Kost og overnatting

​Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.

Kost

​Du har rett på å få dekket utgifter til mat og drikke hvis du er borte hjemmefra lenger enn 12 timer, og ikke får dette på behandlingsstedet. Kostgodtgjørelse dekkes etter faste satser, og du trenger ikke å dokumentere disse utgiftene når du søker.

Overnatting

Overnatting i forbindelse med innleggelse er det sykehuset eller helseinstitusjonen som er ansvarlig for. Hvis du for eksempel må møte opp dagen før en innleggelse på grunn av forberedelser, er institusjonen ansvarlig for denne overnattingen.

Du kan få dekket utgifter til overnatting etter en fast sats fra Pasientreiser i spesielle tilfeller, men bare når overnatting er nødvendig på selve reisen.

I disse tilfellene kan overnatting i forbindelse med reisen dekkes:

  • Overnatting på reisen av trafikale grunner
    Hvis du for eksempel ikke kan ta offentlig transport, eller kjøre selv, uten å overnatte for å rekke en behandling, kan du få en fast sats til overnatting. Du må huske å beskrive dette i søknaden din.
  • Overnatting på reisen av helsemessige grunner
    Hvis du for eksempel må overnatte på reisen fordi du ikke klarer å gjennomføre reisen på én dag, eller fordi helsetilstanden din kan forverres hvis du ikke overnatter på reisen, kan du også få en fast sats til overnatting. I disse tilfellene må din behandler dokumentere at overnatting er nødvendig.

Privat overnatting i forbindelse med en reise dekkes ikke.

Hvis du har flere behandlinger innenfor en kort periode, og utgiftene ved å overnatte samlet sett ikke blir høyere enn hvis du reiste hjem mellom hver behandling, kan du ha rett på å få dekket overnattingsutgiftene.

Se hvilke satser som gjelder her.