Informasjonskapslar

Helsenorge.no brukar informasjonskapslar for å gjere brukaropplevinga di betre og samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.

Fingre på tastatur

Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB

Informasjonskapslar, også kjent som «cookies», er små tekstfiler som blir plasserte i datamaskina di når du lastar ned ei nettside. Dei fleste nettsidene nyttar slike informasjonskapslar.

Helsenorge.no brukar informasjonskapslar for å gjere brukaropplevinga di betre og samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.

Informasjonskapslar som blir brukte på alle Helsenorge-sider

AMCV_xxxxx og AMCVS_xxxxx

Blir brukt av Adobe Marketing Cloud for å skilje nettlesaren din frå andre nettlesarar.

s_cc

Blir brukt av Adobe Analytics for å kontrollere om det er tillate å bruke informasjonskapslar i nettlesaren din.

s_vi

Blir brukt av Adobe Analytics for å skilje nettlesaren din frå andre nettlesarar.

s_nr30

Blir brukt for å registrere anonymt om ein brukar har vore inne på Helsenorge tidlegare, eller om dette er første gongen.

s_gpv_pn

Blir brukt for innsamling av anonymisert statistikk. Inneholder navnet på forrige sidevisning som ble sporet.

TSxxxxxxxx

Blir brukt av BIG IP Application Security Manager (ASM). Skal sikre sesjonen mellom BIG-IP og applikasjonen.

ASP.NET_SessionId

Blir brukt av Sharepoint og ASP.NET. Lagrar ASP.NET sesjonsinformasjon.

SearchSession

Blir brukt av Sharepoint. Microsoft Sharepoint søkesesjon.

WOPISessionContext

Blir brukt av Sharepoint. Blir sett av Sharepoint for å informere kvar Web App skal omdirigerast.

WSS_FullScreenMode

Blir brukt av Sharepoint. Blir brukt av Sharepoint til å lagre dersom ei side blir vist i fullskjermmodus.

SPUsageId

Blir brukt av Sharepoint. Skal lage statistikk på anonym trafikk slik at relevant innhald blir synleg.

omniture_optout

Blir brukt av Adobe Analytics for å registrere at brukaren har nekta lagring.

_tau

Brukes av spørreundersøkelsesverktøyet Task Analytics til å skille mellom ulike enheter.

_tac####

Brukes av spørreundersøkelsesverktøyet Task Analytics til å sjekke at enheten tillater informasjonskapsler.

_taj

Brukes av spørreundersøkelsesverktøyet Task Analytics. Inneholder svardata slik at de ikke går tapt hvis økten utløper eller bruker lukker nettleseren.

Informasjonskapslar som berre blir brukt når du loggar inn til Helsenorge

_HN_AccessToken

Referanse til innlogga brukar på Helsenorge.

mh-color

Blir brukt for å flagge ein representasjon.

FedAuth

Blir brukt av SharePoint, Claims authentication. Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge.

__distillery

Blir brukt av fast.wistia.net. Blir brukt i samband med ekstern video host.

MSISIPSelectionSession

Blir brukt av ADFS. Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge.

MSISContext

Blir brukt av ADFS. Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge.

SamlSession

Blir brukt av ADFS. Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge.

MSISSignOut

Blir brukt av ADFS. Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge.

MSISAuthenticated

Blir brukt av ADFS. Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge.

MSISLoopDetectionCookie

Blir brukt av ADFS. Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge.

SamlLogout

Blir brukt av ADFS. Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge.

ReturnUrl

Blir brukt av ADFS. Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge.

MSISSignoutProtocol

Blir brukt av ADFS. Blir brukt i samband med sesjonshandtering på Helsenorge.

MH_LoggedIn

Indikerer om brukaren er logga inn eller ikkje. Dette er for å kunne fylle anonyme sider med status og funksjonalitet.

HN_IDP_State

Blir brukt når du loggar inn til Helsenorge.

MH_AccessToken

JTW Access Token for pålogga tenester på minhelse.helsenorge.no

demdex

Blir brukt av Audience Manager for å unikt identifisere alle som besøker sida.

dextp

Blir brukt av Audience Manager for å registrere når data blei synkroniserte.

DST

Blir brukt av Audience Manager for å registrere at det har skjedd ein feil i dataoverføringa.

dpm

Blir brukt til å identifisere unike brukarar.

ev_sync_dd, ev_sync_ix, ev_sync_nx og ev_sync_yh

Blir brukt til å identifisere brukarar og synkronisere data.

everest_g_v2

Blir brukt av Everest for å registrere bruksstatistikk på Helsenorge.

everest_session_v2

Blir brukt av Everest for å registrere om ein brukar er logga inn eller ikkje, slik at brukaren ikkje må logge inn ein gong til for kvar side som blir vist.

Hindre eller slette informasjonskapslar

Du kan hindre at informasjonskapslar blir lagra ved å endre på innstillingane i nettlesaren. Men då vil sidene ikkje fungere optimalt, og tenestene som krev at du loggar inn vil heller ikkje fungere. Du kan også slette informasjonskapslar i nettlesaren eller gjennom filbehandling.​