Holdbarhet, oppbevaring og retur av medisiner

Virkestoffer i medisiner brytes ned over tid. Derfor har medisiner begrenset holdbarhet og må oppbevares riktig. Unngå å legge medisinene på steder med særlig høy temperatur og mye lys.

Medisinoppbevaring

Illustrasjon: Colourbox

Alle medisiner er merket med utløpsdato og opplysninger om hvordan medisinen skal oppbevares. Du finner informasjon om oppbevaringsbetingelser på pakningen og i pakningsvedlegget.

Frem til utløpsdatoen garanteres det at produktet har godkjent kvalitet, dersom det oppbevares riktig.

Noen generelle råd

 • Unngå å legge medisinene på steder med særlig høy temperatur og mye lys. Unngå for eksempel å oppbevare medisiner i en bil som står i solen. Tar du medisiner med på stranden er det best å plassere vesken i skyggen.
 • Det er greit med avvik fra godkjent oppbevaringstemperatur i kortere perioder, i alle fall for tabletter og kapsler.
 • Oppbevar medisinene samlet og utilgjengelig for barn – gjerne i et medisinskap. Små doser av helt vanlige medisiner kan gi alvorlig forgiftning hos et barn.

Risiko ved bruk av gammel medisin

Bruker du en medisin som har gått ut på dato eller som er oppbevart feil? Da kan du risikere at ...

 • ... medisinen ikke virker som den skal.
 • ... du i sjeldne tilfeller får flere eller nye bivirkninger.

Hvorfor har medisinene begrenset holdbarhet?

Medisiner inneholder ett eller flere aktive virkestoffer. De fleste virkestoffer brytes over tid ned til andre stoffer – såkalte nedbrytningsprodukter. Ett enkelt virkestoff kan brytes ned til en rekke forskjellige stoffer.

For noen medisiner kjenner vi godt til hvilke stoffer som dannes og hvilken virkning de har, mens for andre medisiner gjør vi ikke det. For noen medisiner vil nedbrytningsproduktene ha en annen effekt enn virkestoffet, og de kan være giftige eller gi bivirkninger.

Det er mange forhold som spiller inn i denne prosessen. Eksempler er temperatur, varme, fuktighet og lys. Ofte er flytende medisiner, som for eksempel miksturer, mer utsatt for nedbrytning enn tørre medisiner som tabletter og kapsler.

Hvordan vet man hvor holdbar en medisin er?

Før medisinen markedsføres, undersøker legemiddelfirmaet hva som skjer med medisinen når den oppbevares under ulike forhold.

Slik testing gjøres etter internasjonale retningslinjer:

 • Medisinen lagres blant annet ved ulike temperaturer, for eksempel i kjøleskap (2-8 °C), romtemperatur (25 °C) og varmt (40 °C), og med eller uten lyspåvirkning.
 • Holdbarhetstiden til medisinen bestemmes ut fra hva som er vist i disse studiene, og man avgjør om den aktuelle medisinen trenger beskyttelse mot lys eller varme.

Testing av mengde virkestoff

​Legemiddelfirmaet undersøker også hvilken dose som er nødvendig for at medisinen virker som den skal. En lavere dose som skyldes nedbrytning av medisinen kan gi en dårligere effekt av medisinen.

Rydde i medisinene

​Du bør jevnlig rydde i medisinene. Dette bør du levere inn på apotek:

 • medisiner som har gått ut på dato
 • rester av medisiner
 • medisiner du ikke skal bruke mer
 • medisiner ingen husker hvem tilhører
 • medisiner du ikke vet hva brukes mot

Hvor kaster jeg gamle eller ubrukte medisiner?

​Gamle eller ubrukte legemidler må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Medisiner regnes som spesialavfall og skal leveres til apoteket. Apoteket har plikt til å ta i mot gamle eller ubrukte medisiner og destruere dem på forsvarlig måte.

Kaster du medisiner i søppelet, toaletter eller vasken kan det føre til uønskede utslipp i naturen. Mange medisiner fanges ikke opp når vannet renses, og går derfor direkte ut i hav og innsjøer hvor de kan påvirke organismer i vannet. 

Apotekenes returordning er en lukket sløyfe, det vil si at medisinene ikke kan komme på avveie etter at du har levert dem. Apotekene leverer medisinene tilbake til grossisten, som sørger for at medisinene blir destruert på et forbrenningsanlegg.

Sprøytespisser skal ikke leveres på apotek, men kastes i vanlig husholdningsavfall. Pakk dem godt inn, for eksempel i en plastflaske, isboks, glassflaske eller melkekartong.