Ombudene mener

  • Pasienter må gis god og helhetlig behandling
  • Sykehusene må ha system som hindrer at pasienter forsvinner ut av køen
  • Det er viktig å følge med på hvordan samhandlingsreformen påvirker helse- og omsorgstjenestene
  • Kommuner og sykehus må samarbeide bedre i møtet med mennesker med psykiske lidelser og en rusavhengighet
  • Kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient må bli bedre

Ombudene kommer med anbefalinger i sine årsmeldinger