Homøopatiske legemidler

Homøopatiske legemidler blir hovedsakelig fremstilt av stoffer fra plante-, dyre- og mineralriket. Under fremstilling av legemidlene blir disse stoffene kraftig fortynnet.

Homøopatisk legemiddel

Illustrasjon: Dreamstime.com

Homøopatiske legemidler kan bli registrert av Statens legemiddelverk for bruk til mennesker dersom

  • de tas gjennom munnen etter skal brukes utenpå kroppen
  • merking eller pakning ikke inneholder medisinske påstander
  • fortynningsgraden sikrer at legemidlet er trygt å bruke. Legemidlet skal inneholder maksimalt en hundredel av den laveste dose av det reseptpliktige virkestoffet som benyttes innen etablert medisin.

Se Legemiddelforskriften §2.1 for mer informasjon.

Homøopatiske legemidler som er registert kan selges gjennom apotek.

Trygge å bruke, men dokumenterer ikke effekt

​Homøopatiske midler er klassifisert som legemidler og er underlagt regelverk for legemidler.

Homøopatiske legemidler blir registrert, ikke godkjent slik som andre legemidler. Registreringsordningen innebærer at Legemiddelverket går god for sikkerhet og kvalitet. Det vil si at de er produsert under trygge og kontrollerte forhold og at kvaliteten på innholdet i produktet er god.

Det er derimot ikke dokumentert at homøopatiske legemidler har noen effekt - det vil si om produktet faktisk bidrar til å gjøre pasienten frisk. Dette er en særordning for homøopatiske legemidler og er styrt av EUs regelverk gjennom EØS-avtalen.

Se liste over registrerte produkter på Legemiddelverkets nettsider.

Det er ikke tillatt å reklamere med at homøopatiske legemidler har medisinske effekter. Reklameforbudet gjelder også apotek, ikke bare leverandør. Oppslag i apoteket om at de fører homøopatiske legemidler anses ikke som reklame, men som kundeveiledning.

Salg av homøopatiske legemidler

Apotek har leveringsplikt for alle homøopatiske legemidler som etterspørres. De fleste apotek har et begrenset utvalg av homøopatiske legemidler. Er det stor etterspørsel har de også lagerplikt. Det er ikke forbud mot å plassere produktene i hyllene ute i apoteket. Homøopatiske legemidler selges ikke i butikk eller kiosk.