Sjeldne diagnoser

Sjeldentelefonen

800 41 710

Kvardagar kl. 08:30 - 15:30

Sjeldentelefonen informerer om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud.

Informasjonsvideo om sjeldne diagnoser.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har et nasjonalt ansvar for at personer med sjeldne diagnoser, deres pårørende, fagfolk og publikum har tilgang på oppdatert informasjon om sjeldne diagnoser. 

 

Postadresse: Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus, postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Besøksadresse: Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, bygg 31b, 2. etg, 0450 Oslo
E-post: sjeldne-diagnoser@ous-hf.no

(Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post)

Sjeldentelefonen

800 41 710

Kvardagar kl. 08:30 - 15:30

Sjeldentelefonen informerer om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud.