Plantebaserte legemidler

Plantebaserte legemidler kan ha uheldige virkninger selv om de har et naturlig opphav. Bruk av slike legemidler kan påvirke effekten av andre legemidler.

Johannesurt

Illustrasjon: Shutterstock

Plantebaserte legemidlene har ikke alltid dokumentert effekt basert på kliniske studier. De skal imidlertid oppfylle krav til kvalitet, og det må dokumenteres at de ikke er skadelige ved normal bruk.

Bivirkninger og uheldige kombinasjoner

​Bivirkninger

Legemidler kan ha bivirkninger selv om de kommer fra naturen, men som oftest er bivirkningene milde. Eksempler er lette mageplager eller allergiske reaksjoner.

Har du spesielle helseproblemer, kan du være mer utsatt for alvorlige bivirkninger ved bruk av plantebaserte legemidler. Dette gjelder

 • eldre
 • personer med allergier
 • personer med nedsatt nyre- eller leverfunksjon
 • personer som har gjennomgått transplantasjoner

Uheldige kombinasjoner med andre legemidler

Plantebaserte legemidler kan ha uheldige effekter i kombinasjon med andre legemidler. Husk å fortelle legen din om du bruker slike legemidler.

Inntak av grønne grønsaker eller mye hvitløk, plantebaserte produkter med ginkgo biloba, tranebær og så videre kan påvirke effekten av det blodfortynnende legemidlet Marevan.

Grapefruktjuice kan også påvirke hvordan leveren omdanner mange legemidler slik at de ikke skilles ut like fort og effekten blir sterkere. Det mest kjente eksemplet er kalsiumantagonister som brukes for å redusere blodtrykket, men også andre legemidler som statiner og immunosuppresiver kan få forsterket effekt.

Produkter med johannesurt påvirker hvordan leveren omdanner mange legemidler. Johannesurt bør derfor som hovedregel ikke kombineres med andre legemidler.

Disse legemidlene er kjent for å få redusert virkning i kombinasjon med johannesurt:

 • Immunosuppressive midler som for eksempel ciclosporin eller tacrolimus.
 • Blodfortynnende legemidler som for eksempel warfarin.
 • HIV-midler som for eksempel saquinavir eller nevirapine.
 • Digoxin
 • Teofyllin
 • Litium
 • Epilepsimedisiner
 • Prevensjonsmidler. Bruk av johannesurt sammen med p-piller kan medføre gjennombruddsblødninger og graviditet.
 • Antidepressive legemidler som serotoninreopptakshemmere eller SSRIer og triptaner (middel mot migrene). Johannesurt kan ø​​ke effekten av slike legemidler, og alvorlige bivirkninger kan oppstå.

Unngå plantebaserte legemidler før operasjoner

Ikke bruk slike midler 1-2 uker før en operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner. Det gjelder spesielt ginkgo biloba, ginseng, johannesurt og ingefær.

Kilder til informasjon om plantebaserte legemidler