Om ordningen med Pasient- og brukerombud

Eldre mann

Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB

​Stortinget har bestemt at det skal være et ombud i hvert fylke som kan hjelpe pasienter og brukere som ikke får den hjelpen eller den behandlingen de mener de har behov for.

Vi er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser. Ofte er vårt arbeid inn i enkeltsaker kontaktskapende mellom pasient og helse- og omsorgstjenesten og saker kan løses utenom de formelle klageordningene.

Ombudene skal også arbeide for en bedre kvalitet på helsetjenestene. Ombudene er uavhengige og står fritt til å uttale seg om forhold som de mener må endres for å gi pasienter og brukere bedre helse- og omsorgstjenester. Kontorene er en offentlig leverandør av pasient- og brukererfaringer, og skal være tilgjengelige, troverdige og konstruktive. Alle ombudene skal opptre med autoritet, identifisere og sammenfatte utfordringer og være synlige og aktive i samfunnsdebatten.

Ordningen med pasient- og brukerombud er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven kap 8.

Personvernerklæring

​Pasient- og brukerombudet administreres av Helsedirektoratet. Helsedirektoratets personvernerklæring finner du på:

https://helsedirektoratet.no/personvernerklering