Kan man dele eller knuse tabletter?

Form og hjelpestoffer kan være avgjørende for at medisinen fungerer som den skal. Derfor er det en del medisiner som ikke skal deles eller knuses før inntak.

Åpnet kapsel med medisin

Illustrasjon: Scanstock Photo

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Alle medisiner inneholder ett eller flere virkestoff – det er det stoffet eller kjemikaliet ​som forbedrer din helsetilstand, eller holder deg frisk. Virkestoffene kan ha kompliserte navn, og derfor husker vi heller hva hele medisinen heter, enn selve virkestoffet. Ett eksempel er acetylsalisylsyre, som er virkestoffet i medisinene Aspirin, Acetylsalisylsyre Actavis, Acetylsalisylsyre Norfri og Albyl-E.

Generika - ulike navn, men samme virkning

​Når flere medisiner inneholder det samme virkestoffet i samme mengde og skal inntas på samme måte (for eksempel spises), kalles de generika – eller kopipreparater på folkemunne.

Hjelpestoffer – det som pak​​​​ker inn virkestoffet

I tillegg til virkestoff inneholder medisinene hjelpestoffer som hjelper virkestoffet til å gjøre sin ønskede virkning i kroppen. Hjelpestoff pakker inn, holder sammen og bidrar til at medisinen fraktes rundt og tas opp i kroppen.

I eksempelet over inneholder Aspirin hjelpestoffene cellulose og maisstivelse. Albyl-E inneholder magnesiumhydroksid, potetstivelse, gelatin, mikrokrystallinsk cellulose, talkum, metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1) dispersjon 30 prosent, trietylsitrat og silikonantifoam. Hjelpestoffene i Albyl-E gjør at tabletten ikke løses opp i magesekken, men først i tarmen lenger nede. Dermed reduseres bivirkninger knyttet til virkestoffet sin virkning lokalt på magesekken. For noen pasienter vil Aspirin ha en fordel ved at virkestoffet acetylsalisylsyre blir raskere tilgjengelig for kroppen, nettopp fordi tabletten løses opp raskt.

Ideelt sett skal hjelpestoffene ikke ha en egen medisinsk virkning, og heller ikke noen bivirkninger. De fleste hjelpestoffene som brukes i medisiner er også godkjent som tilsetningsstoffer i matvarer, og mange hjelpestoffer forekommer naturlig i mat. Alle medisiner godkjennes av myndighetene før de kommer i salg. I denne godkjenningen vurderes mange forhold, blant annet sammensetningen av medisinen og de enkelte hjelpestoffene.

Opplysninger om hvilke stoffer som finnes i hver medisin kan man lese i pakningsvedlegget («Hva Albyl-E består av»). Det er likevel ikke mulig å lese her hvorfor de ulike hjelpestoffene er tatt med.

Det er utarbeidet en oversikt over vanlige hjelpestoffer som er forbundet med allergi og lignende problemer. Typiske eksempler er laktose (melkesukker) og enkelte fargestoffer og konserveringsmidler. Slike hjelpestoffer skal angis spesielt i pakningsvedlegget og på merkingen (tablettesken, øyedråpeflasken, og så videre). Dermed skal det være enkelt å se om medisinen inneholder stoffer du skal være forsiktig med dersom du har en allergi.

Mange hjelpestoffer har fått tildelt et E-nummer. Dette nummeret gjør det lettere for deg å se hvilke stoffer som er i medisinen du bruker.

​Er det ok å dele tabletter uten delelinje eller åpne kapsler for at det skal bli lettere å innta medisinene?

Hvis du synes det er vanskelig å svelge en tablett, kan det være fristende å dele tabletten i mindre biter som er lettere å svelge. Tilsvarende kan det være lettere å åpne kapselen og spise pulveret inni, eller strø det utover pålegg. Men det ligger vitenskap bak utforming og sammensetning av tabletten eller kapselen, og ved å endre på dette, kan kvaliteten forringes.

Hensikten med tabletten eller kapselen er todel​t

  1. Den skal inneholde korrekt dose, det vil si riktig mengde medisin.
  2. Den skal bidra til at medisinen gir den ønskede effekten i kroppen.

Tabletten eller kapselen b​​estår av to typer innholdsstoffer

  1. Selve medisinen, det vi si virkestoffet.
  2. Andre innholdsstoffer som er tilsatt av mange ulike grunner, kalt hjelpestoffer.

For at virkestoffet skal gi den ønskede effekten må det bringes trygt fram til riktig sted i kroppen. Noen virkestoffer har lokal effekt direkte i magen eller tarmen, men de fleste virkestoffer skal først tas opp (absorberes) i blodet før det kan ha effekt. Dette kalles systemisk effekt.

For å forstå hvor viktig hjelpestoffene kan være for at medisinen skal ha sin ønskede effekt trengs litt innsikt i hvordan magen og tarmene fungerer.

Mage og tarm, kroppens forsvar​sverker

Mat og medisiner som svelges utsettes først for magens sure miljø, som bryter ned mange typer stoffer. Når mageinnholdet har blitt en «suppe» overføres det til tarmene, der det ikke lenger er surt, men nær nøytral pH. I tarmen skilles det ut en rekke enzymer som også bryter ned stoffer som har overlevd magesyren.

Videre nedover i tarmen har maten til slutt blitt brutt ned til enkle næringsstoffer (små sukkerenheter, fettsyrer og aminosyrer) som tas opp fra tarmene til blodet og videre til cellene rundt i kroppen. Magen og tarmen har dessuten en viktig funksjon ved å uskadeliggjøre fremmedstoffer for å unngå at disse når blodet og dermed spres i hele kroppen og gjør eventuelle skader.

Mange medisiner vil oppfattes som slike fremmedstoffer, og tabletten eller kapselen bidrar noen ganger til at virkestoffet beskyttes mot slik nedbrytning.

Hvordan kan tabletten eller kapselen beskytte virkestoffet mot nedbry​​tning?

Noen virkestoffer brytes ned i syre. Tabletter og kapsler med slike virkestoffer inneholder hjelpestoffer som tåler magesyren, men som løser seg opp når de når tarmen. I noen medisiner er disse hjelpestoffene lagt som et skall utenpå, og da er det viktig at tabletten eller kapselen ikke deles eller åpnes, for å unngå at magesyren trenger inn i medisinen og ødelegger den.

I andre medisiner er det mindre kuler inni tabletten eller kapselen som utgjør denne beskyttelsen, og da kan man dele eller åpne uten å miste den beskyttende effekten. Men det er normalt ikke greit å tygge disse kulene, de bør svelges hele enten som pulver eller i noen tilfeller slemmet opp i drikke.

Depotprepa​rater

Depotpreparater er tabletter og kapsler som virker over lang tid, det vil si at de slipper ut virkestoffet litt etter litt over flere timer. Disse medisinene heter gjerne «...retard», «...long», «...depot» eller lignende. En slik depoteffekt er nyttig for mange medisiner, der man får den beste effekten av medisinen når kroppen får et jevnt tilskudd av virkestoff.

​Mange depotpreparater gjør at man kan klare seg med en eller to tabletter per dag, i stedet for tre eller fire spredt jevnt utover dagen. Det er hjelpestoffer i medisinen som gir denne depoteffekten, og noen medisiner må man spise hele for at denne effekten skal bestå. ​

Hvordan vet du om du kan dele eller åpne din ​medisin?

​Les pakningsvedlegget, under avsnittet «Hvordan du bruker …». Her skal det stå spesielt dersom tabletten eller kapselen skal svelges hel, eller om den kan deles eller åpnes. Er du i tvil kan du spørre på apoteket.​​