Pasient- og brukerombudet i Viken, kontor Moss

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

​​​​​​​​​​Om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 69 20 90 90

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Lilleeng Helsepark inngang B, Rosenvinges vei 8, 1523 Moss

E-post: ostfold@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost

Åpningstider

Vi har åpningstid / telefontid mandag – onsdag og fredag fra klokken 09.00 til 14.30.

Torsdager holdes kontoret og telefonen stengt mellom 12.00 til 14.30, grunnet kontormøte.

Lunsj fra klokken 11.30 til 12.00

 

Ansatte

Marianne Eek , pasient- og brukerombud

Magne Solberg, seniorrådgiver

Aina Wold Mørk, seniorrådgiver 

Nina Reiersen seniorrådgiver

Årsmeldinger

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 69 20 90 90

Mailaddress: P.O.box 212 Skøyen, 0213 Oslo

Visiting- and delivery address: Lilleeng Helsepark entrance B, Rosenvinges vei 8, 1523 Moss

E-mail: ostfold@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail.

​Opening hours

We have opening hours / telephone hours Monday - Wednesday and Friday from 9.00 to 14.30.
 
On Thursdays the office and phone is closed, due to a weekly office meeting.

Lunch from 11:30 to 12:00.

We are situated in Lilleeng Helsepark entrance B, Rosenvinges vei 8, 1523 Moss

Staff

Marianne Eek, Health & Social Services Ombudsman

Magne Solberg , Senior Advisor

Aina Wold Mørk, Senior Advisor

Nina Reiersen, Senior Advisor