Informasjonskapslar

Helsenorge.no brukar informasjonskapslar for å gjere brukaropplevinga di betre og samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.

Fingre på tastatur

Informasjonskapslar, også kjent som «cookies», er små tekstfiler som blir plasserte i datamaskina di når du lastar ned ei nettside. Dei fleste nettsidene nyttar slike informasjonskapslar.

Helsenorge.no brukar informasjonskapslar for å gjere brukaropplevinga di betre og samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.

Informasjonskapslar som blir brukte på alle Helsenorge-sider

AMCV_xxxxx og AMCVS_xxxxx

Blir brukt av Adobe Marketing Cloud for å skilje nettlesaren din frå andre nettlesarar.

s_cc

Blir brukt av Adobe Analytics for å kontrollere om det er tillate å bruke informasjonskapslar i nettlesaren din.

s_vi

Blir brukt av Adobe Analytics for å skilje nettlesaren din frå andre nettlesarar.

s_nr30

Blir brukt for å registrere anonymt om ein brukar har vore inne på Helsenorge tidlegare, eller om dette er første gongen.

s_gpv_pn

Blir brukt for innsamling av anonymisert statistikk. Inneholder navnet på forrige sidevisning som ble sporet.

TSxxxxxxxx

Blir brukt av BIG IP Application Security Manager (ASM). Skal sikre sesjonen mellom BIG-IP og applikasjonen.

ASP.NET_SessionId

Blir brukt av Sharepoint og ASP.NET. Lagrar ASP.NET sesjonsinformasjon..

omniture_optout

Blir brukt av Adobe Analytics for å registrere at brukaren har nekta lagring.

_tau

Brukes av spørreundersøkelsesverktøyet Task Analytics til å skille mellom ulike enheter.

_tac####

Brukes av spørreundersøkelsesverktøyet Task Analytics til å sjekke at enheten tillater informasjonskapsler.

_taj

Brukes av spørreundersøkelsesverktøyet Task Analytics. Inneholder svardata slik at dei ikkje går tapt om økten utløper eller bruker lukker nettlesaren.

hn-active-survey

Inneheld id, knappetekst og lenke til spørjeundersøking som du har valgt å delta i. Levetid 24 timar.

hn-survey-123

Inneheld ld "yes" eller "no" avhengig av kva du svarte på invitasjonen. Levetid 365 dagar.

hn-youtube-tos-accepted

Blir brukt for å hindre unødig sporingsaktivitet frå Google om du vil sjå YouTube-video, og gjer at du ikkje treng å akseptere dette for kvar video. 

hn-driftsmelding-closed

Inneheld id og tidstempel for når du lukkar ein driftsmelding på Helsenorge. Ein driftsmelding er til dømes varsel om nedetid eller feil som kan hende med våre tenester.  

Informasjonskapslar som berre blir brukt når du loggar inn til Helsenorge

_HN_AccessToken

Referanse til innlogga brukar på Helsenorge.

mh-color

Blir brukt for å flagge ein representasjon.

MH_LoggedIn

Indikerer om brukaren er logga inn eller ikkje. Dette er for å kunne fylle anonyme sider med status og funksjonalitet.

HN_IDP_State

Blir brukt når du loggar inn til Helsenorge.

HN_CSRF_Token

Blir brukt til autentisering av brukar, og til å overføre informasjon på ein sikker måte.

MH_AccessToken

JTW Access Token for pålogga tenester på helsenorge.no

MH_SessionId

Blir brukt for at helsenorge.no skal kunne nytte teneste-API-ane.

MH_Signout_RedirectUrl

Blir brukt til å omdirigere brukaren ved utlogging.

MH_Signout_ResponseMode

Blir brukt i samband med sesjonshandtering på helsenorge.no

MH_FrontChannel_Logout

Blir brukt i samband med sesjonshandtering på helsenorge.no

MH_Idp

Blir brukt for å identifisere om du loggar på via appen eller via ID-porten.

demdex

Blir brukt av Audience Manager for å unikt identifisere alle som besøker sida.

dextp

Blir brukt av Audience Manager for å registrere når data blei synkroniserte.

DST

Blir brukt av Audience Manager for å registrere at det har skjedd ein feil i dataoverføringa.

dpm

Blir brukt til å identifisere unike brukarar.

ev_sync_dd, ev_sync_ix, ev_sync_nx og ev_sync_yh

Blir brukt til å identifisere brukarar og synkronisere data.

everest_g_v2

Blir brukt av Everest for å registrere bruksstatistikk på Helsenorge.

everest_session_v2

Blir brukt av Everest for å registrere om ein brukar er logga inn eller ikkje, slik at brukaren ikkje må logge inn ein gong til for kvar side som blir vist.

gglck

Blir brukt i samband med annonsar.

_tmc

Syrgjer for at du ikkje blir spurt om å delta i brukarundersøkingar fleire gonger.

hn-active-survey

Inneheld id, knappetekst og lenke til spørjeundersøking som du har valgt å delta i. Levetid 24 timar.

hn-survey-123

Inneheld ld "yes" eller "no" avhengig av kva du svarte på invitasjonen. Levetid 365 dagar.

Hindre eller slette informasjonskapslar

Du kan hindre at informasjonskapslar blir lagra ved å endre på innstillingane i nettlesaren. Men då vil sidene ikkje fungere optimalt, og tenestene som krev at du loggar inn vil heller ikkje fungere. Du kan også slette informasjonskapslar i nettlesaren eller gjennom filbehandling.​

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Sist oppdatert mandag 14. oktober 2019

Fant du det du lette etter?