Eksempler på saker fra pasient- og brukerombudet

Arm med armbånd

Illustrasjon: Johner Bildbyrå

​Pårørende fortvilet

Pårørende er fortvilet fordi en kommune har brukt 8 måneder på å avgjøre en søknad om sykehjemsplass til en 95 år gammel kvinne

Hjemmesykepleie

En mann tok kontakt fordi hjemmesykepleien ikke kom som avtalt og han fikk derfor ikke de medisinene han trengte til riktig tid.

Mangelfull pleie etter operasjon

En pasient fikk store og smertefulle liggesår på grunn av mangelfull pleie etter operasjon. Opptreningen betydelig forsinket på grunn av dette og han ble tilkjent erstatning.

Lang ventetid hos fastlege

Det er lang ventetid hos fastlegen og vanskelig å få time når det er nødvendig

Systemfeil

En pasient forsvant i sykehuset system og ble ikke innkalt til kontroll etter kreftoperasjon.

Selvmord

Pårørende mener mannen tok sitt eget liv fordi han ble skrevet ut fra psykiatrisk sykehus for tidlig.

Nektet behandling

Rusavhengige blir nektet behandling fordi de ikke har blitt rusfrie etter tidligere behandlingsforsøk.