Slik kan du få helsehjelp hjemmefra

Videokonsultasjon og andre digitale verktøy kan være gode alternativer til fysisk oppmøte.

Ung mor med baby søker hjelp over nett

 

Legetime på nett via Helsenorge (e-konsultasjon)

Du kan logge deg inn på helsenorge.no for å få vite hvem fastlegen din er, og hvordan du kommer i kontakt med legekontoret.

Hvis din fastlege tilbyr legetime over nett vil du se det når du logger inn. Dette kalles «e-konsultasjon» og foregår med lyd, video eller tekst-samtale, for eksempel ved hjelp av en PC, et nettbrett eller en telefon.

Klikk på «Start e-konsultasjon» for å begynne.

Hvis din fastlege ikke tilbyr digitale tjenester på Helsenorge, vil du få beskjed om det når du logger inn.

Når du logger deg inn på helsenorge.no vil det stå øverst hvem som er din fastlege.

Klikk på «Se informasjon om fastlegen din» for å få informasjon om fastlegen og legekontoret, som for eksempel lenke til legekontorets webside, hvilke andre leger som hører til kontoret, og så videre.

Videotimer med sykehus via Helsenorge

Stadig flere sykehus tilbyr videokonsultasjoner med pasienter. Noen av disse videokonsultasjonene kan gjennomføres via Helsenorge.

Noen sykehus tilbyr videotimer selv om det ikke synes når du er logget inn på Helsenorge. Behandler vil da gi deg informasjon om hvordan du kan starte videotimen.

Slik gjennomfører du en videokonsultasjon

Slik starter du videotimen på Helsenorge

Hvis du har fått en videotime på Helsenorge, vil du finne den i Timeavtaler når du er logget inn. For å delta i en videotime trenger du:

  • PC eller mobilt utstyr med webkamera og mikrofon
  • Hodetelefoner eller eventuelt høyttaler
  • Tilgang til internett

På forhånd

Gjør deg klar i god tid før timen starter, og sørg for at bilde og lyd fungerer. Hvis dette er din første videotime, må du beregne litt ekstra tid. Plasser deg slik at du ikke blir forstyrret og unngår bakgrunnsstøy. Ta kontakt med behandlingsstedet hvis du har problemer.

  • Sjekk at utstyret du skal bruke har tilgang til internett, og er tilknyttet et sikkert nettverk.
  • Trykk på invitasjonen du har fått eller åpne videokonsultasjon på avtalt måte.
  • Sørg for at du sitter slik at taushetsbelagt informasjon ikke kan overhøres av andre du ikke ønsker skal overhøre samtalen.
  • Vær forberedt på at du kan måtte identifisere deg ved å holde ID-bevis med bilde opp mot kamera. Du kan også be helsepersonellet du har videosamtale med om å identifisere seg på samme måte.

Har du behov for tolk? Du skal få informasjon om din helse, sykdom og behandling på et språk du forstår. Les mer om tolk i helsetjenesten.

Kostnader

Det skal ikke koste deg noe ekstra å få en konsultasjon på video. Det skal koste det samme som en vanlig legetime, og med mindre du selv ber om å få betale med faktura og ikke på andre måter, skal du heller ikke betale noe fakturagebyr.

Konsultasjon på video eller telefon utenom Helsenorge

Mange fastleger og andre behandlere som for eksempel psykologer og fysioterapeuter kan tilby konsultasjon på telefon eller video utenom Helsenorge. Det finnes ingen liste over hvem som gjør det, så for å finne ut om din behandler kan tilby dette, kan du

  • sjekke behandlerens nettside
  • sende en e-post til behandleren eller klinikken
  • ringe behandleren eller klinikken

Jeg har andre kontakter i helsevesenet som jeg vil snakke med

Helsekontakter

Hvis du har fått en forløpskoordinator eller annen kontaktperson vil du kunne finne dem i tjenesten Helsekontakter på helsenorge.no.

Innboks

Innboks viser meldinger du har mottatt fra helsetjenesten, og lar deg svare på dem. Hvilke meldinger du kan se og svare på kommer an på hvilke helsekontakter du har og har hatt, hvem du har kommunisert med tidligere, og hvilket samtykke du har gitt til å bruke tjenestene på Helsenorge.

Her kan du lese mer om Innboks på Helsenorge

Hvis din behandler ikke er i noen av disse tjenestene

Finner du ikke behandleren du ønsker å kontakte i noen av disse tjenestene, må du selv slå opp og finne deres kontaktinformasjon. Ikke møt opp uten avtale. Se på nettsiden deres og ring dem eller kontakt dem digitalt hvis det er mulig.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Sist oppdatert torsdag 8. oktober 2020