Pasient- og brukerombudet i Trøndelag

Pasient og brukerombudet i Trøndelag gir råd og veiledning dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du har behov for.

​Kort om oss

Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veiledning om forhold som hører under
ombudets arbeidsområde.

​Pasient og brukerombudet i Trøndelag betjener befolkningen i fylket. Vi kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans i spesialisthelsetjenesten eller i den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Du kan kontakte oss på telefon eller mail. 

Kontoret har i tillegg til Pasient og brukerombudet,  seks rådgivere som gjør sitt beste for at nettopp din sak skal løse seg på den beste måten.

Kontaktinformasjon

Besøksadresser:

Trondheim

Kjøpmannsgata 57, 7011 Trondheim

Steinkjer

Fylkets hus, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer

Postadresse:

Pasient- og brukerombudet i Trøndelag,
Postboks 212 Skøyen,
0213 Oslo

Telefon (til begge kontorene):

73 53 51 00 Telefontid mandag-fredag kl. 09.00-14.30

E-post:

trondelag@pasientogbrukerombudet.no

 Ansatte

Elin Hagerup, pasient- og brukerombud, jurist

Elin Hagerup, pasient- og brukerombud, jurist

Kjerstin A. Øien, seniorrådgiver

Heidi Aune Tømmermo, rådgiver

Heidi Aune Tømmermo, rådgiver

Pål Marius Olstad, rådgiver

Maria Mjønes, seniorrådgiver

Årsmeldinger