Atvykus į Norvegiją – karantino ir testavimo taisyklės

Keliaujantiems į Norvegiją vis dar taikomi griežti atvykimo apribojimai.

Kelionių rekomendacijos ir atvykimo taisyklės mažina tikimybę, kad Norvegijoje gyvenantys žmonės užsikrės koronavirusu užsienyje ir kad keliautojai atveš infekciją į šalį.

Norvegijos valdžios institucijos nerekomenduoja vykti į užsienį, jeigu nėra būtina.   . Bendroji rekomendacija nevykti į užsienį netaikoma EEE šalims, Šveicarijai, Jungtinei Karalystei ir toms šalims, kurios yra įtrauktos į ES trečiųjų šalių sąrašą ir kurias Visuomenės sveikatos institutas laiko saugiomis (vadinamosiomis  violetinėms šalims).

Prisiminkite, kad epidemiologinė situacija ir atvykimo taisyklės gali greitai pasikeisti.

Kokios spalvos yra šalis, iš kurios atvykstate

Šalies, iš kurios atvykstate, spalva lemia, ar jums bus privalomas atvykimo karantinas, ir kokių taisyklių jums reikės laikytis atvykus į Norvegiją.

Čia rasite šalių spalvų apžvalgą (Coronavirus in Norway: Travel advice - helsenorge.no)

 

Kas dabar gali įvažiuoti į Norvegiją? 

Galite keliauti į Norvegiją, jei esate:

 • Norvegijos pilietis (neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje gyvenate)
 • užsienietis, nuolat gyvenantis Norvegijoje
 • Užsienietis, kuris gyvena šalyje arba regione, kuris yra „žalias“
 • užsienietis, turintis ES COVID pažymėjimą, kuris galioja Norvegijoje, ir kuris parodo, jog esate pilnai paskiepytas arba per paskutiniuosius 6 mėnesius persirgote covid-19
 • užsienietis, kuris leis laiką kartu su savo vaikais
 • užsienietis, gyvenantis EEE šalyje/ Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje arba violetinėje šalyje ir yra
 • artimas Norvegijoje gyvenančių asmenų šeimos narys:
  • Sutuoktinis, registruotas partneris ar sugyventinis
  • Nepilnamečiai vaikai ar povaikiai
  • Nepilnamečių vaikų ar povaikių tėvai ar patėviai
  • Suaugę vaikai ir povaikiai
  • Suaugusių vaikų/povaikių tėvai ir patėviai
  • Seneliai ir proseneliai
  • Anūkai ir proanūkiai
 • Užsieniečiai, gyvenantys kitose trečiosiose šalyje, kurie yra  artimi Norvegijoje gyvenančių asmenų šeimos nariai
  • Sutuoktinis
  • Sugyventinis, su kuriuo jūs pragyvenote mažiausiai 2 metus, arba su kuriuo laukiatės ar turite bendrų vaikų
  • Vaikai ir povaikiai iki 18 metų
  • Tėvai ar patėviai, jeigu jūs esate jaunesnis nei 18 metų vaikas

UDI svetainėje pateiktas pilnas išimčių sąrašas ir daugiau informacijos apie atvykimą į Norvegiją.

Jums neleidžiama keliauti į Norvegiją, jei esate:

 • turistai (netaikoma atvykstantiems iš „žaliųjų“ šalių ir regionų)
 • ES/EEE pilietis (įskaitant Šiaurės šalių piliečius), ketinantis dirbti ar studijuoti Norvegijoje ir jums netaikoma išimtis.
 • asmenims, keliaujantiems verslo reikalais
 • užsienietis, kuriam suteikta Šengeno viza ir kuriam netaikoma išimtis.
 • asmenims, turintiems laisvalaikio būstą Norvegijoje, bet čia negyvenantiems

Paprastai tie, kurie gali keliauti į Norvegiją, turi atlikti šiuos veiksmus:

 • prieš kelionę užpildyti kelionės registracijos formą
 • turėti neigiamą tyrimo dėl koronaviruso rezultatą liudijančią pažymą. Mėginys tyrimui turi būti paimtas per 24 valandas iki atvykimo
 • Atvykus į Norvegiją būtina išsitirti
 • Karantine būtina praleisti 10 parų po atvykimo į Norvegiją.

Už atvykimo taisyklių pažeidimus baudžiama.

Išankstinė atvykimo registracija

Kiekvienas asmuo, vykstantis į Norvegiją, turi užpildyti kelionės registracijos formą. Užsiregistravęs skaitmeniniu būdu, gausite kvitą, kurį turėsite pateikti policijai, atvykęs į Norvegiją.

Turite užsiregistruoti prieš atvykdami į Norvegiją, bet ne anksčiau nei likus 72 valandoms iki atvykimo.

Asmenims, kurie visiškai paskiepyti nuo COVID-19 arba persirgę šia infekcija per pastaruosius šešis mėnesius, šis reikalavimas netaikomas ir jiems nereikia pildyti formos. Šie asmenys turi dokumentais pagrįsti, kad yra arba visiškai paskiepyti, arba per pastaruosius šešis mėnesius persirgę COVID-19. Tam būtina pateikti Norvegijos, Danijos arba Švedijos koronos pažymėjimą (adresas: helsenorge.no).

Kaip užsiregistruoti?

Skaitmeninė atvykimo registracija (entrynorway.no)

Jei reikia pagalbos pildant formą, galite paskambinti telefonu +47 33 41 28 70. Arba parašyti adresu support@entrynorway.no.

Telefonu aptarnaujama visą parą, be išeiginių. Informacija teikiama nuo 8:00 iki 22:00 lenkų, rusų, lietuvių ir rumunų kalbomis.

Informacija apie karantiną: Sužinokite, kokios taisyklės taikomos jums (Helsedirektoratet.no) 

Testavimas prieš atvykimą

Neigiamo COVID-19 testo pažyma

Vykstantieji į Norvegiją įvažiuodami į šalį privalo pateikti neigiamą koronaviruso tyrimo rezultatą rodantį dokumentą. Šis reikalavimas taip pat taikomas Norvegijos piliečiams ir nuolatiniams šios šalies gyventojams.

 • Testas turi būti atliktas, likus ne daugiau kaip 24 valandoms iki atvykimo į Norvegiją
 • Patvirtintas testavimo metodas: PGR testas arba greitasis antigenų testas
 • Pažyma turi būti išrašyta norvegų, švedų, danų, anglų, prancūzų arba vokiečių kalba

Jeigu atvykstate lėktuvu, testas gali būti atliktas, likus ne daugiau kaip 24 valandoms iki numatytojo pirmojo skrydžio segmento.

 • Asmenys, kurie neturi pateikti neigiamo testo pažymos atvykstant į Norvegiją:
  • Tie, kurie yra visiškai paskiepyti arba persirgę COVID-19 per pastaruosius šešis mėnesius ir gali tai pagrįsti pateikdami norvegišką, danišką arba švedišką koronos pažymėjimą (adresas: helsenorge.no).
  • Asmenys, keliaujantys iš valstybių/regionų, kuriems netaikomas karantinas
 • Vaikai iki 12 metų
 • Užsieniečiai, kurie yra taip būtini siekiant išlaikyti tinkamą esminių socialinių paslaugų veikimą ar pasirūpinti pagrindiniais visuomenės poreikiais, kad jų neįsileidus kiltų grėsmė žmonių gyvybei ir sveikatai.
 • Užsienio šalių piliečiai, keliaujantys tranzitu
 • Užsienio šalių piliečiai, reguliariai atvykstantys į Norvegiją iš Švedijos ar Suomijos dirbti arba studijuoti, kurie už Norvegijos ribų praleido daugiau kaip septynias dienas. Sveikatos personalui iš Švedijos ir Suomijos yra taikomi atskiri reikalavimai dėl pažymos.
 • Prieglobsčio prašytojai ir perkelti pabėgėliai
 • Užsienio šalių piliečiai, turintys leidimą gyventi Norvegijoje pagal nuostatą dėl šeimos narių imigracijos
 • Asmenys, susiję su diplomatine veikla, dirbantys užsienio tarnyboje ar ambasadose
 • Užsienio šalių piliečiai, dirbantys su krovinių ir keleivių pervežimu, arba vykstantys į tokį darbą ar iš jo
 • Pilotai ir jūreiviai, vykstantys į darbą ar iš jo
 • Asmenys iš Švedijos ir Suomijos, kurie kasdien važinėja į darbą ir yra testuojami kas 7 dienos bei gali tai įrodyti dokumentais
 • Svalbardo gyventojai
 • Tranzitu vykstantys Švedijos arba Suomijos policijos pareigūnai ir tam tikras Švedijos arba Suomijos muitinės personalas tarnybos metu.

Reikalavimai dėl testavimo atvykus į Norvegiją

Atvykę į Norvegiją turite ne tik pateikti pažymą, kad prieš kelionę į Norvegiją gavote neigiamą testo rezultatą, bet ir iškart po atvykimo į Norvegiją atlikti COVID-19 testą. Pasienyje yra testavimo punktai. Privalote laukti vietoje, kol gausite testo atsakymą. Jeigu testo rezultatas yra teigiamas, per 24 valandas po atvykimo turi būti atliktas PGR testas, tačiau jeigu per paskutiniąsias 10 dienų buvote išvykęs už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ir Šengeno zonos ribų, PGR testą privalote atlikti vietoje.

Jaunesni nei 12 metų vaikai taip pat turi būti testuojami, tačiau jei tyrimą atlikti sunku, nes, pavyzdžiui, vaikas priešinasi, tyrimas neturi būti atliekamas.

Jei atvykęs be pagrįstos priežasties nenorėsite atlikti testo ir savo noru neišvyksite iš Norvegijos, būsite nubaustas bauda.  

Reikalavimas išsitirti pasienyje turi keletą išimčių, jo vykdyti neprivalo ir šios grupės:

 • Tie, kurie visiškai paskiepyti nuo COVID-19 arba persirgę šia infekcija per pastaruosius šešis mėnesius ir gali tai patvirtinti QR kodu turimame koronos pažymėjime.
 • Asmenims, kurie yra atleidžiami nuo karantino prievolės darbo valandomis ir laisvalaikiu.
 • Tie, kurie dažnai vyksta per sieną iš Švedijos ar Suomijos dirbti ar eiti į mokyklą ir yra atleisti nuo buvimo karantine prievolės.
 • Tolimųjų reisų vairuotojams ir traukinių ekipažo nariams, nedirbantiems prekiniuose traukiniuose
 • Tie, kurie yra būtini siekiant išlaikyti tinkamą esminių socialinių paslaugų veikimą ar pasirūpinti pagrindiniais visuomenės poreikiais, kai atlikti tyrimų praktiškai neįmanoma.

Atvykimo karantinas

Visi, atvykstantys į Norvegiją iš „raudonųjų“ šalių ar vietovių, paprastai turi būti karantine 10 dienų nuo atvykimo į Norvegiją dienos. Tai vadinama keliautojų karantinu.

Visiškai paskiepytiems, persirgusiems COVID-19, taip pat atvykstantiems iš „žaliųjų“ šalių ar vietovių, keliautojų karantinas netaikomas. Turite gebėti tai pagrįsti dokumentais pateikdami norvegišką koronos pažymėjimą adresu helsenorge.no.

Kur reikės praleisti keliautojų karantino laikotarpį, priklauso nuo to, iš kurios šalies ar vietovės atvykstate į Norvegiją.

Raudonųjų ir geltonųjų Europos valstybių/regionų žemėlapis (tik anglų kalba)

Kaip karantinuotis atvykus į šalį

Keliautojų karantino laikotarpiu privalote:

 • Gyventi karantinavimuisi skirtame viešbutyje ar kitoje tinkamoje vietoje, jei nėra prievolės karantinuotis viešbutyje.
 • Neiti į darbą, mokyklą ar darželį.
 • Nekeliauti šalies viduje.
 • Nesilankyti ten, kur sunku išlaikyti reikiamą atstumą nuo kitų.
 • Nevažiuoti viešuoju transportu. Žmonės, keliaujantys iš EEE, Šveicarijos ar Jungtinės Karalystės, viešuoju transportu gali važiuoti į savo karantino vietą arba priešinga kryptimi, jei išvyksta iš Norvegijos prieš karantinavimosi laikotarpio pabaigą. Vyresni nei 12 metų žmonės tuo metu privalo dėvėti veido kaukę.
 • Nesilankyti viešose vietose, tokiose kaip parduotuvės, vaistinės ir kavinės. Jei neturite kitų galimybių, galite esant būtinybei eiti į parduotuvę ar vaistinę. Būtinai laikykitės saugaus atstumo nuo kitų.
 • Vengti lankytojų. Vaikai neturėtų žaisti su kitais vaikais, nebent gyvena tuose pačiuose namuose.

Galite išeiti pasivaikščioti lauke, tačiau laikykitės tinkamo atstumo nuo kitų. Vaikai ir jaunimas turėtų turėti galimybę žaisti lauke.

Dersom du utvikler symptomer på COVID-19 når du er i karantene, skal du isolere deg og kontakte den lokale helsetjenesten for test. Telefonnummer 116117.

Atleidimas nuo karantinavimosi atvykus

Šioms grupėms arba šiais atvejais netaikoma prievolė karantinuotis atvykus:

 • Visi keliaujantys iš „žaliųjų“ šalių.
 • Visiškai paskiepyti arba persirgę COVID-19. Tas pats pasakytina apie keliautojus, turinčius Danijos ar Švedijos išduotą koronos pažymėjimą.
 • Tėvams lankant vaikus ir atvirkščiai, taip pat jei bendrai naudojama vaikų gyvenamoji vieta
 • Absoliučiai būtina nuosavo turto priežiūra Švedijoje ir Suomijoje
 • Artimų giminaičių sunkios ligos ar laidotuvių atveju

Taip pat yra keletas išimčių, susijusių su darbu.

Toliau išvardinti asmenys atleidžiami nuo atvykimo karantino tiek darbo valandomis, tiek laisvalaikio metu:

 1. Asmenys, kurie atvyksta į Norvegiją per teritoriją, kurioje taikomas karantinas, nesinaudodami viešuoju transportu, ten nepernakvodami ir neturėdami artimų kontaktų su kitais asmenimis, išskyrus tuos, su kuriais kartu gyvena.
 2. Asmenys, kurie atvyksta į Norvegiją po to, kai Švedijoje ar Suomijoje atliko būtiną nekilnojamojo turto, valties, namelio ant ratų ir panašių objektų būtinąją priežiūrą ir patikrinimą, nesinaudodami viešuoju transportu, ten nepernakvodami ir neturėdami artimų kontaktų su kitais asmenimis, išskyrus tuos, su kuriais kartu gyvena.
 3. Asmenys, kurie Norvegijoje įlipa į laivą ir jame būna iki grįžimo į Norvegiją. Kiti keleiviai ar įgula, kurie išlipa į krantą užsienio uoste, į laivą nebegrįžta, išskyrus asmenis, kurie vykdo krovinių pervežimą, jeigu jie vengia artimo kontakto su kitais keleiviais ir įgula.

Lėktuvo ir traukinio personalas, kuris pradeda darbą Norvegijoje ir keliauja į užsienį neišlipdamas iš lėktuvo ar traukinio. Jei išlipate iš lėktuvo ar traukinio, turite atlikti testą iškart atvykę į Norvegiją (lėktuvo personalui) arba per pirmąsias 24 valandas (traukinio personalui), ir vėliau testuotis kas septynias dienas.

Sutrumpintas karantino laikas

Visi asmenys, kuriems yra taikomas atvykimo karantinas, praėjus septynioms paroms po atvykimo privalo atlikti PGR testą. Kreipkitės į savivaldybę arba testavimo centrą dėl testo atlikimo. Savivaldybė turi pasiūlyti teistą, jeigu gyvenate karantino viešbutyje. Privalote karantinuotis tol, kol gausite neigiamą koronaviruso testo rezultatą.

Tie, kurie yra apsaugoti suleidus vieną skiepo dozę, taip pat vaikai iki 12 metų amžiaus atvykę galės nebebūti karantine gavę neigiamą tyrimo rezultatą po trijų, o ne septynių dienų. Kad apsaugoti, turės būti pagrįsta dokumentais adresu Helsenorge.no pateikus koronos pažymėjimą ir QR kodą.

„Apsaugotas“ reiškia:

 • Tie, kurie yra pilnai paskiepyti.
 • Tie, kurie yra paskiepyti pirmąja vakcinos doze prieš daugiau nei 3 savaites
 • Tie, kurie per paskutiniuosius 6 mėnesius persirgo COVID-19.

Karantino viešbutis ar atvykimo karantinas namuose arba kitoje tinkamoje vietoje?

Kur turėsite praleisti atvykimo karantiną, priklauso, iš kokios šalies arba regiono atvyksite į Norvegiją. Galite pasinaudoti išimtimi ir neleisti karantino laikotarpio viešbutyje, jei patenkate į kurią nors iš paminėtų grupių, jei galėtų rimtai nukentėti jūsų gerovė arba jei jūsų darbdavys jums iš anksto parūpino patvirtintą gyvenamąją vietą.

Gimtojoje šalyje kartu gyvenantys, artimais šeimos ryšiais susiję asmenys (sutuoktiniai, sugyventiniai ir jų vaikai), kartu atvykę į Norvegiją, gali karantinuotis toje pačioje vietoje. 

EEE nepriklausančios šalys ir Šveicarija

Jei per pastarąsias 10 dienų iki atvykimo į Norvegiją viešėjote už EEE ir Šveicarijos ribų, dalis keliautojų karantino turite praleisti karantinavimosi viešbutyje. Turite būti karantinavimuisi skirtame viešbutyje, kol bus gautas jūsų PGR tyrimo, kuriam mėginys paimtas ne anksčiau kaip praėjus trims dienoms po atvykimo, rezultatas. Jei šio tyrimo rezultatas bus neigiamas, galėsite keliauti toliau ir likusį keliautojų karantino laiką leisti savo namuose ar kitoje apsistoti tinkamoje vietoje. Vieta apsistoti yra tinkama, jei įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais ir yra atskiras kambarys, atskiras vonios kambarys ir atskira virtuvė arba teikiamos maisto pristatymo paslaugos.

EEE šalys ir Šveicarija

Jei viešėjote EEE ar Šveicarijoje, jums nereikia karantinuotis viešbutyje. Įvažiuojant reikia dokumentais pagrįsti, kad per pastarąsias 10 dienų iki atvykimo į Norvegiją nebuvote apsistoję ne EEE šalyse ir Šveicarijoje. Privalote turėti savo namus ar kitą apsistoti tinkamą vietą, kur galima išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis, yra atskiras kambarys, vonia ir virtuvė arba teikiamos maisto pristatymo paslaugos.

Dėl Jungtinės Karalystės

Nuo birželio 21 dienos atvykusieji iš Jungtinės Karalystės privalės apsistoti karantino viešbutyje. 

Karantino viešbutis

Atvykus į Norvegiją, paprastai yra privaloma apsistoti karantino viešbutyje. Jeigu jums yra suteikiama išimtis, turite pateikti tai įrodančius dokumentus atvykimo metu. Informaciją apie karantino viešbučius Norvegijos pasienyje ir atvykimo į Norvegiją punktuose suteiks policija.

Už gyvenimą viešbutyje turite sumokėti patys. Ten turėsite praleisti mažiausiai septynias paras. 3 dieną galėsite atlikti naują koronaviruso testą. Jei jūsų tyrimo rezultatas bus neigiamas, galėsite likusią karantino laikotarpio dalį praleisti namuose arba kitoje apsistoti tinkamoje vietoje.

Nepilnamečiai vaikai, kurie atvyksta į Norvegiją vieni, neprivalo naudotis karantino viešbučiais.

Gyvenimo karantino viešbutyje išlaidos 

Išlaidų dalis, kurią turi padengti privatūs asmenys, vyresni nei 18 metų, apsistoję karantino viešbutyje, ir darbdaviai, sudaro 500 NOK už parą. Vaikai iki 10 metų amžiaus, gyvenantys viename kambaryje su globėju, gali apsistoti nemokamai.  Už vaikus nuo 10 iki 18 metų amžiaus mokama 250  NOK už parą. Su karantino viešbučiu atsiskaitoma įprastai.

Karantino viešbučiuose apsistojusiems asmenims atliekamas nemokamas COVID-19 testas.

Išimtys dėl karantino viešbučio

Kai kurios grupės gali prašyti suteikti išimtį dėl karantino viešbučio. Imigracijos direktorato (UDI) interneto svetainėje  About the corona situation – UDI rasite taisykles, kas ir kaip gali kreiptis dėl išimties.

Pateikite paraišką dėl išimties pasinaudodami šia nuoroda: https://www.udi.no/en/quarantine-hotel

Nors jums gali būti netaikoma prievolė apsistoti karantino viešbutyje, įvažiuodami į Norvegiją turite nepažeisti karantino, tyrimų ir registracijos taisyklių.

Keliautojų karantiną galite leisti savo namuose ar kitoje tinkamoje apsistoti vietoje, jei priklausote vienai iš šių grupių:

 • Atvykstate iš EEE šalies ar Šveicarijos.
 • Svetainėje helsenorge.no galite dokumentais pagrįsti, kad esate apsaugotas ir turite savo namus ar kitą tinkamą vietą apsistoti, kur įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais, yra atskiras kambarys, vonia ir virtuvė arba teikiamos maisto pristatymo paslaugos.
 • Nepilnamečiai vaikai.
 • Jei galite dokumentais pagrįsti, kad jūsų darbdavys parūpino jums gyvenamąją vietą, kurią patvirtino Darbo inspekcija. Tai galite pagrįsti, pavyzdžiui, pateikdami patvirtinimo kopiją.
 • Galite dokumentais pagrįsti, kad galėtų rimtai nukentėti jūsų gerovė arba yra kitų įtikinamų priežasčių (žr. paaiškinimą toliau), o jūs galite leisti karantinavimosi laikotarpį kitoje tinkamoje gyvenamojoje vietoje, kur įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais. Turite kreiptis į Norvegijos imigracijos direktoratą (UDI) ir prašyti išimties.
 • Jūs prašote prieglobsčio arba esate perkeltas pabėgėlis.
 • Atvykstate įgyvendindami sutartus ar numatytus tėvų ir vaikų ap(si)lankymus arba bendrą vaikų gyvenamąją vietą pagal Vaikų įstatymą ir Vaiko gerovės įstatymą. Šiai grupei nereikia kreiptis į UDI dėl atleidimo nuo karantinavimosi viešbutyje.
 • Dažnai vykstate per sieną iš Švedijos ar Suomijos į darbą ar į mokyklą ir esate atleisti nuo karantino prievolės pagal COVID-19 taisyklių 6b skyrių.

Namai ar kita tinkama gyvenamoji vieta

Šios gyvenamosios vietos yra pripažintos tinkamomis apsistoti karantino metu tiems, kam taikoma išimtis dėl karantino viešbučio: 

 • Kita tinkama gyvenamoji vieta, jeigu atvykęs galėsite pateikti dokumentus, jog dėl stiprių gerovės aspektų jūs turėtumėte gyventi būtent šioje vietoje. Jūs taip pat turėsite pateikti dokumentus, įrodančius, kad ši vieta yra tinkama karantinuotis. Žiūrėkite paaiškinimą apie tinkamą gyvenamąją vietą šio sąrašo pabaigoje.
 • Tinkama gyvenamoji vieta, kurią suteikia darbdavys. Darbdavys turi gauti patvirtinimą iš Darbo inspekcijos, kad gyvenamoji vieta yra tinkama, prieš darbuotojui atvykstant į Norvegiją. Atvykdamas jūs turite pateikti gyvenamosios vietos patvirtinimo dokumentą. 

Tinkama gyvenamoji vieta:  Tinkamoje apsistoti vietoje turėtų būti įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais, turėtų būti atskiras kambarys, atskira vonia ir atskira virtuvė arba galimybė naudotis maisto pristatymu. Prie privalomosios kelionės registracijos formos turite pridėti patvirtinimą, kad jūsų gyvenamoji vieta atitinka karantinavimosi reikalavimus.

Nacionalinis keliautojų kontrolės centras

Karantinavimosi laikotarpiu Nacionalinis keliautojų kontrolės centras SMS žinute ir telefonu susisieks su atvykusiaisiais į Norvegiją. 

Jei kontrolės centrui su jumis susisiekti nepavyks, informacija gali būti perduota savivaldybės gydytojui arba Norvegijos darbo inspekcijai. Kontrolės centras informaciją apie jus gauna iš atvykusiųjų registro.

Svarbu, kad atsilieptumėte, sulaukę telefono skambučio iš numerio 2189xxxx. 

Darbuotojų bei reguliariai per sieną į darbą važinėjančių darbuotojų atvykimo karantinas

Iš esmės visi iš užsienio atvykę darbuotojai privalo karantinuotis karantino viešbutyje. Visi asmenys, atvykę į Norvegiją iš valstybių, iš kurių atvykus privaloma karantinuotis: 

 • Privalo 10 parų karantinuotis ir tik po to gali pradėti dirbti.
 • Gali sutrumpinti atvykimo karantino laiką, gavę neigiamą koronaviruso testo atsakymą, kaip nurodyta ankstesnėje pastraipoje.

Karantinavimosi išimtys darbo valandomis asmenims, kurie daþnai kerta sienà   

 • Visiškai paskiepyti sveikatos priežiūros darbuotojai, atliekantys kritines funkcijas ligoninėse ar savivaldybės sveikatos tarnyboje, yra atleidžiami nuo karantino darbo valandomis, jei jiems atvykus į Norvegiją, jų testas yra neigiamas.
 • Kai kuriems profesionaliems tolimųjų reisų vairuotojams, traukinių personalui, orlaivių personalui ir darbuotojams, kurie vyksta dirbti laivuose Norvegijos uostuose, darbo valandomis gali būti taikomos atvykimo karantino išimtys. Pastarieji turi susisiekti su savo darbdaviu ir išsiaiškinti jiems galiojančias taisykles.
 • Tranzitu vykstantiems Švedijos ar Suomijos policijos darbuotojams ir kai kuriems Švedijos arba Suomijos muitinės pareigūnams darbo valandomis karantinas netaikomas.
 • Asmenims, kurie 15 dienų laikotarpiu daugiau kaip vieną kartą kirto Norvegijos sieną, atvykdami iš Švedijos ar Suomijos, gali būti taikomos išimtys dėl karantino darbo valandomis, jeigu jie testuojami:
 1. Ne rečiau nei kas septynios dienos

arba

 1. Pirmąją dieną atvykus į Norvegiją, o vėliau kas septynias dienas, jeigu praėjo daugiau nei septynios paros nuo jūsų testavimo Norvegijoje.

arba

 1. Per septynias dienas po paskutiniojo COVID-19 testo, atlikto Švedijoje arba Suomijoje (galioja tik tiems asmenims, kurie kasdien per sieną vyksta į darbą).

Išimtis negali būti taikoma tiems asmenims, kurie per paskutiniąsias 10 parų iki atvykimo į Norvegiją lankėsi kitose šalyse, o ne tik Švedijoje ir Suomijoje, arba tuo pat metu dirba Švedijos ar Suomijos sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybose.

Daugiau informacijos.  (tik anglø kalba)

Karantinavimosi išimtys dėl, be kita ko, stiprių gerovės aspektų bei aplinkybės, kurios gali turėti įtakos atvykimo karantinui

Kai kuriais atvejais gali būti suteikta išimtis dėl atvykimo karantino:

 • Jeigu atvykstate aplankyti sunkiai sergantį artimą asmenį arba dalyvauti atsisveikinimo su mirusiu artimu asmeniu ceremonijoje ar artimo asmens laidotuvėse. Karantino išimtis galioja tik tuo metu, kai lankomas sergantis asmuo ar yra dalyvaujama atsisveikinimo ceremonijoje ar laidotuvėse. Kitu metu privalote karantinuotis. Ši išimtis galioja tik tuo atveju, jei pasienyje IR tą pačią dieną kaip artimo žmogaus aplankymas ar atsisveikinimo ceremonija / laidotuvės atliktų testų rezultatai yra neigiami. Šiuo atveju už testą reikia susimokėti pačiam.
 • Jei esate sudarę sutartį dėl teisės matytis su vaiku pagal Vaiko įstatymą arba Vaiko apsaugos įstatymą:
 1. jūs nuo atvykimo karantino neatleidžiamas, tačiau karantino metu jūs galite būti kartu su vaikais. Reikalaujama atlikti testą (PGR) 3 ir 7 dieną po atvykimo.
 2. Jeigu buvote išvykęs į užsienį susitikti su ten gyvenančiais vaikais, jūs galite būti atleistas nuo atvykimo karantino darbo valandomis. Tai galioja tik tokiu atveju, jeigu ne anksčiau kaip 3 dieną po grįžimo į Norvegiją atliktas koronaviruso testas (PGR) yra neigiamas. Jeigu Norvegijoje darbo neturite, jums negalioja išimtis dėl karantino darbo valandomis.
 3. Jūsų vaikas, kuris grįžta iš užsienio po susitikimo su savo tėvais, gali būti atleistas nuo karantino mokyklos lankymo valandomis, jeigu ne anksčiau kaip 3 dieną po grįžimo į Norvegiją atliktas koronaviruso testas (PGR) yra neigiamas.

Jaunesni nei 12 metų vaikai atleidžiami nuo karantino, net jeigu jie ir neatlieka testo.

Jeigu galite pateikti dokumentus, kad kertate Norvegijos sieną dėl sutarto arba numatyto susitikimo su vaiku pagal Vaiko įstatymą ir Vaiko apsaugos įstatymą, galite karantinuotis tinkamoje gyvenamojoje vietoje. Jūs neprivalote turėti atskiro kambario, atskiro vonios kambario arba virtuvės.

Jeigu jums yra padaryta karantino išimtis, tačiau jums pasireiškia COVID-19 simptomai, arba gydytojas nustato, jog jums įtariamas COVID-19 virusas, vis tiek privalote karantinuotis.

Daugiau informacijos apie koronavirusą kitomis kalbomis (regjeringen.no)