Informasjonskapslar

Helsenorge.no brukar informasjonskapslar for å gjere brukaropplevinga di betre og samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.

Informasjonskapslar, også kjent som «cookies», er små tekstfiler som blir plasserte i datamaskina di når du lastar ned ei nettside. Dei fleste nettsidene nyttar slike informasjonskapslar.

Helsenorge.no brukar informasjonskapslar for å gjere brukaropplevinga di betre og samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.

Informasjonskapslar som blir brukte på alle Helsenorge-sider

AMCV_xxxxx og AMCVS_xxxxx

Blir brukt av Adobe Marketing Cloud for å skilje nettlesaren din frå andre nettlesarar.

s_cc

Blir brukt av Adobe Analytics for å kontrollere om det er tillate å bruke informasjonskapslar i nettlesaren din.

s_vi

Blir brukt av Adobe Analytics for å skilje nettlesaren din frå andre nettlesarar.

s_nr30

Blir brukt for å registrere anonymt om ein brukar har vore inne på Helsenorge tidlegare, eller om dette er første gongen.

s_gpv_pn

Blir brukt for innsamling av anonymisert statistikk. Inneholder namnet på forrige sidevisning som ble sporet.

s_ttc_xxxxx

Blir brukt for å måle hvor lang tid folk bruker på å fullføre ulike handlinger. Dette samles inn som del av webstatistikk.

TSxxxxxxxx

Blir brukt av BIG IP Application Security Manager (ASM). Skal sikre sesjonen mellom BIG-IP og applikasjonen.

ASP.NET_SessionId

Blir brukt av Sharepoint og ASP.NET. Lagrar ASP.NET sesjonsinformasjon.

omniture_optout

Blir brukt av Adobe Analytics for å registrere at brukaren har nekta lagring.

hn-active-survey

Inneheld id, knappetekst og lenke til spørjeundersøking som du har valt å delta i. Levetid 24 timar.

hn-survey-123

Inneheld ld "yes" eller "no" avhengig av kva du svarte på invitasjonen. Levetid 365 dagar.

hn-youtube-tos-accepted

Blir brukt for å hindre unødig sporingsaktivitet frå Google om du vil sjå YouTube-video, og gjer at du ikkje treng å akseptere dette for kvar video. 

hn-driftsmelding-closed

Inneheld id og tidstempel for når du lukkar ein driftsmelding på Helsenorge. Ein driftsmelding er til dømes varsel om nedetid eller feil som kan hende med våre tenester.

hn-language

Blir brukt for å lagre språket du sist valde. Valet blir lagra i eitt døgn.

Informasjonskapslar som berre blir brukt når du loggar inn til Helsenorge

HN-ValgtRepresentasjon

Blir brukt for å flagge ein representasjon.

MH_LoggedIn

Indikerer om brukaren er logga inn eller ikkje. Dette er for å kunne fylle anonyme sider med status og funksjonalitet.

HN_IDP_State

Blir brukt når du loggar inn på Helsenorge.

HN_CSRF_Token

Blir brukt til autentisering av brukar, og til å overføre informasjon på ein sikker måte.

MH_AccessToken

JTW Access Token for pålogga tenester på Helsenorge

MH_SessionId

Blir brukt for at helsenorge.no skal kunne nytte teneste-API-ane.

MH_Signout_RedirectUrl

Blir brukt til å omdirigere brukaren ved utlogging.

MH_Signout_ResponseMode

Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge

MH_FrontChannel_Logout

Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge

MH_Idp

Blir brukt for å identifisere om du loggar på via appen eller via ID-porten.

demdex

Blir brukt av Audience Manager for å unikt identifisere alle som besøker sida.

dextp

Blir brukt av Audience Manager for å registrere når data blei synkroniserte.

DST

Blir brukt av Audience Manager for å registrere at det har skjedd ein feil i dataoverføringa.

dpm

Blir brukt til å identifisere unike brukarar.

ev_sync_dd, ev_sync_ix, ev_sync_nx og ev_sync_yh

Blir brukt til å identifisere brukarar og synkronisere data.

everest_g_v2

Blir brukt av Everest for å registrere bruksstatistikk på Helsenorge.

everest_session_v2

Blir brukt av Everest for å registrere om ein brukar er logga inn eller ikkje, slik at brukaren ikkje må logge inn ein gong til for kvar side som blir vist.

gglck

Blir brukt i samband med annonsar.

Hindre eller slette informasjonskapslar

Du kan hindre at informasjonskapslar blir lagra ved å endre på innstillingane i nettlesaren. Men då vil sidene ikkje fungere optimalt, og tenestene som krev at du loggar inn vil heller ikkje fungere. Du kan også slette informasjonskapslar i nettlesaren eller gjennom filbehandling.​

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innhaldet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Informasjonskapslar. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 6. desember 2022 [henta laurdag 20. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/personvern-og-nettsikkerhet/informasjonskapsler/

Sist oppdatert tysdag 6. desember 2022