Pasient- og brukarombodet i Vestland, kontor Bergen

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetenester og gir råd og rettleiing om rettar du har som pasient.

​​​​​​​​​​Om oss

​Kontaktinformasjon

Telefon: 55 21 80 90

Vi har telefontid kl. 09:00-11:30 og 12:00-14:30 mandag til fredag.

Besøksadresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen​​​​

Dersom du ønskjer ein samtale med oss på kontoret må du ringe og avtale tid på førehand.

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-post: hordaland@pobo.no​

Sensitive opplysningar bør ikkje sendast på e-post

Velkommen til pasient- og brukarombodet i Hordaland. 

Pasient- og brukarombodet skal arbeide for å ta vare på behova, interessene og rettstryggleiken til pasientar og brukarar av helse- og omsorgstenestene. Vi kan gjere ei vurdering av di sak og gje råd og rettleiing om korleis du bør gå vidare. Vi har teieplikt, og du kan vere anonym dersom du ønskjer det. Vi er ikkje eit klageorgan, men kan hjelpe deg med å formulere og vidareformidle spørsmål eller klagar til den rette instansen.

Kontoret har 6 tilsette med juridisk og helsefagleg kompetanse

Tilsette

Jannicke Bruvik, Pasient- og brukarombud

Berit Botn, Førstesekretær

Randi Irene Hansen, Seniorrådgjevar

Valgjerd Tvedt Levinsen, Seniorrådgjevar

Anne Karin Rinde, Seniorrådgjevar

Marianne Gjøsæther Litland , Seniorrådgjevar

Årsmeldingar

​​Dersom du ønskjer trykt utgåve av årsmeldinga, kan du kontakte kontoret vårt og få den tilsendt. Den fins og som pdf-fil med høgare biledoppløysing (trykkvalitet) som kan sendes på førespurnad. Årsmeldingane til nedlasting er i pdf.

Hovedside Pasient- og brukarombodet

Information in English

Welcome to the Health and Social Service Ombudsman in Hordaland.

The Ombudsman may help you with advice and guidance regarding your rights as a patient or service user.

The Ombudsman offer complete confidentiality and you may also contact us and still be anonymous.

We do not make any decisions, but can help you identify who to ask for an explanation, or where to lodge a complaint.

The Ombudsmans office has 6 employees, all highly competent to help you.

We are available on the phone every day from 09:00-11:30 and 12:30-14:30

Contact information

Phone: 55 21 80 90

We are situated in Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen​​​​

Mailaddress: P.O.Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-mail: hordaland@pobo.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail​