Pasientreiser Helse Sør-Øst

Pasientreisekontorene har ansvar for bestilling og planlegging av rekvirerte pasientreiser.

Pasientreiser Innlandet

Ta kontakt med Pasientreiser Innlandet for bestilling og planlegging av pasientreiser i Innlandet.

Telefon 05515

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 07.00-17.00

E-post post-pi@sykehuset-innlandet.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse
Sykehuset Innlandet HF, Pasientreiser Innlandet, Postboks 104, 2381 Brumunddal

Pasientreiser OUS

Ta kontakt med Pasientreiser OUS for bestilling og planlegging av pasientreiser i Oslo og Akershus (bortsett fra Vestby), og i kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Kongsvinger og Eidskog i Hedmark.

Telefon 05515
Ring om du skal bekrefte eller avbestille tilrettelagt transport.

E-post
pasientreiser@ous-hf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Ordinær åpningstid Mandag – fredag kl. 08.00 – 11.00.
Utenfor åpningstidene blir samtalene satt over til transportørene.

Adresse
Oslo universitetssykehus, Pasientreise- og syketransportavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 Nordbyhagen

Pasientreiser Østfold

Ta kontakt med Pasientreiser Østfold for bestilling og planlegging av pasientreiser i Østfold.

Telefon
05515

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 07.00-15.30

E-postadresse Postpt@so-hf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse
: Sykehuset Østfold, Pasientreiser, Pb 300, 1714 Grålum

Pasientreiser Vestre Viken

Ta kontakt med Pasientreiser Vestre Viken for bestilling og planlegging av pasientreiser områdene som tilhører Vestre Viken helseforetak.

Telefon
05515

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 07.00-17.00

E-post
pasienttransport@vestreviken.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Vestre Viken HF, Pasientreiser, Dronninggata 28, Postboks 800, 3004 Drammen

Pasientreiser Vestfold og Telemark

Pasientreisekontoret i Skien ivaretar organiseringen av tilrettelagt transport i Telemark og Vestfold.

Telefon

05515

Åpningstider Mandag-fredag kl. 07.00-17.00

E-post
syketransport@sthf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Sykehuset Telemark, v/Pasientreiser Vestfold og Telemark, Postboks 2900 Kjørbekk, 3710 Skien

Skal du på en planlagt pasientreise, må reisen bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før.

Pasientreiser Sørlandet

Ta kontakt med Pasientreiser Sørlandet for bestilling og planlegging av pasientreiser i Sørlandet.

Telefon
05515

Åpningstider Mandag-fredag kl. 07.30-17.00

E-post
pasientreiser@sshf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Sørlandet sykehus HF Arendal, Pasientreiser, Postboks 783, Stoa, 4809 Arendal

 

Finn rutetidene for helseekspressene og helsebussene