Pasient- og brukerombudet i Innlandet

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

Om oss

​Kontaktinformasjon

Telefon: 62 55 14 90

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Statens Hus på Hamar og Storgata 8 på Gjøvik

E-post: ho@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e​​​post

Åpningstider

Mandag – fredag kl 09:00 – 15:00 

Kontoret er stengt hver dag mellom 11:30-12:00

Ansatte

Tom Østhagen, pasient- og brukerombud

May Britt Solhøi, seniorrådgiver

Sandra Fahre, seniorrådgiver

Astrid Gran Nordheim, rådgiver

Maren Hynne Moss, seniorrådgiver

Marit Toverud, seniorrådgiver

Årsmeldinger

​Dersom du ønsker trykt utgave av årsmeldingen, kan du ta kontakt med vårt kontor og få den tilsendt. Den finnes også som pdf-fil med høyere bildeoppløsning (trykkvalitet) som kan sendes på forespørsel. Årsmeldingene til nedlasting er i pdf.​

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

​Contact information

Phone: 62 55 14 90

Mailaddress: P.O.Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

We are situated in Statens hus, Parkgata 36 in Hamar and in Storgt 8 in Gjøvik

E-mail: ho@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail

Staff

Tom Østhagen, Health & Social Services Ombudsman

May Britt Solhøi, senior advisor

Sandra Fahre, senior advisor

Astrid Gran Nordheim, advisor

Maren Hynne Moss, senior advisor

Marit Toverud, senior advisor