys, atvykę iš Didžiosios Britanijos, Pietų Afrikos Respublikos, Airijos, Olandijos, Austrijos, Portugalijos ir Brazilijos

Asmenims, atvykusiems iš Didžiosios Britanijos, Pietų Afrikos Respublikos, Airijos, Olandijos, Austrijos, Portugalijos ir Brazilijos ir asmenims, kurie lankėsi šiose šalyse 10 dienų iki atvykimo, atvažiavus reikia atlikti PGR testą (COVID-19 testą).

Tai yra valstybės, kuriose daugiau pasitaiko mutavusio viruso varianto. Testavimosi zonoje turite nurodyti, kad atvykote iš vienos iš šių šalių. Šie reikalavimai taikomi asmenims, vyresniems nei 12 metų. Išimtys dėl karantinavimosi atvykus arba galimybė susitrumpinti karantinavimosi laiką atlikus testą iš šių valstybių atvykusiems asmenims kaip taisyklė negalioja.

Karantinas

Visi asmenys, atvykę į Norvegiją iš užsienio, privalo 10 dienų karantinuotis, išskyrus tuos, kurie atvyko iš tam tikrų Šiaurės šalių / Europos regionų, kuriuose viruso paplitimas palyginti nedidelis (geltonosios zonos ir šalys).  

Raudonųjų ir geltonųjų Europos valstybių/regionų žemėlapis (tik anglų kalba)

Atvykę į Norvegiją, privalote važiuoti tiesiai į karantinavimosi vietą: visi asmenys, vyresni nei 12 metų, turi dėvėti veido kaukę, kol pasieks karantinavimosi vietą. 

Gimtojoje šalyje kartu gyvenantys, artimais šeimos ryšiais susiję asmenys, kartu atvykę į Norvegiją, gali karantinuotis toje pačioje vietoje.

Jeigu karantinavimosi laikotarpiu jums pasireikš COVID-19 simptomai, turėsite izoliuotis ir kreiptis į vietinę sveikatos priežiūros tarnybą, kad jums būtų atliktas testas. Telefono numeris: +47 116117.

Kur gali vykti karantinavimasis?

Atvykus karantinas gali būti vykdomas tokiose vietose:

 • Nuolatiniame būste Norvegijoje, nepriklausomai nuo to, ar jis nuosavas, ar nuomojamas. Tai netaikoma mobilioms gyvenamosioms vietoms, tokioms kaip nameliai ant ratų, laivai ar pan. Jūs turėsite pateikti nuosavybės arba nuomos dokumentą, nuomos sutartis turi būti sudaryta mažiausiai 6 mėnesiams. Asmenys, kurie gyvena su jumis jūsų karantinavimosi laikotarpiu, taip pat yra raginami karantinuotis, jeigu jūs neturite atskirų miegamųjų kambarių ir vonios kambarių.
 • Karantino viešbutyje
 • Tinkamoje gyvenamojoje vietoje, kurią kažkas jums parūpina. Žiūrėkite paaiškinimą apie tinkamą gyvenamąją vietą žemiau.
 • Gyvenamojoje vietoje asmens, su kuriuo esate susituokę arba su kuriuo turite bendrą vaiką. Turėsite pateikti dokumentą, kad esate susituokę arba turite bendrų vaikų. Jūsų bendri nepilnamečiai vaikai taip pat čia galės karantinuotis.
 • Tinkamoje gyvenamojoje vietoje, kurią suteikia darbdavys. Darbdavys turi gauti patvirtinimą iš Darbo inspekcijos, kad gyvenamoji vieta yra tinkama, prieš darbuotojui atvykstant į Norvegiją.
 • Tinkama gyvenamoji vieta: Turi būti galimybė išvengti glaudaus kontakto su kitais asmenimis, turi būti atskiras kambarys su televizoriumi ir internetu, atskiras vonios kambarys ir atskira  virtuvė arba maitinimas. 

Prie privalomos kelionės registracijos formos turite pridėti patvirtinimą, kad jūsų gyvenamoji vieta atitinka karantinavimosi reikalavimus.

Nacionalinis atvykstančiųjų kontrolės centras

Karantinavimosi laikotarpiu Nacionalinis keliautojų kontrolės centras SMS žinute ir telefonu susisieks su atvykusiaisiais į Norvegiją. Kontrolės centras suteiks informacijos apie testavimo ir karantino taisykles.

Jei kontrolės centrui su jumis susisiekti nepavyks, pirmiausia gausite SMS su informacija. Jeigu su jumis ir vėliau nepavyks susisiekti, informacija gali būti perduota savivaldybės gydytojui arba Norvegijos darbo inspekcijai.

Kontrolės centras informaciją apie jūsų vardą ir telefono numerį gauna iš atvykusiųjų registro.

Svarbu, kad atsilieptumėte, sulaukę telefono skambučio iš numerio 2189xxxx.

Sutrumpintas karantinavimosi laikas

Jūs galite sutrumpinti karantinavimosi laiką, pateikę dokumentą, įrodantį neigiamą koronaviruso testo (PGR testo) atsakymą. Testas turi būti atliktas praėjus ne mažiau kaip septynioms paroms po atvykimo. Šis testas dabar yra privalomas visiems atvykusiems asmenims, kurie negyvena karantino viešbutyje.

Privalote karantinuotis tol, kol gausite neigiamą koronaviruso testo rezultatą.

Atvykusių darbuotojų karantinavimosi taisyklės

Iš esmės visi iš užsienio atvykę darbuotojai privalo karantinuotis karantino viešbutyje. Visi asmenys, atvykę į Norvegiją iš valstybių, iš kurių atvykus privaloma karantinuotis:

 • Privalo 10 dienų karantinuotis iki tol, kol galės dirbti.
 • Gali sutrumpinti karantinavimosi laiką gavę neigiamą koronaviruso testo atsakymą, kaip nurodyta ankstesniame skirsnyje.

Asmenys, važinėjantys į darbą ir dažnai kertantys sieną

 • Asmenims, kurie 15 dienų laikotarpiu daugiau kaip vieną kartą kirto Norvegijos sieną, atvykdami iš Švedijos ar Suomijos regionų, iš kurių atvykus privaloma karantinuotis, taikoma karantinavimosi išimtis, jeigu jiems atliekamas testas pirmą atvykimo į Norvegiją dieną, o po to testai atliekami kas septynias dienas, jei bus praėję daugiau nei septynios dienos nuo paskutinio jų testo Norvegijoje. Išimtimi negali naudotis tie asmenys, kurie buvo kitoje valstybėje nei Švedija ar Suomija 10 parų iki atvykimo į Norvegiją arba tuo pat metu dirba Švedijos ar Suomijos sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybose.
 • Visiškai paskiepyti sveikatos priežiūros darbuotojai, atliekantys kritines funkcijas ligoninėse ar savivaldybės sveikatos tarnyboje, yra atleidžiami nuo karantino darbo valandomis, jei jiems atvykus į Norvegiją, jų testas yra neigiamas.
 • Kai kuriems krovininio transporto vairuotojams, traukiniuose ir lėktuvuose dirbantiems personalo darbuotojams gali būti taikomos išimtys dėl karantino keliaujant. Pastarieji turi susisiekti su savo darbdaviu, kad išsiaiškintų jiems galiojančias taisykles.
 • Asmenys, kurie kerta Norvegijos sieną, kad pasimatytų su savo vaikais arba tėvais, arba kurie dalinasi vaikų globą, tam tikrais atvejais gali būti atleidžiami nuo prievolės karantinuotis darbo valandomis bei pamokų metu, kai testo, padaryto ne anksčiau kaip 3 dieną nuo atvykimo į Norvegiją, atsakymas yra neigiamas. Asmenims, neturintiems darbo Norvegijoje, atvykus aplankyti savo vaikų, yra nedaroma karantinavimosi išimtis darbo valandomis.
 • Daugiau informacijos (tik anglų kalba).

Asmenys, kuriems nereikia karantinuotis nei darbo valandomis, nei laisvalaikiu:

 • Asmenys, kurie keliauja iš tam tikrų regionų Šiaurės šalyse/Europoje, kur yra pakankamai mažas užkrato paplitimas.

Šalys ir regionai, kur yra pakankamai mažas užkrato paplitimas: žemėlapyje geltonai pažymėtos teritorijos (tik anglų kalba)

 • Asmenys gali gauti atleidimą nuo karantinavimosi, jei jie atvyksta aplankyti sunkiai sergantį artimą asmenį arba dalyvauti atsisveikinimo su mirusiu artimu asmeniu ceremonijoje ar artimo asmens laidotuvėse. Karantino išimtis galioja laikotarpiu, kai lankomas sergantis asmuo ar yra dalyvaujama atsisveikinimo ceremonijoje ar laidotuvėse. Kitu atveju karantinas galioja. Ši išimtis galioja tik tuo atveju, jei pasienyje atlikus testą jo atsakymas buvo neigiamas IR jei jis buvo atliekamas tą pačią dieną kaip artimo žmogaus aplankymas ar atsisveikinimo ceremonija / laidotuvės. Šiuo atveju už testą reikia susimokėti pačiam.

Jeigu jums yra padaryta karantino išimtis, tačiau jums pasireiškia simptomai, arba gydytojas nustato, jog jums įtariamas COVID-19 virusas, vis vien turite karantinuotis. 

Kaip karantinuotis atvykus į šalį

 • Atvykęs į šalį, jūs turite karantinuotis karantino viešbutyje arba kitoje tinkamoje vietoje, jei jums buvo padaryta išimtis dėl karantino viešbučio pagal aukščiau nurodytą sąrašą.
 • Palikti karantinavimosi vietą galite tik tokiu atveju, jei įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis, neskaitant tų, su kuriais gyvenate.
 • Draudžiama būti darbo vietoje, kur yra kitų žmonių, taip pat − mokykloje ar vaikų darželyje.
 • Draudžiama naudotis viešuoju transportu, nebent vykstama į oro uostą, jūrų uostą ar panašią išvykimo vietą arba iš oro uosto, jūrų uosto ar panašios atvykimo į Norvegiją vietos. Tokiu atveju turite dėvėti veido kaukę, jei jums daugiau nei 12 metų.

Karantino viešbutis

Atvykus į Norvegiją, jums kaip taisyklė reikės apsistoti karantino viešbutyje, jei negalėsite pateikti dokumento, jog turite kitą tinkamą karantinavimosi vietą. Informaciją apie karantino viešbučius galite gauti iš policijos Norvegijos pasienyje arba atvykimo į Norvegiją punktuose. 

Nepilnamečiai vaikai, kurie į Norvegiją atvyksta vieni ir kuriems netaikoma karantinavimosi išimtis, turi galimybę karantino viešbutyje gyventi kartu su globėju.

Kas nėra apgyvendinami karantino viešbučiuose:

 1. Asmenys, gyvenantys Norvegijoje (registruoti Gyventojų registre) arba galintys pateikti dokumentą apie turimą nuolatinį būstą Norvegijoje (pavyzdžiui, apie registruotą būstą Mokesčių inspekcijoje arba nuomos kontraktą, kurio trukmė yra mažiausiai 6 mėnesiai).
 2. Asmenys, kurie gali pateikti dokumentą, jog karantinavimosi metu gali gyventi tinkamoje vietoje. Tinkama vieta reiškia gyvenamąją vietą su atskiru kambariu, atskiru vonios kambariu, atskira virtuve arba atskiru maisto patiekimu ir kur galima išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis. Tai gali būti, pavyzdžiui, laisvalaikio būstai, viešbučiai ir kitos gyvenamosios vietos, skirtos naudoti atvykusiems asmenims.
 3. Asmenys, kurie yra susituokę ar turintys bendrų vaikų su asmeniu, turinčiu nuolatinį būstą Norvegijoje, ir jų nepilnamečiai vaikai. Šie asmenys gali karantinuotis sutuoktinio ar kito iš tėvų būste.
 4. Asmenys, keliaujantys darbo reikalais ir turintys darbdavį arba užsakovą, kuris karantinavimosi laikotarpiui parūpina tinkamą gyvenamąją vietą su atskiru kambariu. Turite pateikti dokumentą, įrodantį, kad atvykote darbo reikalais ir kad darbdavys arba užsakovas yra gavęs patvirtinimą, kad gyvenamoji vieta yra tinkama. Gyvenamojoje vietoje turi būti galimybė išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis, ten turi būti atskiras kambarys su televizoriumi ir internetu, atskiru vonios kambariu, atskira virtuve arba maitinimu. Toks dokumentas gali būti, pavyzdžiui, darbo ar paslaugų sutartis. Jame turi būti nurodyta, kur jūs gyvensite, taip pat darbdavio arba užsakovo pavadinimas, adresas ir telefono numeris.
 5. Prieglobsčio prašytojai arba perkelti pabėgėliai.
 6. Tolimųjų reisų vairuotojai ir traukinių ekipažo nariai, nedirbantys prekiniuose traukiniuose, jeigu jie gali karantinuotis atskirai transporto priemonėje ar traukinyje, kurie yra pritaikyti nakvynei.
 7. Užsienio kariuomenės dalinys, atvykęs į Norvegiją mokymams, pratyboms ar į operaciją, patvirtintą Norvegijos krašto apsaugos ministerijos.
 8. Studentai iš Norvegijos, kurie studijuoja užsienyje, bet iki studijų buvo registruoti Norvegijoje, įskaitant ir tuos studentus, kurie yra registruoti užsienyje dėl specialių Šiaurės šalių asmenų priregistravimo taisyklių. Karantinavimosi metu jie turi vengti artimo kontakto su asmenimis, su kuriais gyvena tame pačiame būste, bet su kuriais iki karantino negyveno kartu.

Išimtys taikomos su sąlyga, jei karantino metu liekate būste ar tinkamoje gyvenamojoje vietoje.

Išlaidos

Išlaidų dalis, kurią turi padengti privatūs asmenys, vyresni nei 18 metų, apsistoję karantino viešbutyje, ir darbdaviai, sudaro 500 NOK už parą. Vaikai iki 10 metų amžiaus, gyvenantys viename kambaryje su globėju, gali apsistoti nemokamai.  Už vaikus nuo 10 iki 18 metų amžiaus mokama 250  NOK už parą. Su karantino viešbučiu atsiskaitoma įprastai, atvykus arba išvykstant.

Karantino viešbučiuose apsistojusiems asmenims atliekamas nemokamas COVID-19 testas.

Daugiau informacijos apie koronavirusą kitomis kalbomis (regjeringen.no)