Pasientreiser og covid-19

Her finner du aktuell informasjon om pasientreiser og koronaviruset.

Smittverntiltak på reisen

Klikk her for Folkehelseinstituttets oppdtaterte retningslinjer for transport av pasienter under koronasituasjonen

Midlertidig endring for pasientreiser med bil

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket alle reiser over 10 km, og eventuelle tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig endring som følge av koronaviruset, og gjelder for alle reiser over 10 kilometer hver vei.

Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentlig og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger dette mest i tiden fremover. 

Hvis du mistenker at du er smittet av koronaviruset, eller det er bekreftet at du er smittet, skal du ikke få noen til å kjøre deg. Da må du kontakte helsepersonell for veiledning til reisen din.

Denne midlertidige endringen er foreløpig og gjelder reiser fra og med 12. mars 2020. 

Du kan søke om å få dekket reiseutgiftene digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir.

Reise til vaksinasjon

Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon og test av covid-19. Hovedregelen er at du selv må ordne transport til stedet der test eller vaksine foregår. Hvis du ikke selv kan komme deg dit, kan du kontakte kommunen.

Reise til test

Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon og test av covid-19. Hovedregelen er at du selv må ordne transport til stedet der test eller vaksine foregår. Hvis du ikke selv kan komme deg dit, kan du kontakte kommunen.