Wjazd na terytorium Norwegii – zasady dotyczące kwarantanny i testów

Nadal obowiązują surowe ograniczenia dotyczące tego, kto może wjechać na terytorium Norwegii.

Zalecenia dla podróżujących i zasady dotyczące wjazdu mają na celu ograniczenie ryzyka, że osoby zamieszkałe w Norwegii zarażą się koronawirusem za granicą, a osoby podróżujące do Norwegii wwiozą wirusa do kraju.

Władze norweskie aktualnie odradzają wszystkie podróże zagraniczne, które nie są absolutnie konieczne. Globalne zalecenia podróżne nie dotyczą krajów EOG, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz krajów z obowiązującej w UE listy krajów trzeciego świata, które FHI uważa za bezpieczne (kraje oznaczone kolorem lila). Tutaj przeczytasz więcej na temat zaleceń podróżnych wydanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Travel to Norway - regjeringen.no).

Pamiętaj, że zarówno sytuacja epidemiczna, jak i zasady dotyczące wjazdu, mogą się szybko zmienić.

Jakim kolorem oznaczony jest kraj, z którego podróżujesz

Kolor, jakim oznaczony jest kraj, z którego podróżujesz, decyduje o tym, czy musisz odbyć kwarantannę wjazdową oraz jakich zasad musisz przestrzegać podczas wjazdu do Norwegii.

Tutaj sprawdzisz, jakim kolorem oznaczone są poszczególne kraje (Coronavirus in Norway: Travel advice - helsenorge.no)

Kto może aktualnie wjechać do Norwegii?

Możesz wjechać do Norwegii, jeśli jesteś:

 • obywatelem Norwegii (niezależnie od tego, w jakim kraju mieszkasz)
 • obcokrajowcem zamieszkałym w Norwegii 
 • obcokrajowcem zamieszkałym w kraju lub na obszarze oznaczonym kolorem zielonym
 • obcokrajowcem posiadającym europejski certyfikat COVID, który jest ważny w Norwegii i pokazuje, że jesteś w pełni zaszczepiony lub że w przeszedłeś COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
 • obcokrajowcem, który ma odbyć widzenie ze swoimi dziećmi
 • obcokrajowcem, który dojeżdża ze Szwecji lub Finlandii do przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej lub do pracy.
 • obcokrajowcem, który mieszka w EOG/Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub w krajach oznaczonych kolorem lila.
 • bliskim członkiem rodziny osoby zamieszkałej w Norwegii:
  • Małżonek/małżonka, zarejestrowany partner/partnerka lub konkubent/konkubina
  • Małoletnie dzieci lub pasierbowie
  • Rodzice lub przybrani rodzice małoletnich dzieci lub pasierbów
  • Dorosłe dzieci i pasierbowie
  • Rodzice i przybrani rodzice dorosłych dzieci/pasierbów
  • Dziadkowie i przybrani dziadkowie
  • Wnuki i przybrane wnuki
 • obcokrajowcem zamieszkałym w pozostałych krajach trzeciego świata i jesteś bliskim członkiem rodziny osób zamieszkałych w Norwegii:
  • małżonek/małżonka
  • osoby żyjące w konkubinacie, które mieszkały ze sobą przynajmniej przez dwa lata, lub które mają wspólne dzieci lub spodziewają się razem dziecka
  • dzieci i pasierbowie w wieku poniżej 18 lat
  • rodzice lub przybrani rodzice, jeśli sam jesteś dzieckiem w wieku poniżej 18 lat
 • Chłopak lub dziewczyna w wieku powyżej 18 lat zamieszkali w EOG, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub krajach oznaczonych kolorem lila oraz ich małoletnie dzieci Osoby te muszą złożyć w Urzędzie Imigracyjnym (UDI) wniosek o zezwolenie na wjazd do kraju. Informacje i formularz wniosku do UDI można znaleźć tutaj  Wniosek o zezwolenie na odwiedziny chłopaka / dziewczyny - UDI (Application for

Na stronie UDI znajdziesz pełną listę grup zwolnionych z zakazu wjazdu oraz więcej informacji na temat wjazdu do Norwegii.

Nie możesz wjechać do Norwegii, jeśli jesteś:

 • turystą (nie dotyczy osób podróżujących z krajów lub obszarów oznaczonych kolorem zielonym)
 • obywatelem UE/EOG (w tym obywatelem krajów nordyckich), masz pracować lub studiować w Norwegii i nie jesteś zwolniony z zakazu wjazdu.
 • osobą podróżującą w interesach.
 • obcokrajowcem, któremu przyznano wizę Schengen i który nie jest zwolniony z zakazu wjazdu.
 • właścicielem nieruchomości rekreacyjnej w Norwegii, lecz tu nie mieszkasz.

Osoby, które mogą wjechać na terytorium Norwegii, z zasady muszą spełnić następujące warunki:

 • Przed wyjazdem należy wypełnić formularz rejestracyjny podróży
 • Należy posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin przed przyjazdem
 • Po przyjeździe do Norwegii trzeba wykonać test
 • Trzeba odbyć 10-dniową kwarantannę po przybyciu do Norwegii

Złamanie zasad dotyczących wjazdu do Norwegii jest karalne.  

Rejestracja przed wjazdem

Każdy, kto zamierza wjechać do Norwegii, musi wypełnić formularz wjazdu. W przypadku rejestracji internetowej otrzymuje się pokwitowanie, które należy okazać policji w chwili przyjazdu.

Należy zarejestrować się przed przyjazdem do Norwegii, ale nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem.

Osoby, które są w pełni zaszczepione lub przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, są zwolnione z tego wymogu i nie muszą wypełniać formularza. Osoby te muszą udokumentować za pomocą norweskiego, duńskiego lub szwedzkiego certyfikatu, że są w pełni zaszczepione lub że przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (na stronie helsenorge.no).

Jak dokonać rejestracji?

Przejdź do elektronicznej rejestracji wjazdu (entrynorway.no)

Możesz zadzwonić pod numer +47 33 41 28 70, aby uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza. Możesz też wysłać wiadomość e-mail na adres support@entrynorway.no

Usługa telefoniczna jest czynna codziennie przez całą dobę. Między godz. 08:00-22:00 udzielane są informacje w języku polskim, rosyjskim, litewskim i rumuńskim.

Lista kontrolna dotycząca kwarantanny: Sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twoim przypadku (Helsedirektoratet.no)

Testowanie przed wjazdem

Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19

Osoby podróżujące do Norwegii na granicy muszą okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Wymóg ten dotyczy również obywateli Norwegii oraz osób zamieszkałych w Norwegii. 

 • Test musi zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed przybyciem do Norwegii
 • Zatwierdzoną metodą testową jest PCR lub szybki test antygenowy
 • Zaświadczenie musi być sporządzone w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim

Jeżeli przylatujesz samolotem, test może zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszego etapu lotu.

 • Następujące osoby nie muszą przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu po przybyciu do Norwegii:
  • Osoby, które są w pełni zaszczepione lub które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i mogą to udokumentować za pomocą norweskiego, duńskiego lub szwedzkiego certyfikatu (na stronie helsenorge.no).
  • Osoby przybywające z krajów/obszarów, które nie są objęte obowiązkiem odbycia kwarantanny
  • Dzieci w wieku poniżej 12 lat
  • Cudzoziemcy pełniący krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa lub funkcje zapewniające realizację podstawowych potrzeb ludności, gdy odmowa wjazdu stwarzałaby zagrożenie dla zdrowia i życia społeczeństwa
  • Cudzoziemcy podczas tranzytu
  • Cudzoziemcy regularnie przybywający do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii, żeby pracować lub studiować, którzy przebywali poza terytorium Norwegii dłużej niż siedem dni. Pracownicy służby zdrowia ze Szwecji i Finlandii są objęci odrębnymi wymogami dotyczącymi zaświadczenia.
  • Osoby ubiegające się o azyl i przesiedlani uchodźcy
  • Cudzoziemcy posiadający pozwolenie na pobyt w Norwegii zgodnie z przepisami dotyczącymi imigracji w ramach łączenia rodzin
  • Osoby związane z dyplomacją, służbami dyplomatycznymi lub działalnością ambasady
  • Cudzoziemcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów lub będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu
  • Piloci i marynarze w drodze do wykonania zlecenia lub po jego wykonaniu
  • Osoby codziennie dojeżdżające do pracy ze Szwecji lub Finlandii, które wykonują testy na koronawirusa co 7 dni i mogą to udokumentować
  • Stali mieszkańcy Svalbardu
  • Policja ze Szwecji lub Finlandii będąca w tranzycie oraz niektórzy pracownicy służby celnej ze Szwecji lub Finlandii będący na służbie

Wymagania dotyczące testów przy wjeździe do kraju

Oprócz udokumentowania, że przed wjazdem do Norwegii otrzymało się negatywny wynik testu, należy wykonać test na COVID-19 natychmiast po przybyciu do Norwegii. Na granicy znajdują się punkty pobrań. Jesteś zobowiązany czekać na miejscu, aż do otrzymania wyniku testu. W przypadku pozytywnego wyniku testu należy w ciągu 24 godzin wykonać test PCR, ale jeśli w ciągu ostatnich 10 dni przebywałeś poza EOG i strefą Schengen, musisz wykonać test PCR na miejscu.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat również muszą mieć wykonany test, lecz jeśli jest to trudne, na przykład dlatego, że dziecko protestuje, testu nie należy wykonywać.

Osoby, które bez uzasadnionego powodu nie zgodzą się na wykonanie testu przy wjeździe do kraju i nie opuszczą dobrowolnie Norwegii, zostaną ukarane grzywną.

Od wymogu wykonania testu na granicy są pewne wyjątki, zwolnione są z niego między innymi:

 • Osoby, które są w pełni zaszczepione lub przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i mogą udokumentować to kodem QR na swoim certyfikacje covidowym.
 • Osoby zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny w czasie pracy i w czasie wolnym
 • Osoby, które regularnie dojeżdżają do pracy lub do szkoły ze Szwecji lub Finlandii i są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.
 • Zawodowi kierowcy transportu długodystansowego i personel kolejowy, który nie pracuje w pociągach towarowych.
 • Osoby, pełniące krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa lub funkcje zapewniające realizację podstawowych potrzeb ludności, gdy wykonanie testu nie jest praktycznie możliwe.

Kwarantanna wjazdowa

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z kraju lub obszaru objętego czerwoną strefą, z zasady ma obowiązek odbyć 10-dniową kwarantannę, która rozpoczyna się w dniu przyjazdu do Norwegii. Ten rodzaj kwarantanny nazywany jest kwarantanną wjazdową.

Z kwarantanny wjazdowej zwolnione są osoby w pełni zaszczepione, osoby, które przeszły COVID-19 oraz osoby podróżujące z krajów lub obszarów objętych strefą zieloną.  Musisz być w stanie udokumentować to na norweskim certyfikacie covidowym na stronie helsenorge.no.

Miejsce odbycia kwarantanny wjazdowej zależy tego, z jakiego kraju lub obszaru przybywasz do Norwegii. 

Mapa „czerwonych” i „żółtych” krajów/obszarów w Europie (tylko w języku angielskim)

Zasady dotyczące przebywania w kwarantannie

Osoby objęte kwarantanną wjazdową muszą przestrzegać następujących zasad:

 • Przebywaj w hotelu kwarantannowym lub w innym odpowiednim miejscu, jeśli jesteś zwolniony z obowiązku przebywania w hotelu. 
 • Nie chodź do pracy, szkoły ani przedszkola.
 • Nie podróżuj po kraju.
 • Nie odwiedzaj miejsc, w których trudno jest zachować konieczny dystans od innych osób.
 • Nie korzystaj z transportu publicznego. Osoby podróżujące z EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii mogą korzystać z transportu publicznego w drodze do miejsca odbywania kwarantanny lub w drodze powrotnej, jeśli opuszczają Norwegię przed zakończeniem kwarantanny. Osoby w wieku powyżej 12 lat muszą korzystać z maseczki na twarz.
 • Nie odwiedzaj miejsc publicznych, takich jak sklepy, apteki i kawiarnie. Jeśli nie masz innej możliwości, możesz pójść po niezbędne zakupy do sklepu lub apteki. Zadbaj o zachowanie odpowiedniej odległości od innych.
 • Unikaj przyjmowania gości. Dzieci nie powinny bawić się z innymi osobami oprócz domowników.

Możesz wyjść na spacer, ale z zachowaniem odpowiedniej odległości od innych. Dzieci i młodzież powinni mieć możliwość zabawy na świeżym powietrzu.

Jeżeli podczas kwarantanny wystąpią u Ciebie objawy COVID-19, musisz odizolować się od innych i skontaktować się z lokalną służbą zdrowia w celu wykonania testu. Numer telefonu 116117.

Zwolnienie z kwarantanny wjazdowej

Następujące grupy / przypadki są zwolnione z kwarantanny wjazdowej:

 • Wszystkie osoby przyjeżdżające z krajów objętych strefą zieloną.
 • Osoby w pełni zaszczepione oraz osoby, które przeszły COVID-19. To samo dotyczy podróżnych posiadających duński lub szwedzki certyfikat covidowy.
 • Ustalone widzenia rodzica z dzieckiem lub dzielone miejsce zamieszkania dziecka
 • Całkowicie niezbędna konserwacja i nadzór nad nieruchomościami w Szwecji i Finlandii
 • Poważna choroba i nabożeństwo żałobne bliskiej osoby

Istnieją również pewne wyjątki związane z pracą.

Następujące osoby są zwolnione z kwarantanny wjazdowej zarówno w czasie pracy, jak i w czasie wolnym

 1. osoby przybywające do Norwegii przez obszar objęty obowiązkiem odbycia kwarantanny, bez korzystania z transportu publicznego, bez nocowania tam i bez bliskiego kontaktu z innymi osobami poza tymi, z którymi mieszkają.
 2. osoby przybywające do Norwegii po wykonaniu absolutnie koniecznej konserwacji i przeprowadzenia nadzoru nieruchomości, łodzi, przyczepy kempingowej itp. na terenie Szwecji lub Finlandii, bez korzystania z transportu publicznego, bez nocowania tam i bez bliskiego kontaktu z innymi osobami poza tymi, z którymi mieszkają.
 3. osoby, które wchodzą na pokład łodzi w Norwegii i przebywają wyłącznie na tej łodzi aż do powrotu do Norwegii. Inni pasażerowie lub załoga, którzy byli na lądzie w zagranicznym porcie nie mogli wejść na pokład, poza osobami wykonującymi transport towarów, pod warunkiem, że unikają one bliskiego kontaktu z pozostałymi pasażerami i załogą.

Personel lotniczy i pracownicy pociągów, którzy rozpoczynają swoją pracę w Norwegii i podróżują za granicę bez opuszczania samolotu lub pociągu. Osoby, które opuszczą samolot lub pociąg, muszą mieć wykonany test po przekroczeniu granicy Norwegii (personel lotniczy) lub w ciągu pierwszej doby (pracownicy pociągów) oraz następnie wykonywać test co siedem dni.

Skrócenie czasu kwarantanny

Wszystkie osoby odbywające kwarantannę wjazdową muszą wykonać test PCR siódmego dnia po przyjeździe. W celu wykonania takiego testu należy skontaktować się z gminą lub punktem pobrań. Gmina zobowiązana jest do zaoferowania Ci wykonania testu, jeśli mieszkasz w hotelu kwarantannowym. Kwarantanna obowiązuje do czasu otrzymania negatywnego wyniku tego testu na obecność koronawirusa.

Osoby, które są chronione po otrzymaniu jednej dawki szczepionki oraz dzieci w wieku poniżej 12 lat, po otrzymaniu negatywnego wyniku testu mogą zakończyć kwarantannę wjazdową po trzech dniach zamiast po siedmiu. Status osoby chronionej musi być udokumentowany na stronie Helsenorge.no za pomocą certyfikatu covidowego i okazania kodu QR.

Osoby chronione, to osoby, które:

 • Są w pełni zaszczepione
 • Otrzymały pierwszą dawkę szczepionki ponad 3 tygodnie temu
 • Przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Hotel kwarantannowy czy kwarantanna wjazdowa w domu lub w innym odpowiednim miejscu?

Miejsce odbycia kwarantanny wjazdowej zależy tego, z jakiego kraju lub obszaru przybywasz do Norwegii. Możesz zostać zwolniony z obowiązku spędzenia kwarantanny w hotelu kwarantannowym, jeśli należysz do jednej z grup wymienionych wyżej, jeśli przemawiają za tym istotne względy społeczne lub jeśli pracodawca zapewnił wcześniej zatwierdzone miejsce pobytu.

Najbliżsi członkowie rodziny (małżonkowie, osoby żyjące w konkubinacie oraz ich dzieci), którzy mieszkają razem w swoim kraju ojczystym i podróżują razem do Norwegii, mogą odbyć kwarantannę wjazdową w tym samym miejscu pobytu. 

Kraje spoza EOG i Szwajcarii 

Jeśli w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Norwegii przebywałeś w kraju poza EOG i Szwajcarią, część kwarantanny musisz odbyć w hotelu kwarantannowym. Musisz przebywać w hotelu kwarantannowym do czasu otrzymaniu wyniku testu PCR wykonanego najwcześniej trzy dni po przyjeździe. Jeśli test jest negatywny, możesz jechać dalej i kontynuować kwarantannę wjazdową we własnym domu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu. Miejsce pobytu jest odpowiednie, jeśli masz w nim możliwość unikania bliskiego kontaktu z innymi, masz osobny pokój, własną łazienkę i kuchnię lub serwowane jedzenie.

Kraje EOG i Szwajcaria 

Jeśli przebywałeś w krajach EOG lub Szwajcarii, nie musisz przebywać w hotelu kwarantannowym. Na granicy musisz być w stanie udokumentować, że przez ostatnie 10 dni przed wjazdem do Norwegii nie przebywałeś poza EOG i Szwajcarią. Musisz mieć własny dom lub inne odpowiednie miejsce pobytu, gdzie możliwe jest unikanie bliskiego kontaktu z innymi i gdzie masz własny pokój, oddzielną łazienkę i kuchnię lub serwowane jedzenie.

Szczególne zasady dotyczące Wielkiej Brytanii

Od 21 czerwca osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii będą zobowiązane do pobytu w hotelu kwarantannowym.

Hotel kwarantannowy

Po wjeździe do Norwegii z zasady musisz zamieszkać w hotelu kwarantannowym. Jeśli jesteś objęty wyjątkiem, musisz być w stanie to udokumentować przy wjeździe do kraju. Informacje o hotelach kwarantannowych można otrzymać od policji na przejściach granicznych i w punktach wjazdowych do Norwegii.

Za pobyt w hotelu musisz zapłacić sam. W hotelu należy przebywać przez minimum siedem dni. Trzeciego dnia możesz wykonać kolejny test na COVID-19.
 Jeśli wynik testu jest ujemny, możesz odbyć pozostałą część kwarantanny w domu lub w odpowiednim miejscu pobytu.

Niepełnoletnie dzieci, które przyjeżdżają do Norwegii same, są zwolnione z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym.

Koszty pobytu w hotelu kwarantannowym

Stawka za przebywanie w hotelu kwarantannowym wynosi 500 koron dziennie dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat i dla pracodawców. Dzieci w wieku do 10 lat, przebywające w pokoju wraz z opiekunem mieszkają bezpłatnie. Za dzieci w wieku od 10 do 18 lat płaci się stawkę w wysokości 250 NOK za dobę. Stawkę hotelową opłaca się w hotelu kwarantannowym w zwykły sposób.

W hotelu kwarantannowym oferowane są bezpłatne testy na COVID-19.

Zwolnienie z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym

W przypadku niektórych grup ludności można wnieść o zwolnienie z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym. Zasady dotyczące tego, kto może złożyć taki wniosek i jak należy to zrobić, opisane są na stronach internetowych Urzędu Imigracyjnego (Utlendingsdirektoratet) About the corona situation - UDI

Wniosek można złożyć za pośrednictwem tego linku https://www.udi.no/en/quarantine-hotel

Nawet jeśli możesz być zwolniony z obowiązku odbycia kwarantanny w hotelu, musisz przestrzegać zasad dotyczących kwarantanny, testowania i rejestracji przy wjeździe do Norwegii.

Możesz odbyć kwarantannę wjazdową we własnym domu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu, jeśli należysz do jednej z następujących grup:

 • Przybywasz z kraju należącego do EOG lub ze Szwajcarii. 
 • Możesz udokumentować na stronie helsenorge.no, że jesteś osobą chronioną i masz własne mieszkanie lub dostęp do innego odpowiedniego miejsca pobytu, w którym możliwe jest unikanie bliskiego kontaktu z innymi i gdzie masz własny pokój, oddzielną łazienkę i kuchnię lub serwowane jedzenie.
 • Niepełnoletnie dzieci. 
 • Jeśli możesz udokumentować, że pracodawca zapewnia miejsce pobytu zatwierdzone przez Norweską Inspekcję Pracy. Można to udokumentować, na przykład przedstawiając kopię zatwierdzenia wydanego przez Inspekcję Pracy.
 • Osoby, które mogą udokumentować istotne względy społeczne lub inne poważne powody (patrz dokładniejsze wyjaśnienie poniżej), oraz które mogą odbyć kwarantannę w innym odpowiednim miejscu pobytu, gdzie możliwe jest unikanie bliskiego kontaktu z innymi. Należy złożyć wniosek o zwolnienie do Urzędu Imigracyjnego (UDI)
 • Osoby ubiegające się o azyl lub przesiedlani uchodźcy.
 • Osoby przyjeżdżające w celu realizowania uzgodnionych lub ustalonych formalnie widzeń rodzica z dzieckiem lub ze względu na dzielone miejsce zamieszkania dziecka, zgodnie z ustawą o dzieciach i relacjach z rodzicami oraz z ustawą o ochronie prawach dziecka. Nie ma potrzeby, aby ta grupa ubiegała się w UDI o zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny w hotelu.
 • Osoby, które regularnie dojeżdżają do pracy lub do szkoły ze Szwecji lub Finlandii i są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny na podstawie § 6b przepisu o COVID-19

Dom lub inne odpowiednie miejsce pobytu

Oto zatwierdzone miejsca pobytu podczas odbywania kwarantanny dla osób zwolnionych z obowiązku pobytu w hotelu kwarantannowym:

 • Własny dom lub inne spełniające wymogi miejscu pobytu, w którym możliwe jest unikanie bliskiego kontaktu z innymi, z dostępem do oddzielnego pokoju, własnej łazienki i własnej kuchni lub serwowanego jedzenia. Inne odpowiednie miejsce zamieszkania, jeśli w chwili wjazdu do kraju możesz udokumentować istotne względy społeczne, które przemawiają za tym, że musisz mieszkać w tym miejscu. Trzeba również być w stanie udokumentować, że miejsce to nadaje się do odbycia w nim kwarantanny. Kryteria dla odpowiedniego miejsca pobytu przedstawiono pod niniejszą listą.
 • Odpowiednie miejsce pobytu zapewnione przez pracodawcę. Miejsce pobytu wskazane przez pracodawcę musi zostać zatwierdzone przez Norweską Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet) przed wjazdem pracownika do Norwegii. Trzeba być w stanie udokumentować to zatwierdzenie w chwili wjazdu do kraju.

Odpowiednie miejsce zamieszkania: W odpowiednim miejscu pobytu musi istnieć możliwość unikania bliskiego kontaktu z innymi i zapewniony musi być oddzielny pokój, oddzielna łazienka i oddzielna kuchnia lub serwowane jedzenie. Do obowiązkowego formularza rejestracyjnego dla osób wjeżdżających do kraju należy załączyć potwierdzenie, że miejsce pobytu spełnia wymogi konieczne do odbycia kwarantanny.

Krajowe Centrum Kontroli Osób Wjeżdżających do Norwegii

Krajowe Centrum Kontroli Osób Wjeżdżających do Norwegii będzie kontaktowało się SMS-owo i telefonicznie z osobami podróżującymi do Norwegii, które przebywają na kwarantannie.

Jeśli Centrum Kontroli nie zdoła się z Tobą skontaktować, sprawa będzie mogła zostać przekazana do lekarza gminnego lub Inspekcji Pracy. Centrum Kontroli otrzyma informacje o Tobie z rejestru osób wjeżdżających do kraju.

Ważne, aby odebrać połączenie przychodzące z numeru 2189xxxx.

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników i osób dojeżdżających do pracy

Pracownicy zagraniczni, o ile nie otrzymali wcześniej zatwierdzonego miejsca pobytu, muszą odbywać kwarantannę w hotelach kwarantannowych. Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Norwegii z krajów objętych obowiązkiem odbycia kwarantanny: 

 • muszą odbyć 10-dniową kwarantannę, zanim będą mogły zacząć pracę
 • mogą skrócić kwarantannę wjazdową na podstawie negatywnego wyniku testu na koronawirusa, jak opisano powyżej Zwolnienie z kwarantanny w godzinach pracy dla osób, które często przekraczają granicę
 • W pełni zaszczepiony personel medyczny, który pełni krytyczne funkcje w szpitalach lub w gminnej służbie zdrowia, jest zwolniony z kwarantanny w czasie pracy, jeśli w chwili przybycia do Norwegii uzyska negatywny wynik testu.
 • Niektórzy zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, pracownicy pociągów, personel lotniczy oraz pracownicy, którzy mają wejść na statek w norweskim porcie, aby wykonywać pracę, mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny w czasie pracy. Osoby, których to dotyczy, powinny skontaktować się z pracodawcą, aby ustalić obowiązujące je zasady.
 • Funkcjonariusze policji ze Szwecji lub Finlandii będący w tranzycie oraz niektórzy będący na służbie funkcjonariusze celni ze Szwecji lub Finlandii, zwolnieni są z kwarantanny w godzinach pracy.
 • Osoby dojeżdżające do pracy, które przybywając ze Szwecji lub Finlandii przekraczają granicę Norwegii więcej niż raz w okresie 15 dni, mogą być zwolnione z kwarantanny w czasie pracy, jeśli wykonają test:
 1. co najmniej co siedem dni

lub ​

 1. pierwszego dnia po przyjeździe do Norwegii, a następnie co siedem dni, jeśli minęło więcej niż siedem dni od ostatniego testu w Norwegii

lub ​

 1. w ciągu siedmiu dni od ostatniego testu na COVID-19 wykonanego w Szwecji lub Finlandii (dotyczy tylko osób codziennie dojeżdżających do pracy) 

Wyjątku tego nie można stosować w odniesieniu do osób, które przebywały w kraju innym niż Szwecja i Finlandia w ciągu 10 dni przed przybyciem do Norwegii lub jednocześnie pracują w szwedzkiej lub fińskiej służbie zdrowia i opieki społecznej.

Czytaj więcej (tylko w języku angielskim)

Zwolnienia z kwarantanny wjazdowej spowodowane m.in. istotnymi względami społecznymi oraz okolicznościami, które mogą wpłynąć na kwarantannę wjazdową

W niektórych przypadkach można uzyskać zwolnienie z wymogu odbycia kwarantanny wjazdowej:

 • W celu odwiedzenia poważnie chorej bliskiej osoby lub wzięcia udziału w pogrzebie lub ceremonii pogrzebowej bliskiej osoby. Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny dotyczy wyłącznie czasu odwiedzin u chorego lub uczestniczenia w pogrzebie/pochówku. Poza tym, osoby te mają obowiązek odbycia kwarantanny. Zwolnienie dotyczy tylko osób, które uzyskały negatywny wynik testu na granicy ORAZ w tym samym dniu, w którym odbywa się wizyta lub pogrzeb/pochówek. W takim przypadku test jest odpłatny.
 • Jeśli posiadasz umowę o prawie do kontaktów z dziećmi, zawartą w oparciu o ustawę o dzieciach i relacjach z rodzicami (barnelova) lub ustawę o ochronie praw dziecka (barnevernlova):
 1. nie uzyskasz zwolnienia z kwarantanny wjazdowej po przybyciu do Norwegii, ale możesz przebywać z dziećmi w okresie kwarantanny. Wymagane jest wykonanie testu (PCR) zarówno w trzecim, jak i w siódmym dniu po przyjeździe.
 2. po pobycie za granicą w celu odbycia ustalonych prawnie kontaktów z dziećmi, które tam mieszkają, możesz uzyskać zwolnienie z kwarantanny wjazdowej w czasie pracy. Obowiązuje to wyłącznie, jeśli uzyskasz negatywny wynik testu (PCR) wykonanego nie wcześniej niż w trzecim dniu po przyjeździe do Norwegii. Jeśli nie masz pracy w Norwegii, nie zostaniesz zwolniony z kwarantanny w godzinach pracy.
 3. Dzieci, które przyjeżdżają z zagranicy po odbyciu kontaktu z rodzicami, mogą zostać zwolnione z kwarantanny w godzinach szkolnych na podstawie negatywnego wyniku testu (PCR) wykonanego nie wcześniej niż w trzecim dniu po przyjeździe do Norwegii. Dzieci w wieku poniżej 12 lat są zwolnione z kwarantanny, nawet jeśli nie miały wykonanego testu.

Jeżeli możesz udokumentować, że przekraczasz granicę Norwegii w związku z uzgodnioną lub ustaloną formalnie umową o prawie do kontaktów z dziećmi, zawartą w oparciu oustawę o dzieciach i relacjach z rodzicami (barnelova) lub ustawę o ochronie praw dziecka (barnevernlova), możesz odbyć kwarantannę w odpowiednim miejscu pobytu. Nie musisz mieć osobnego pokoju, osobnej łazienki ani kuchni.

Jeżeli podlegasz zwolnieniu z kwarantanny, ale wystąpią u Ciebie objawy zakażenia COVID-19 lub lekarz będzie podejrzewał taką infekcję, musisz jednak poddać się kwarantannie.

Tutaj dostępnych jest więcej informacji o koronawirusie w wielu językach (regjeringen.no)