Pasientreiser og covid-19

Her finner du aktuell informasjon om pasientreiser og koronaviruset.

Smittverntiltak på reisen

Folkehelseinstituttet gir disse retningslinjene for transport av pasienter under koronasituasjonen:

  • Du som pasient har ansvaret for å følge gjeldende smittevernråd, som å bruke munnbind.
  • Ved behov har behandleren din ansvaret for å bestille forsterkede smitteverntiltak på pasientreisen.
  • Transportselskapet har ansvaret for å gi nødvendig opplæring og tilrettelegging for at smittevernrådene kan følges av sjåfør og pasient, før, under og etter transport.

De nasjonale smitteverntiltakene for pasientreiser er:

  • To pasienter kan sitte bak i en ordinær drosje.
  • Passasjerer skal ikke sitte foran i en drosje.
  • Passasjerer anbefales å bruke munnbind på reisen når avstand ikke kan opprettholdes.
  • Bruk av munnbind anbefales uansett ved lengre turer (over én time).

Du kan også lese Helsedirektoratets reiseråd for å unngå smitte her (helsenorge.no). Du kan også lese Folkehelseinstituttets veiledere for smittevern på buss, tog og trikk og for smittevern på fly.

Midlertidig endring for pasientreiser med bil

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket alle reiser over 10 km, og eventuelle tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig endring som følge av koronaviruset, og gjelder for alle reiser over 10 kilometer hver vei.

Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentlig og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger dette mest i tiden fremover. 

Hvis du mistenker at du er smittet av koronaviruset, eller det er bekreftet at du er smittet, skal du ikke få noen til å kjøre deg. Da må du kontakte helsepersonell for veiledning til reisen din.

Denne midlertidige endringen er foreløpig og gjelder reiser fra og med 12. mars 2020. 

Du kan søke om å få dekket reiseutgiftene digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir.

Søker du om tilleggutgifter ved bruk av bil, må du velge at det ikke gikk offentlig transport, og at drosje ikke kunne bestilles, for å begrunne reisen med bil. Det samme gjelder hvis hele reisen din kunne vært gjennomført innenfor én takstsone med offentlig transport. Husk å legge ved kvitteringer på utgiftene dine.

Reise til vaksinasjon

Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon og test av covid-19. Hovedregelen er at du selv må ordne transport til stedet der test eller vaksine foregår. Hvis du ikke selv kan komme deg dit, kan du kontakte kommunen.

Reise til test

Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon og test av covid-19. Hovedregelen er at du selv må ordne transport til stedet der test eller vaksine foregår. Hvis du ikke selv kan komme deg dit, kan du kontakte kommunen.