Faglige fokusområder

Landets pasient- og brukerombud har felles faglige fokusområder der ulike deler av helse- og omsorgstjenestene settes i fokus. Resultatet av arbeidet med fokusområdene oppsummeres i dokumenter som gjøres kjent for blant annet tjenesteytere og brukerorganisasjoner.

​I 2019 ble det satt fokus på "Psykisk helsearbeid i kommunene" der noen pasienter/brukere, brukerorganisasjoner, utvalg av kommuner og spesialisthelsetjenesten ble kontaktet og intervjuet. Oppsummeringen fra dette arbeidet kan leses i Pasient- og brukerombudets publikasjon: "Fokusområde 2019 POBO oppsummerende rapport"