Farlig rot med medisin

Konsekvensene kan bli store når eldre forveksler medisiner eller tar feil dose. Rydd i medisinskapet!

Bestefar med dosetten

Illustrasjon: Eline Feiring

De tre siste årene har Giftinformasjonen fått nærmere 1200 henvendelser fra eldre over 70 år som har forvekslet, feildosert eller hatt uhell med medisiner. En av fire blir anbefalt å kontakte lege eller sykehus. Eldre gjør feil med medisiner som det er svært farlig å gjøre feil med, som:

  • Blodfortynnende medisin, der feildosering kan føre til blødninger dersom man tar for mye og blodpropp om man tar for lite.
  • Hjertemedisiner som digitoksin, hvor det er livsviktig at doseringen følges helt nøyaktig.
  • Metrotreksat som ofte brukes mot leddgikt.

Rydd ofte

Eldre over 65 år utgjør om lag 15 prosent av befolkningen, men bruker 50 prosent av legemidler som skrives ut. Sykdomsbildet til eldre kan skifte raskt og noen medisiner tas bort, mens andre legges til. I tillegg blir de tilbudt generisk bytte på apotek, som for noen kan øke risikoen for feilbruk og forveksling.

Derfor er det spesielt viktig at eldre ofte

Feil medisinbruk forårsaker sykehusinnleggelser

I stortingsmeldingen «Riktig bruk – bedre helse» fra 2015 kommer det frem at om lag ti prosent av alle sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling, er forårsaket av legemiddelrelaterte problemer. Med kunnskap om feilbruk av legemidler og konsekvenser det får for mennesker og samfunn, har helsemyndighetene satt i gang tiltak.

Tips til deg som bruker mange medisiner

  • Bestill en time hos fastlegen for å gjennomføre en legemiddelgjennomgang (LMG).
  • Ta med alle medisinene du har, både reseptpliktige, ikke-reseptbliktige og kosttilskudd, til fastlegen.
  • Legen tar en gjennomgang og viser hvilke medisiner du bør beholde og hvilke du kan kvitte deg med.
  • Medisiner du ikke trenger lenger, leverer du inn på nærmeste apotek.
  • Medisinene du beholder oppbevarer du samlet på et trygt sted.
  • Rydd i medisinene hver gang du får nye eller når du ikke skal bruke dem lenger.​