Atvykus į Norvegiją – karantino ir testavimo taisyklės

Dabar į Norvegiją leidžiama atvykti tik Norvegijos piliečiams ir užsienio šalių piliečiams, nuolat gyvenantiems Norvegijoje. Visi užsienio šalių piliečiai, kuriems netaikomos toliau išvardintos išimtys, bus išsiųsti be papildomų svarstymų.

Norvegijos valdžios institucijos rekomenduoja visiems Norvegijoje gyvenantiems asmenims susilaikyti nuo nebūtinųjų kelionių už šalies ribų. Sugrįžusieji į Norvegiją po kelionės, kuri nėra būtinoji, privalo užbaigti karantiną karantino viešbutyje. Kas yra „būtina kelionė“, aprašyta skyriuje apie karantino viešbučius.

Asmenys, kuriems leidžiama keliauti į Norvegiją, privalo laikytis šių taisyklių:

 • Prieš kelionę yra būtina užpildyti kelionės registracijos formą
 • Jūs privalote turėti neigiamą koronaviruso testą, atlikti per paskutiniąsias 24 valandas iki atvykimo
 • Privalote atlikti testą, atvykę į Norvegiją
 • Norvegijoje privalote 10 dienų karantinuotis.  

Už COVID-19 taisyklių pažeidimus bus baudžiama didelėmis baudomis.

Daugelis žmonių į Norvegiją dabar keliauti negali

Atvykimo į Norvegiją apribojimai taikomi  visų šalių piliečiams, įskaitant ES/ EEE ir Šiaurės šalių piliečius. Apribojimai taikomi:

 1. Turistams
 2. Šeimos nariams, kurie nėra išvardinti skiltyje „Išimtys: artimi šeimos nariai“
 3. Mylimiesiems ar sužadėtiniams
 4. ES/EEE piliečiams (įskaitant Šiaurės šalių piliečius), kurie dirbs ar studijuos Norvegijoje, kuriems netaikoma jokia žemiau nurodyta išimtis
 5. Asmenims, keliaujantiems verslo reikalais
 6. Užsienio šalių piliečiams, gavusiems Šengeno vizą, bet kuriems netaikoma jokia žemiau nurodyta išimtis
 7. Asmenims, turintiems laisvalaikio būstą Norvegijoje, bet čia negyvenantiems

Tam tikroms asmenų grupėms yra taikomos išimtys, dažniausios yra šios:

 1. Norvegijoje nuolat gyvenantys užsienio šalių piliečiai, kurie Norvegijoje turi nuosavą arba nuomojamą būstą
 2. Asmenys, turintys ypatingą atvykimo priežastį, pavyzdžiui, specialią atsakomybę už žmogaus priežiūrą Norvegijoje, arba kitokią svarbią priežastį, remiantis gerovės aspektais, pavyzdžiui, aplankyti mirštančių ar sunkiai sergančių artimųjų
 3. Užsienio šalių piliečiai, kurie pagal sutartą arba nustatytą grafiką atvyksta susitikti su savo nepilnamečiais vaikais
 4. Artimi šeimos nariai: sutuoktinis/ registruotas partneris/ sugyventinis, nepilnamečiai vaikai arba posūniai/ podukros, nepilnamečių vaikų ar posūnių/ podukrų tėvai ar patėviai
 5. Žurnalistai ir kiti darbuotojai, siunčiami užsienio žiniasklaidos agentūrų
 6. Užsienio šalių piliečiai, kurie ketina persėsti oro uoste Norvegijoje (tiek tarptautiniu oro uosto tranzitu, tiek Šengeno zonos ribose)
 7. Jūreiviai ir aviacijos personalas
 8. Užsienio šalių piliečiai, vykdantys krovinių ir keleivių pervežimą
 9. Užsienio šalių piliečiai, atliekantys būtinąsias funkcijas visuomenėje - privalo turėti dokumentus iš darbdavio.
 10. Švedijos ir Suomijos sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys Norvegijos sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybose
 11. Verslui absoliučiai būtini darbuotojai, dėl kurių atvykimo darbdavys turi gauti patvirtinimą iš Norvegijos valdžios institucijų, prieš darbuotojams atvykstant į Norvegiją.
 12. Vaikai, kurie kasdien vyksta per Norvegijos sieną į mokyklą
 13. Užsieniečiai, gyvenantys Švedijoje arba Suomijoje, kurie kasdien vyksta į darbą Norvegijoje

Visą išimčių sąrašą rasite adresu lovdata.no (tik anglų kalba)

Išankstinė atvykimo registracija

Kiekvienas asmuo, vykstantis į Norvegiją, turi užpildyti kelionės registracijos formą. Užsiregistravęs skaitmeniniu būdu, gausite kvitą, kurį turėsite pateikti policijai, atvykęs į Norvegiją.

Turite užsiregistruoti prieš atvykdami į Norvegiją, bet ne anksčiau nei likus 72 valandoms iki atvykimo.

Skaitmeninė atvykimo registracija (entrynorway.no)

Informacija apie karantiną: Sužinokite, kokios taisyklės taikomos jums (Helsedirektoratet.no)

Testavimas

Neigiamo COVID-19 testo pažyma              

Visi, įskaitant Norvegijos piliečius ir užsienio piliečius, kuriems yra netaikomi įvažiavimo apribojimai, Norvegijos pasienyje privalo pateikti neigiamą koronaviruso testo pažymą.

 • Testas turi būti atliktas, likus ne daugiau kaip 24 valandoms iki atvykimo į Norvegiją
 • Patvirtintas testavimo metodas: PGR testas arba greitasis antigenų testas
 • Pažyma turi būti išrašyta norvegų, švedų, danų, anglų, prancūzų arba vokiečių kalba

Jeigu atvykstate lėktuvu, testas gali būti atliktas, likus ne daugiau kaip 24 valandoms iki numatytojo pirmojo skrydžio segmento.

Karantino reikalavimų sąrašas: Pasitikrinkite, kokios taisyklės galioja jums (Helsedirektoratet)

Asmenys, kurie neturi pateikti neigiamo testo pažymos atvykus į Norvegiją:

 1. Asmenys, keliaujantys iš valstybių/regionų, kuriems netaikomas karantinas
 2. Vaikai iki 12 metų
 3. Asmenys, kurie patvirtintu laboratoriniu metodu gali įrodyti, kad jie per paskutiniuosius šešis mėnesius persirgo COVID-19
 4. Užsienio šalių piliečiai, be kurių būtų neįmanoma užtikrinti tinkamo būtinųjų visuomenės funkcijų atlikimo ar patenkinti būtinųjų gyventojų poreikių, o neleidus jiems atvykti, kiltų pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai
 5. Užsienio šalių piliečiai, keliaujantys tranzitu
 6. Užsienio šalių piliečiai, reguliariai atvykstantys į Norvegiją iš Švedijos ar Suomijos dirbti arba studijuoti, kurie už Norvegijos ribų praleido daugiau kaip septynias dienas. Sveikatos personalui iš Švedijos ir Suomijos yra taikomi atskiri reikalavimai dėl testavimo. Skaitykite pastraipą apie atvykusių bei reguliariai per sieną į darbą važinėjančių darbuotojų karantinavimosi taisykles.
 7. Prieglobsčio prašytojai ir perkelti pabėgėliai
 8. Užsienio šalių piliečiai, turintys leidimą gyventi Norvegijoje pagal nuostatą dėl šeimos narių imigracijos
 9. Asmenys, susiję su diplomatine veikla, dirbantys užsienio tarnyboje ar ambasadose
 10. Užsienio šalių piliečiai, dirbantys su krovinių ir keleivių pervežimu, arba vykstantys į tokį darbą ar iš jo
 11. Pilotai ir jūreiviai, vykstantys į darbą ar iš jo
 12. Asmenys iš Švedijos ir Suomijos, kurie kasdien važinėja į darbą ir yra testuojami kas 7 dienos bei gali tai įrodyti dokumentais
 13. Svalbardo gyventojai.
 14. Tranzitu vykstanti policija iš Švedijos ar Suomijos ir tarnaujantys muitinės darbuotojai iš Švedijos ar Suomijos.

Reikalavimai dėl atvykusiųjų į Norvegiją asmenų testavimo

Atvykę į Norvegiją turite ne tik dokumentais patvirtinti, kad prieš kelionę į Norvegiją gavote neigiamą testo rezultatą, bet ir iškart po atvykimo į Norvegiją atlikti Covid-19 testą. Pasienyje yra testavimo punktai. Privalote laukti vietoje, kol gausite testo atsakymą. Paprastai tai trunka pusvalandį. Jeigu testo rezultatas yra teigiamas, per parą po atvykimo turi būti atliktas PGR testas. Jaunesni nei 12 metų vaikai taip pat turi būti tikrinami, tačiau jei tyrimą atlikti sunku, nes, pavyzdžiui, vaikas priešinasi, tyrimas neturi būti atliekamas.

Jei atvykęs be pagrįstos priežasties nenorėsite atlikti testo ir savo noru neišvyksite iš Norvegijos, būsite nubaustas bauda.

Visi, kuriems nereikia karantinuotis karantino viešbučiuose, septintą dieną po atvykimo taip pat turi būti patikrinti.

Dauguma žmonių, keliaujančių į Svalbardą, turi parodyti neigiamo koronaviruso testo pažymą. Testą Norvegijoje reikia atlikti per 24 valandas prieš atvykstant į Svalbardą.

Išimtys dėl testavimo pasienyje taikomos:

 1. Asmenys, kurie yra atleidžiami nuo karantino prievolės darbo valandomis ir laisvalaikiu. Kam tai taikoma, žiūrėkite skyriuje apie karantiną.
 2. Asmenims, kurie reguliariai keliauja per valstybės sieną ir gyvena Švedijoje arba Suomijoje, kuriems yra leidžiama atvykti, taikant išimtį, ir kurie laikosi atskiro testavimo režimo.
 3. Tolimųjų reisų vairuotojams ir traukinių ekipažo nariams, nedirbantiems prekiniuose traukiniuose, taip pat kai kuriems prekinių traukinių darbuotojams
 4. Asmenims, atliekantiems būtinas ir visuomenei kritiškai svarbias funkcijas arba tenkinantiems bazinius gyventojų poreikius, kai praktiškai nėra įmanoma atlikti testavimo.
 5. Diplomatams
 6. Lėktuvų ir traukinių personalui, kuris pradeda darbą Norvegijoje ir keliauja į užsienį neišlipdamas iš lėktuvo ar traukinio, netaikomas atvykimo karantinas tiek darbo, tiek ne darbo Norvegijoje metu.
 7. Užsieniečiai, kuriuos Norvegijos valdžios institucijos pakvietė dalyvauti tarptautinėse derybose ir kituose reikaluose, ir užsieniečiai, kurie yra delegacijų, atvykstančių į Norvegiją dėl tarptautinių įsipareigojimų, nariai.

Švedijos ar Suomijos policijos ir muitinės darbuotojai, kurie keliaus per Norvegiją, ir Švedijos ar Suomijos muitinės darbuotojai, kurie dirbs Norvegijoje.

Karantinas

Visi asmenys, atvykę į Norvegiją iš užsienio, privalo 10 dienų karantinuotis, išskyrus tuos, kurie atvyko iš tam tikrų Šiaurės šalių / Europos regionų, kuriuose viruso paplitimas palyginti nedidelis (geltonosios zonos ir šalys).  

Raudonųjų ir geltonųjų Europos valstybių/regionų žemėlapis (tik anglų kalba)

Covid-19 testo atlikimas nuo karantino neatleidžia. Atvykę į Norvegiją, privalote važiuoti tiesiai į karantinavimosi vietą.

 Kaip karantinuotis atvykus į šalį

 • Atvykęs į šalį, jūs turite karantinuotis karantino viešbutyje arba kitoje tinkamoje vietoje, jei jums yra taikomas išimtis dėl karantino viešbučio pagal toliau pateiktą sąrašą.
 • Palikti karantinavimosi vietą galite tik tokiu atveju, jei įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis, išskyrus tuos, su kuriais gyvenate.
 • Draudžiama būti darbo vietoje, kur yra kitų žmonių, taip pat mokykloje ar vaikų darželyje.
 • Draudžiama naudotis viešuoju transportu, nebent vykstama į oro uostą, jūrų uostą ar panašią išvykimo iš / atvykimo į Norvegiją vietą. Tokiu atveju turite dėvėti veido kaukę, jei jums daugiau nei 12 metų.
 • Jeigu karantino metu gyvenate su kitais asmenimis, jūs turėtumėte turėti atskirą miegamąjį ir vonios kambarį, o taip pat laikytis dviejų metrų atstumo. Jeigu tai neįmanoma, su jumis gyvenantys asmenys taip pat turėtų karantinuotis. Jeigu tai neįmanoma, yra rekomenduojama apsistoti karantino viešbutyje arba kituose savivaldybės siūlomuose viešbučiuose.
 • Asmenys, su kuriais gyvenate, taip pat turėtų atlikti testą, praėjus 7 dienoms po jūsų atvykimo (jums yra privaloma, o asmenims su kuriais gyvenate – rekomenduojama).
 • Jeigu karantinavimosi laikotarpiu jums pasireikš COVID-19 simptomai, turėsite izoliuotis ir kreiptis į vietinę sveikatos priežiūros tarnybą, kad jums būtų atliktas testas. Telefono numeris: 116117.

Sutrumpintas karantinavimosi laikas

Jūs galite sutrumpinti karantinavimosi laiką, pateikę dokumentą, įrodantį neigiamą koronaviruso testo (PGR testo) atsakymą. Testas turi būti atliktas praėjus ne mažiau kaip septynioms paroms po atvykimo. Šis testas dabar yra privalomas visiems atvykusiems asmenims, kurie negyvena karantino viešbutyje. Privalote karantinuotis tol, kol gausite neigiamą koronaviruso testo rezultatą.

Dėl testo atlikimo kreipkitės į savivaldybę arba testavimo centrą.

Kur gali vykti karantinavimasis?

Pagrindinė taisyklė – visi turi apsistoti karantino viešbučiuose, įskaitant Norvegijos piliečius ir tuos, kurie nuolat gyvena Norvegijoje. Plačiau apie karantino viešbučius skaitykite tolimesnėje pastraipoje.

Gimtojoje šalyje kartu gyvenantys, artimais šeimos ryšiais susiję asmenys (sutuoktiniai, sugyventiniai ir jų vaikai), kartu atvykę į Norvegiją, gali karantinuotis toje pačioje vietoje.

Atvykus karantinas gali būti vykdomas tokiose vietose:

 • Karantino viešbutyje toje vietoje, kur kertate sieną.
 • Nuolatiniame būste Norvegijoje, nepriklausomai nuo to, ar jis nuosavas, ar nuomojamas. Tai negalioja mobilioms gyvenamosioms vietoms, tokioms kaip nameliai ant ratų, laivai ar pan. Atvykęs jūs turėsite pateikti nuosavybės arba nuomos dokumentą, nuomos sutartis turi būti sudaryta mažiausiai 6 mėnesiams. Asmenys, kurie gyvena su jumis jūsų karantinavimosi laikotarpiu, taip pat yra raginami karantinuotis, jeigu jūs neturite atskirų miegamųjų ir vonios kambarių.
 • Kitoje tinkamoje gyvenamojoje vietoje, jeigu atvykęs galėsite pateikti dokumentus, jog dėl gerovės aspektų jūs turėtumėte gyventi būtent šioje vietoje. Jūs taip pat turėsite pateikti dokumentus, įrodančius, kad ši vieta yra tinkama karantinuotis. Žiūrėkite paaiškinimą apie tinkamą gyvenamąją vietą šio sąrašo pabaigoje.
 • Gyvenamojoje vietoje asmens, su kuriuo esate susituokę arba su kuriuo turite bendrų vaikų. Atvykdamas turėsite pateikti dokumentą, kad esate susituokę arba turite bendrų vaikų. Jūsų bendri nepilnamečiai vaikai taip pat galės čia karantinuotis.
 • Tinkamoje gyvenamojoje vietoje, kurią suteikia darbdavys. Darbdavys turi gauti patvirtinimą iš Darbo inspekcijos, kad gyvenamoji vieta yra tinkama, prieš darbuotojui atvykstant į Norvegiją. Atvykdamas jūs turite pateikti gyvenamosios vietos patvirtinimo dokumentą.

Tinkama gyvenamoji vieta:  Turi būti galimybė išvengti glaudaus kontakto su kitais asmenimis. Gyvenamojoje vietoje turi būti atskiras kambarys su televizoriumi ir internetu, atskiras vonios kambarys ir atskira  virtuvė arba maitinimas. 

Prie privalomosios kelionės registracijos formos turite pridėti patvirtinimą, kad jūsų gyvenamoji vieta atitinka karantinavimosi reikalavimus.

Nacionalinis keliautojų kontrolės centras

Karantinavimosi laikotarpiu Nacionalinis keliautojų kontrolės centras SMS žinute ir telefonu susisieks su atvykusiaisiais į Norvegiją. 

Jei kontrolės centrui su jumis susisiekti nepavyks, informacija gali būti perduota savivaldybės gydytojui arba Norvegijos darbo inspekcijai. Kontrolės centras informaciją apie jus gauna iš atvykusiųjų registro.

Svarbu, kad atsilieptumėte, sulaukę telefono skambučio iš numerio 2189xxxx.

Toliau išvardyti asmenys atleidžiami nuo atvykimo karantino tiek darbo valandomis, tiek ne darbo metu:

 1. Asmenys, kurie atvyksta į Norvegiją per teritoriją, kurioje taikomas karantinas, nesinaudodami viešuoju transportu, ten nepernakvodami ir neturėdami artimų kontaktų su kitais asmenimis, išskyrus tuos, su kuriais kartu gyvena.
 2. Asmenys, kurie atvyksta į Norvegiją po to, kai Švedijoje ar Suomijoje atliko būtiną nekilnojamojo turto, valties, priekabos ir panašių objektų priežiūrą ir patikrinimą, nesinaudodami viešuoju transportu, ten nepernakvodami ir neturėdami artimų kontaktų su kitais asmenimis, išskyrus tuos, su kuriais kartu gyvena.
 3. Asmenys, kurie Norvegijoje įlipa į laivą ar laivą ir jame būna tik tol, kol grįžta į Norvegiją. 4. Kiti keleiviai ar įgula, kurie buvo išlipę į krantą užsienio uoste, negali įlipti į laivą, išskyrus asmenis, kurie vykdo krovinių pervežimą, jeigu jie vengia artimo kontakto su kitais keleiviais ir įgula.
 4. Lėktuvo ir traukinio personalas, kuris pradeda darbą Norvegijoje ir keliauja į užsienį neišlipdamas iš lėktuvo ar traukinio. Jei išlipate iš lėktuvo ar traukinio, turite pasitikrinti atvykę į Norvegiją (lėktuvo personalui) arba per pirmąsias 24 valandas (traukinio personalui), o vėliau tikrintis kas septynias dienas.

Atvykusių bei reguliariai per sieną į darbą važinėjančių darbuotojų karantinavimosi taisyklės

Iš esmės visi iš užsienio atvykę darbuotojai privalo karantinuotis karantino viešbutyje. Visi asmenys, atvykę į Norvegiją iš valstybių, iš kurių atvykus privaloma karantinuotis:

 • Privalo 10 parų karantinuotis, ir tik po to gali pradėti dirbti.
 • Gali sutrumpinti karantinavimosi laiką, gavę neigiamą koronaviruso testo atsakymą, kaip nurodyta ankstesnėje pastraipoje.

Karantinavimosi išimtys darbo valandomis asmenims, kurie dažnai kerta sieną

 • Visiškai paskiepyti sveikatos priežiūros darbuotojai, atliekantys kritines funkcijas ligoninėse ar savivaldybės sveikatos tarnyboje, yra atleidžiami nuo karantino darbo valandomis, jei jiems atvykus į Norvegiją, jų testas yra neigiamas.
 • Kai kuriems profesionaliems tolimųjų reisų vairuotojams, traukinių personalui, orlaivių personalui ir darbuotojams, kurie vyksta dirbti laivuose Norvegijos uostuose, darbo valandomis gali būti taikomos kelionės karantino išimtys. Pastarieji turi susisiekti su savo darbdaviu, kad išsiaiškintų jiems galiojančias taisykles.
 • Tranzitu vykstanti policija iš Švedijos ar Suomijos ir tarnaujantys muitinės darbuotojai iš Švedijos ar Suomijos yra atleidžiami nuo karantino darbo valandomis.
 • Asmenims, kurie 15 dienų laikotarpiu daugiau kaip vieną kartą kirto Norvegijos sieną, atvykdami iš Švedijos ar Suomijos regionų, gali būti taikomos išimtys dėl karantino darbo valandomis, jeigu jie testuojami:
 1. Ne rečiau nei kas septynios dienos

arba

 1. Pirmąją dieną atvykus į Norvegiją, o vėliau kas septynias dienas, jeigu praėjo daugiau nei septynios paros nuo jūsų testavimo Norvegijoje.

arba

 1. Per septynias dienas po paskutiniojo COVID-19 testo, atlikto Švedijoje arba Suomijoje (galioja tik tiems asmenims, kurie per dieną į darbą vyksta kasdien).

Išimtis negali būti taikoma tiems asmenims, kurie per paskutiniąsias 10 parų iki atvykimo į Norvegiją lankėsi kitose šalyse, o ne tik Švedijoje ir Suomijoje, arba tuo pat metu dirba Švedijos ar Suomijos sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybose.

Daugiau informacijos (tik anglų kalba).

Karantinavimosi išimtys dėl gerovės aspektų

Kai kuriais atvejais gali būti suteikta išimtis dėl karantinavimosi:

 • Jeigu atvykstate aplankyti sunkiai sergantį artimą asmenį arba dalyvauti atsisveikinimo su mirusiu artimu asmeniu ceremonijoje ar artimo asmens laidotuvėse. Karantino išimtis galioja laikotarpiu, kai lankomas sergantis asmuo ar yra dalyvaujama atsisveikinimo ceremonijoje ar laidotuvėse. Kitu metu privalote karantinuotis. Ši išimtis galioja tik tuo atveju, jei pasienyje IR tą pačią dieną kaip artimo žmogaus aplankymas ar atsisveikinimo ceremonija / laidotuvės atliktų testų rezultatai yra neigiami. Šiuo atveju už testą reikia susimokėti pačiam. 
 • Jei esate sudarę sutartį dėl teisės matytis su vaiku pagal Vaikų įstatymą arba Vaiko gerovės įstatymą, galite gauti karantino išimtį darbo valandomis:
 1. Jeigu atvykstate iš užsienio susitikti su savo vaikais, kurie gyvena Norvegijoje, jūs nuo karantino neatleidžiamas, tačiau karantino metu jūs galite matytis su vaikais.
 2. Jeigu buvote išvykęs į užsienį susitikti su ten gyvenančiais vaikais, jūs galite būti atleistas nuo karantino darbo valandomis, jeigu ne anksčiau kaip trečią dieną po grįžimo į Norvegiją atliktas koronaviruso testas (PGR) yra neigiamas. Jeigu Norvegijoje darbo neturite, jums negalioja išimtis dėl karantino darbo valandomis, kai grįžtate iš susitikimo su savo vaikais.
 1. Vaikai, kurie grįžta iš užsienio po susitikimo su savo tėvais, gali būti atleisti nuo karantino mokyklos lankymo valandomis, jeigu ne anksčiau kaip trečią dieną po grįžimo į Norvegiją atliktas koronaviruso testas (PGR) yra neigiamas.

Jeigu jums yra padaryta karantino išimtis, tačiau jums pasireiškia COVID-19 simptomai, arba gydytojas nustato, jog jums įtariamas COVID-19 virusas, vis tiek privalote karantinuotis. 

Karantino viešbutis

Atvykus į Norvegiją, jums reikės apsistoti karantino viešbutyje, jei negalėsite pateikti dokumento, jog jums yra taikoma išimtis. Informaciją apie karantino viešbučius Norvegijos pasienyje ir atvykimo į Norvegiją punktuose suteiks policija.

Norvegijos valdžios institucijos rekomenduoja visiems Norvegijoje gyvenantiems asmenims susilaikyti nuo nebūtinųjų kelionių.

Būtinosios kelionės yra tik kelionės darbo tikslu arba kelionės dėl stiprių gerovės aspektų. Stiprūs gerovės aspektai yra, pavyzdžiui, užsienyje gyvenantis jūsų mažametis vaikas, sunkiai sergančio arba mirštančio artimo giminaičio lankymas, dalyvavimas artimojo laidotuvėse arba atsisveikinimo ceremonijoje, būtinasis medicininis gydymas užsienyje.

Sutuoktinio, mylimojo arba kitų artimųjų, kurie nėra sunkiai sergantys, lankymas šiame kontekste nėra priskiriamas stipriems gerovės aspektams.

Jūs turite pateikti dokumentus, įrodančius, jog tai buvo būtinoji kelionė. Be to, jūs turite dokumentais įrodyti, kad turite tinkamą vietą karantinuotis, kur galima išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis, kur yra atskiras kambarys, atskiras vonios kambarys ir atskira virtuvė ar maisto tiekimo vieta. Jeigu negalite to patvirtinti dokumentais, turėsite gyventi karantino viešbutyje. Už viešnagę viešbutyje turite sumokėti patys. Ten turėsite praleisti mažiausiai septynias paras. 7 dieną galėsite atlikti naują koronaviruso testą. Jei šio testo rezultatas bus neigiamas, karantiną galite nutraukti.

Septintą dieną jums COVID-19 testą atliks tik tuo atveju, jeigu savivaldybė turės pakankamai pajėgumo. Dokumentai, įrodantys, jog keliavote dėl stiprių gerovės aspektų, gali būti, pavyzdžiui, susitarimas dėl buvimo laiko su vaiku arba gydytojo pažyma.

Nepilnamečiai vaikai, kurie į Norvegiją atvyksta vieni ir kuriems netaikoma karantinavimosi išimtis, turi galimybę karantino viešbutyje gyventi kartu su globėju.

Išlaidos

Išlaidų dalis, kurią turi padengti privatūs asmenys, vyresni nei 18 metų, apsistoję karantino viešbutyje, ir darbdaviai, sudaro 500 NOK už parą. Vaikai iki 10 metų amžiaus, gyvenantys viename kambaryje su globėju, gali apsistoti nemokamai.  Už vaikus nuo 10 iki 18 metų amžiaus mokama 250  NOK už parą. Su karantino viešbučiu atsiskaitoma įprastai, atvykus arba išvykstant.

Karantino viešbučiuose apsistojusiems asmenims atliekamas nemokamas COVID-19 testas.

Karantino viešbučiuose nebūtina apsistoti:

 1. Tiems, kurie atvykę gali dokumentais patvirtinti, kad jie gyvena Norvegijoje ir, kad kelionė buvo būtina, ir tiems, kurie apsistos savo namuose ar kitoje tinkamoje gyvenamojoje vietoje. Gyvenamąją vietą patvirtinančiu įrodymu gali būti laikoma tai, kad esate įregistruotas nacionaliniame registre arba, pavyzdžiui, turite Mokesčių administracijoje registruotą gyvenamąją vietą arba nuomos sutartį, kurios trukmė yra ne trumpesnė kaip šeši mėnesiai. Ši išimtis taip pat taikoma jų sutuoktiniams arba tiems asmenims, kurie turi bendrų vaikų su Norvegijos gyventoju, ir jų nepilnamečiams vaikams, jei jie kartu keliauja į Norvegiją. Šie asmenys gali laikytis karantino sąlygų sutuoktinio ar kito nepilnamečio vaiko tėvo namuose.
 2. Asmenys, keliaujantys darbo reikalais ir turintys darbdavį arba užsakovą, kuris karantinavimosi laikotarpiui parūpina tinkamą gyvenamąją vietą su atskiru kambariu. Turite pateikti dokumentą, įrodantį, kad atvykote darbo reikalais ir kad darbdavys arba užsakovas yra gavęs patvirtinimą, jog gyvenamoji vieta yra tinkama. Gyvenamojoje vietoje turi būti galimybė išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis, ten turi būti atskiras kambarys su televizoriumi ir internetu, atskiras vonios kambarys, atskira virtuvė arba maitinimas. Toks dokumentas gali būti, pavyzdžiui, darbo ar paslaugų sutartis. Jame turi būti nurodyta, kur jūs gyvensite, taip pat darbdavio arba užsakovo pavadinimas, adresas ir telefono numeris.
 3. Tiems, kurie gali pateikti dokumentus, įrodančius labai svarbias sveikatos būklės sąlygas, pavyzdžiui, jei jie serga liga ar turi sutrikimų, dėl kurių reikia specialios priežiūros ir sąlygų, kurių karantino viešbutis negali pasiūlyti. Atvykę jie turi dokumentais pagrįsti, kad jų gyvenamoji vieta yra tinkama.
 4. Tiems, kurie prašo prieglobsčio arba yra perkeliami pabėgėliai.
 5. Kai kurioms profesinėms grupėms, atvykusioms į Norvegiją ir galinčioms įrodyti, kad jos turi atlikti darbą ar užduotis ir, kad joms taikoma visiškos ar dalinės karantino išimtys. Jie turėtų kreiptis į darbdavį, kad jie paaiškintų, kas taikytina jų atveju.
 6. Užsienio kariuomenės dalinys, atvykęs į Norvegiją mokymams, pratyboms ar į operaciją, patvirtintą Norvegijos krašto apsaugos ministerijos.
 7. Tranzitu vykstanti policija iš Švedijos ar Suomijos ir tarnaujantys muitinės darbuotojai iš Švedijos ar Suomijos

Išimtys taikomos su sąlyga, jei karantino metu liekate būste ar tinkamoje gyvenamojoje vietoje.

Daugiau informacijos apie koronavirusą kitomis kalbomis (regjeringen.no)