Pasientreiser Helse Vest

I Helse Vest er det pasientreisekontor i Førde, Haugesund, Stavanger og Bergen. Ett regionalt kontor behandler alle søknader om dekning av reiseutgifter. De andre pasientreisekontorene har ansvar for bestilling og planlegging av tilrettelagte pasientreiser.

Pasientreiser Helse Førde

Ta kontakt med Pasientreiser Førde for bestilling og planlegging av pasientreiser i Førde.

Telefon
05515

Åpningstider Mandag - fredag kl. 07.30 – 18.00

E-post
pasientreiser@helse-forde.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Pasientreiser Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Pasientreiser Helse Bergen

Ta kontakt med Pasientreiser Bergen for bestilling og planlegging av pasientreiser i Bergen.

Telefon
05515 / 55 55 96 30

Åpningstider
Mandag - fredag kl.07.00-19.00

Lørdag kl.09.00-15.00

E-post
pasientreiser@helse-bergen.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Skal du på en planlagt pasientreise med rekvisisjon, må denne bestilles i god tid og senest kl.13.00 virkedagen før avreise. Ved reise med fly, ta kontakt så raskt du mottar innkalling.

Adresse
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, Avdeling for pasientreiser, Postboks 1400, 5021 Bergen

Pasientreiser Helse Fonna

Ta kontakt med Pasientreiser Fonna for bestilling og planlegging av pasientreiser i Fonna.

Telefon
05515

Åpningstider Mandag kl. 07.00 - 16.30
Tirsdag - fredag kl. 07.30 - 16.30​

E-post pasientreiser@helse-fonna.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Skal du på en planlagt pasientreise med rekvisisjon, må denne bestilles i god tid og senest kl.13.00 virkedagen før avreise. Ved reise med fly, ta kontakt så raskt du mottar innkalling.

Adresse
Helse Fonna HF, Pasientreiser, Postboks 2170, 5504 Haugesund

Pasientreiser Helse Stavanger

Ta kontakt med Pasientreiser Stavanger for bestilling og planlegging av pasientreiser i Stavanger.

Telefon
05515

Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30

E-post pasientreiser@sus.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Pasientreiser Helse Stavanger, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Søknader om dekning av reiseutgifter

Pasientreiser Helse Vest er lokalisert i Førde og saksbehandler alle søknader om dekning av reiseutgifter for Helse Vest.

Postadresse
Postadresse for innsending av søknadsskjema på papir, ettersending av dokumentasjon eller klage på vedtak:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk​
3702 Skien

Telefon 05515

Som følge av koronavirusutbruddet, kan det være noe ekstra kø og ventetid på telefon 05515.

Åpningstider Mandag - fredag kl. 08.00-15.30

E-post postmottak@pasientreiser.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

 

Finn rutetidene for helseekspressene og helsebussene