Koronavirusutbruddet: Midlertidig endring for pasientreiser med bil

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.

Illustrasjon: Max Emanuelson / Pasientreiser HF

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket alle reiser over 10 km, og eventuelle tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig endring som følge av koronaviruset, og gjelder for alle reiser over 10 kilometer hver vei.

Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentlig og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger dette mest i tiden fremover. 

Hvis du mistenker at du er smittet av koronaviruset, eller det er bekreftet at du er smittet, skal du ikke få noen til å kjøre deg. Da må du kontakte helsepersonell for veiledning til reisen din.

Denne midlertidige endringen er foreløpig og gjelder reiser fra og med 12. mars 2020. 

Du kan søke om å få dekket reiseutgiftene digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir.

Søker du om tilleggutgifter ved bruk av bil, må du velge at det ikke gikk offentlig transport, og at drosje ikke kunne bestilles, for å begrunne reisen med bil. Det samme gjelder hvis hele reisen din kunne vært gjennomført innenfor én takstsone med offentlig transport. Husk å legge ved kvitteringer på utgiftene dine.

Reiseråd for å unngå smitte

Du kan lese Helsedirektoratets reiseråd for å unngå smitte her (helsenorge.no). Du kan også lese Folkehelseinstituttets veiledere for smittevern på buss, tog og trikk og for smittevern på fly.