Om varsling av alvorlig hendelse i helsetjenesten

Du som er pasient eller bruker, eller som er nærmeste pårørende, har rett til å varsle om dødsfall eller svært alvorlige skader etter hendelser i helsetjenesten. Du kan varsle om slike hendelser på Helsenorge.

Varselet sendes til Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) og/eller Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten).

Skjemaet der du varsler om svært alvorlige hendelser krever at du har samtykket til full tilgang. Ønsker du å se hvilket samtykke du har gitt, eller endre samtykket, kan du gjøre det i personverninnstillingene dine.

Behandling av personopplysningene dine

Opplysningene du legger inn i skjemaet blir behandlet på en sikker måte og i henhold til personopplysningsloven. Les mer om generelle bruksvilkår og kontaktinformasjon til personvernombud i bruksvilkårene for Helsenorge.

Hvilke hendelser kan du varsle om?

Du kan varsle om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker, som skjedde:

  • I helse- og omsorgstjenesten
  • Uventet
  • Etter 1. juli 2019

Hvis du vil varsle bekymringer om alvorlige forhold som ikke er knyttet til en konkret hendelse, varsler du Ukom.

Hva skjer videre i Helsetilsynet?

Helsetilsynet vil undersøke saken. Du vil bli kontaktet per telefon hvis det er behov for det. Når varselet er fulgt opp, vil du motta brev med informasjon om Helsetilsynets vurdering. Du vil motta brevet innen tre uker.

Hva skjer videre i Ukom?

Ukom behandler alle varsler. Når Ukom mottar et varsel vil de vurdere å gå inn i saken for å undersøke forhold som kan true pasientsikkerheten. Dersom Ukom trenger flere opplysninger eller starter en undersøkelse, blir du kontaktet.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om varsling av alvorlig hendelse i helsetjenesten. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 8. februar 2022 [hentet onsdag 29. november 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/melde-hendelse/om/

Sist oppdatert tirsdag 8. februar 2022