Pasientreiser Helse Midt-Norge

I Helse Midt-Norge er det pasientreisekontor i Ålesund, Orkdal og Levanger. Ett regionalt kontor behandler alle søknader om dekning av reiseutgifter. De andre pasientreisekontorene har ansvar for bestilling og planlegging av tilrettelagte pasientreiser.

Pasientreiser Møre og Romsdal

Ta kontakt med Pasientreiser Møre og Romsdal for bestilling og planlegging av pasientreiser i Møre og Romsdal.

Telefon 05515

Faks
70 16 77 01

E-post
pasientreiser@helse-mr.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Adresse
Pasientreiser Møre og Romsdal, Ålesund Sykehus, 6026 Ålesund

Pasientreiser St. Olavs hospital

Ta kontakt med Pasientreiser St. Olavs hospital for bestilling og planlegging av pasientreiser i Sør-Trøndelag.

Telefon 05515

Faks
73 55 31 71

E-post

pasientreiser@stolav.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Adresse
Pasientreiser St. Olavs hospital, Sjukehusvegen 3, 7300 Orkanger

Pasientreiser Nord-Trøndelag

Ta kontakt med Pasientreiser i Nord-Trøndelag for bestilling og planlegging av pasientreiser i Nord-Trøndelag.

Telefon
05515

E-post pasientreiser@hnt.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Adresse
Helse Nord-Trøndelag HF, Pasientreiser, postboks 33, 7601 Levanger

Søknader om dekning av reiseutgifter

​Det er Pasientreiser HF i Ålesund som saksbehandler alle søknader om dekning av reiseutgifter i Helse Midt-Norge.

Postadresse
Postadresse for innsending av søknadsskjema på papir, ettersending av dokumentasjon eller klage på vedtak:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk
3702 Skien

Telefon 05515

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-15.30

Som følge av koronavirusutbruddet, kan det være noe ekstra kø og ventetid på telefon 05515.

E-post
postmottak@pasientreiser.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.