Informacja o paszporcie COVID-19

Paszport COVID-19 daje Ci ogląd Twoich szczepień przeciw COVID-19 udokumentowanych w norweskiej ewidencji szczepień SYSVAK, testów pod kątem COVID-19 oraz wszelkich przebytych infekcji COVID-19.

Ta strona podlega aktualizacji. Ostatnia aktualizacja: 16.07.2021

Jak uzyskuje się dostęp do paszportu COVID-19?

Jeżeli posiadasz krajowy numer identyfikacyjny (dokumentu tożsamości) bądź numer D, to możesz uzyskiwać dostęp do swojego cyfrowego paszportu COVID-19, logując się w serwisie helsenorge.no. Możesz korzystać z usług BankID, BankID on mobile, Buypass ID on smart card, Buypass ID on mobile oraz Commfides e-ID. Dowiedz się więcej o tym, jak logować się do serwisu helsenorge.no.

Co jest wskazane w wydanym paszporcie COVID-19?

W paszporcie COVID-19 wskazane są:

 • Twoje ostatnie zarejestrowane szczepienie przeciw COVID-19
 • Twoje ozdrowienia z COVID-19 na przestrzeni minionych sześciu miesięcy*
 • Twoje ostatnie negatywne wyniki testu pod kątem COVID-19

Są to Twoje dane osobowe — możesz je okazywać innym osobom, kiedy sobie tego życzysz. Karty kontrolne możesz okazywać przy użyciu kodów QR. 

Okres ważności paszportu COVID-19 jest automatycznie przedłużany za każdym jego wyświetleniem. Informacja jest pobierana z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego i nie jest przechowywana przez Helsenorge.

Swój paszport COVID-19 możesz pobrać na smartfon lub tablet. Nie musisz drukować paszportu, jeżeli masz do niego dostęp cyfrowy. Jeżeli mimo wszystko życzysz sobie wydruku, prosimy o dopilnowanie tego samodzielnie.

*Uznawaną dokumentacją potwierdzającą przechorowanie COVID-19 jest zatwierdzony test PCR, test antygenowy lub test na przeciwciała (nie szybki test na przeciwciała). Jeśli przeszedłeś lub podejrzewasz, że przeszedłeś chorobę COVID-19, ale nie posiadasz na to ważnej dokumentacji, możesz wykonać badanie serologiczne na obecność przeciwciał (nie szybki test na przeciwciała) w laboratorium mikrobiologicznym, które zgłasza wyniki do bazy danych MSIS Labdatabasen.

W MSIS nie można zarejestrować wyników badań wykonanych za granicą, wskazujących na wcześniej przebytą chorobę koronawirusową.

Ważną dokumentację potwierdzającą przebycie COVID-19 można znaleźć pod Wyniki testów.

Paszporty COVID-19 do użytku w Norwegii oraz na terenie UE i EOG

Częścią paszportu COVID-19 są tzw. „karty kontrolne” z kodami QR. Możesz otrzymywać wezwania do okazania kart kontrolnych przy przekraczaniu granic państwowych w obrębie UE / EOG, na wjeździe do Norwegii, podczas pobytu w Norwegii oraz w innych sytuacjach, gdy taka informacja jest wymagana. 

W skład paszportu COVID-19 wchodzą dwie różne karty kontrolne:

Paszporty COVID-19 do użytku podczas dużych zgromadzeń w Norwegii

Negatywny wynik testu wykonanego na przestrzeni minionych 24 godzin bądź status osoby uodpornionej daje zielony paszport COVID-19. Osoba uodporniona to taka, która jest w pełni zaszczepiona, bądź w przypadku której od otrzymania pierwszej dawki szczepionki upłynęły 3 do 14 tygodni, bądź która ozdrowiała z COVID-19 na przestrzeni minionych sześciu miesięcy.

Paszportem COVID-19 będzie można się legitymować na dużych zgromadzeniach, takich jak koncerty, spektakle, mecze piłkarskie i festiwale, a także w związku z krajowymi rejsami morskimi.

W razie gdyby przyznanie zielonego paszportu COVID-19 wymagało w Twoim przypadku wykonania testu, od organizatora wydarzenia bądź organizacji odpowiedzialnej za testy w związku z wydarzeniem bądź rejsem otrzymasz jasną informację o tym, gdzie możesz wykonać test. Zalecane jest wykonywanie szybkich testów antygenowych, co odbywa się nieodpłatnie. O terminowe wykonanie testu musisz zadbać samodzielnie. 

Dowiedz się więcej o tym, co musisz przygotować przed wydarzeniem, żeby móc okazać zielony paszport COVID-19.

Paszporty COVID-19 do użytku w krajach UE/EOG

Unijny cyfrowy paszport (certyfikat) COVID — EU Digital COVID Certificate, EUDCC — obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku. W większości państw UE / EOG nastąpiło tego dnia połączenie z bramą EUDCC, umożliwiające weryfikowanie norweskich paszportów COVID-19 na ich granicach.

Decydując się na podróż za granicę, masz obowiązek zapoznać się z wymogami dotyczącymi kwarantanny, testowania i kontroli zakażeń, jakie obowiązują w kraju docelowym. Wymagania te różnią się w zależności od kraju.

Przegląd środków obowiązujących w poszczególnych krajach UE / EOG jest dostępny w serwisie Re-open EU

Zobacz także: Norwegia wdraża unijne rozwiązanie paszportowe w związku z COVID-19 (government.no) 

Paszporty COVID-19 do użytku na norweskiej granicy

Jeżeli jesteś osobą w pełni zaszczepioną lub ozdrowiałą z COVID-19 na przestrzeni minionych sześciu miesięcy i możesz to poświadczyć weryfikowalnym paszportem COVID-19 powiązanym z bramą EUDCC, to możesz wjeżdżać do Norwegii swobodnie, bez względu na to, z którego kraju przybywasz.

Spełnienie któregokolwiek z tych warunków zwalnia Cię też z obowiązków odbycia kwarantanny, wykonania testu przed przyjazdem, wykonania testu na granicy oraz zarejestrowania wjazdu.

Zobacz oświadczenie Norweskiego Dyrektoriatu ds. Imigracji (UDI) w sprawie reguł wjazdu do Norwegii dla wszystkich obywateli.

Reguły przyznawania zielonego bądź czerwonego światła w paszporcie COVID-19

Paszport COVID-19 wskazuje, czy w ostatnim czasie wykonano u Ciebie test z negatywnym wynikiem, czy jesteś osobą w pełni zaszczepioną oraz czy masz odporność nabytą wskutek przejścia choroby COVID-19. Z myślą o paszporcie COVID-19 ustanowione zostały reguły decydujące o tym, czy w Twoim norweskim paszporcie COVID-19 uaktywniona zostaje zielona bądź czerwona karta kontrolna.

Paszporty zielone i czerwone są ważne wyłącznie w użytku krajowym w Norwegii, natomiast informacja podana na rozszerzonej karcie kontrolnej jest sprawdzana przy wjeździe do Norwegii oraz w podróży do innych krajów europejskich.

Oto reguły, według których paszport COVID-19 otrzymuje w Norwegii światło zielone bądź czerwone:

Reguły przyznawania zielonego bądź czerwonego światła w paszporcie COVID-19

Ważność paszportu  

Przyznana Ci zostaje zielona karta kontrolna, jeżeli w którymkolwiek z trzech aspektów (szczepienie, odporność nabyta, negatywny wynik testu) spełniasz wymogi przepisów. Jeżeli zielona karta kontrolna przysługuje Ci w więcej niż jednym aspekcie, obowiązuje najdłuższy z przepisowych okresów. Rozróżnia się, z jednej strony, podstawę wydania paszportu (zielona karta kontrolna) oraz, z drugiej, okres ważności paszportu (ważność techniczna).

Paszport COVID-19 można pobrać i okazywać bez dostępu do internetu. Można też wykonać wydruk na papierze i posługiwać się właśnie nim. Paszport wykorzystywany w taki sposób traci ważność z upływem 90 dni od daty pobrania bądź wydruku. Nawet jeśli Twój status osoby uodpornionej bądź w pełni zaszczepionej zachowuje ważność dłużej niż przez 90 dni, legitymowanie się ważnym paszportem wymaga powtórnego pobrania bądź wydrukowania paszportu po upływie 90 dni.

Ilekroć okazujesz paszport w aplikacji, łącząc się z internetem, wyświetlany jest termin ważności paszportu przypadający na 90 dni po bieżącej dacie.

To nie oznacza, że osoby „uodpornione” bądź „zaszczepione” pozostają bezpieczne tylko przez okres 90 dni. 

Paszport COVID-19 zachowuje ważność przez 90 dni dlatego, by przeciwdziałać nadużyciom paszportu, a także stale dbać o zgodność paszportu z aktualnym w danej chwili stanem wiedzy o wirusie, odporności i szczepieniach.

Certyfikat COVID dla użytkowników, którzy nie korzystają z rozwiązań elektronicznych

Jeśli nie masz możliwości, aby korzystać ze smartfona, komputera lub tabletu, możesz zamówić certyfikat COVID wysyłając pismo pocztą. Możesz również zadzwonić na infolinię o koronawirusie i poprosić o przysłanie certyfikatu COVID pocztą, w wersji papierowej. Na infolinię może zadzwonić tylko osoba, która sama potrzebuje certyfikatu.

Jednak ze względu na dużą liczbę interesantów dzwoniących na infolinię, zalecamy, aby każdy, kto ma taką możliwość, korzystał z rozwiązania elektronicznego, aby osoby, które nie mają innej alternatywy, mogły otrzymać pomoc. Rozwiązanie elektroniczne również umożliwia wydrukowanie certyfikatu na papierze.

Zamówienie listowne pocztą

Aby zamówić certyfikat COVID pocztą, trzeba posiadać norweski numer personalny lub tymczasowy numer personalny (d-numer). Dotyczy to między innymi:

 • Osób, które mają opiekunów prawnych. Opiekun prawny może zamówić w imieniu danej osoby, pod warunkiem, że informacja o opiekunie prawnym jest zarejestrowana w Helfo.
 • Osoby, które mieszkają w Norwegii, ale nie mają adresu zarejestrowanego w urzędzie ewidencji ludności.
 • Osoby, które mieszkają za granicą, ale nie mają adresu zarejestrowanego w norweskim urzędzie ewidencji ludności.
 • Osoby, które nie mogą samodzielnie zadzwonić do Helfo i poprosić o wystawienie certyfikatu.

Co musi zawierać pismo?

Twoje pismo musi podawać informację, że prosisz o przysłanie Ci certyfikatu COVID i musi ono zawierać:

 • Imię i nazwisko, numer personalny lub tymczasowy numer personalny (d-numer), adres miejsca pobytu oraz adres, na który ma zostać wysłany certyfikat
 • Kopię ważnego dowodu tożsamości (paszport, norweskie prawo jazdy lub dowód osobisty)

Aby wypełnić niezbędne informacje, można skorzystać z następującego formularza:

Zamów certyfikat COVID dla użytkownika nieelektronicznego(PDF, Bokmål)

Na jaki adres należy wysłać pismo?

Pismo wraz z kopią dowodu tożsamości wyślij na adres:

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Jeśli posiadasz ważny certyfikat COVID, otrzymasz go pocztą. Certyfikat COVID nie może zostać wysłany do cyfrowej skrzynki pocztowej. Jeśli pismo będzie zawierało braki, Helfo nie będzie mogło wysłać certyfikatu COVID.

Certyfikat COVID zwykle przychodzi pocztą w ciągu 1 do 2 tygodni.

Zamawianie przez telefon

 1. Miej przygotowany swój krajowy numer identyfikacyjny (dokumentu tożsamości) lub numer D.
 2. Zatelefonuj na infolinię koronawirusową (operatorzy świadczą obsługę w językach norweskim, angielskim, arabskim, somalijskim, polskim oraz urdu):
 • Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–15:30.
 • Numer dla abonentów telefonujących z Norwegii: 815 55 015
 • Numer dla abonentów telefonujących z zagranicy: +47 21 89 80 42.

Osoba kierująca sprawą poprosi Cię o podanie krajowego numeru identyfikacyjnego (dokumentu tożsamości) bądź numeru D, a także nazwiska oraz adresu z ewidencji. Gdyby podane nazwisko i adres nie odpowiadały zarejestrowanemu adresowi, nie otrzymasz paszportu COVID-19. W takim wypadku musisz skontaktować się z ewidencją ludności, aby sprawdzić zapisane dane dotyczące Twojej osoby.

O ile posiadasz ważny paszport COVID-19, zostanie on wysłany do Ciebie pocztą.

Miej na uwadze, że doręczenie paszportu może potrwać do tygodnia. W związku z tym nie możesz otrzymać paszportu COVID-19 na podstawie negatywnego wyniku testu pod kątem koronawirusa, ponieważ taki wynik testu zachowuje ważność tylko przez 24 godziny. 

Pamiętaj, że paszport jest ważny przez okres 90 dni od daty wydruku.

Mieszkasz za granicą?

Jeśli mieszkasz za granicą i posiadasz norweski numer personalny lub tymczasowym numer personalny (d-numer), lecz nie posiadasz identyfikatora bankID ani innego rozwiązania autoryzacyjnego, które zapewnia dostęp do strony helsenorge.no, możesz skorzystać z rozwiązania dla użytkowników nieelektronicznych, które opisano powyżej. Warunkiem jest posiadanie zagranicznego adresu zarejestrowanego w norweskim urzędzie ewidencji ludności.

Nie masz dostępu do strony helsenorge.no?

Jeśli nie masz dostępu do strony helsenorge.no możesz udzielić innej osobie pełnomocnictwa (PDF) do wydrukowania Twojego certyfikatu COVID. Czas rozpatrywania wniosku o udzielenie pełnomocnictwa wynosi co najmniej 30 dni. Należy pamiętać, że takie pełnomocnictwo zapewnia dostęp do większego zakresu informacji zdrowotnych, które są dostępne w innych elektronicznych usługach zdrowotnych na stronie helsenorge.no.

Daty urodzenia w Twoim paszporcie COVID-19 i Twoim krajowym dokumencie tożsamości są różne?

Paszport COVID-19 pobiera datę urodzenia z norweskiej krajowej ewidencji ludności. Niektórym osobom przypisany jest numer D, w który nie jest wpisana sama data urodzenia.

Jeżeli legitymujesz się zagranicznym paszportem, w którym widnieje inna data urodzenia, możesz zwrócić się do norweskiego urzędu podatkowego o potwierdzenie takiego stanu rzeczy w celu wyjaśnienia sytuacji.

Z serwisu krajowej ewidencji ludności dowiesz się, jak złożyć wniosek o poprawienie zapisanej daty urodzenia.

Nie znajdujesz w swoim paszporcie COVID-19 szczegółowych informacji o szczepieniu bądź teście?

Nie znajdujesz informacji o szczepieniu?

Paszport COVID-19 pobiera informację o szczepieniach z norweskiej ewidencji szczepień SYSVAK. W paszporcie widnieje tylko ostatnie szczepienie; wgląd w dawniejsze szczepienia oferuje strona szczepień. Jeżeli nie widzisz swojego ostatniego szczepienia przeciw COVID-19, to prawdopodobnie znaczy, że nie zostało ono zarejestrowane.

Od szczepienia do zarejestrowania tego faktu w SYSVAK może upłynąć trochę czasu. Gdyby szczepienie się nie pokazywało, możesz skontaktować się z punktem, w którym Cię szczepiono, tak by rejestracji dokonał jego personel.

Nie znajdujesz informacji o teście pod kątem COVID-19?

Paszport COVID-19 czerpie informacje o wynikach testów z bazy danych laboratorium MSIS. W zestawieniu ujęte są niedawne testy, rejestrowane z Twoim nazwiskiem na przestrzeni minionych siedmiu dni. Jeżeli nie wykryto COVID-19, to widoczny jest tylko jeden ostatni test.

Jeżeli w ostatnim czasie zdiagnozowano u Ciebie COVID-19, to Twój ostatni test może być ukryty. W takim wypadku trzeba na ogół odczekać kilka dni, zanim możliwe będzie okazywanie wyniku testu pod kątem COVID-19 niewskazującego na zarażenie COVID-19.

Strona wyników testów oferuje przegląd wszystkich wykonanych u Ciebie testów pod kątem COVID-19. Jeżeli na tej stronie brakuje wykonanego testu, to być może nie został on zarejestrowany. W takim wypadku możesz skontaktować się z punktem wykonującym testy i upewnić się, czy jego personel dokonał rejestracji wyniku Twojego testu.

Nie znajdujesz informacji o przebyciu choroby COVID-19?

Paszport COVID-19 czerpie informacje o wynikach testów z bazy danych laboratorium MSIS. Na ogół przysługuje Ci status osoby uodpornionej, jeżeli masz przebytą chorobę COVID-19 na przestrzeni minionych sześciu miesięcy. Taki fakt jest wskazany w paszporcie przez okres sześciu miesięcy od dnia wykonania pierwszego testu, który wykrył u Ciebie COVID-19.

W niektórych przypadkach niestety nie jesteśmy w stanie wykazać uodpornienia, na przykład z powodu braku możliwości automatycznego zinterpretowania dawniejszych wyników testów pod kątem COVID-19.

Zagraniczne poświadczenie ozdrowienia z COVID-19 nie może zostać zarejestrowane w MSIS.

Rejestrowanie szczepień przeciw koronawirusowi przyjętych poza Norwegią

Wprowadzenie do norweskiej ewidencji SYSVAK szczepień przeciw COVID-19 podawanych za granicą jest możliwe pod warunkiem wiarygodnego udokumentowania takiego faktu na piśmie. Zalecenie Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego mówi, że w SYSVAK powinno się rejestrować wyłącznie szczepienia szczepionkami dopuszczonymi przez Europejską Agencję Leków (EMA). Obowiązuje to bez względu na miejsce podania dawki szczepionki.

Szczepionkami dopuszczonymi przez EMA są szczepionki produkowane przez firmy Pfizer, Moderna, AstraZeneca oraz Johnson & Johnson.

Aby móc zarejestrować swoje szczepienie, musisz posiadać norweski krajowy numer identyfikacyjny (dokumentu tożsamości) bądź numer D.

Z kim można się skontaktować w celu udokumentowania szczepienia?

Rejestracji informacji można dokonać przed wyruszeniem w podróż do Norwegii. W celu udokumentowania zagranicznego szczepienia musisz skorzystać z porady:

Porada powinna odbyć się w formie wideokonsultacji, podczas której lekarzowi przedstawiony zostaje dokument szczepienia, po czym lekarz według własnego uznania stwierdza, czy przedstawiony dokument może zostać potraktowany jako stosowne poświadczenie.

Jakie dokumenty są potrzebne?

 • Paszport COVID-19 wydany w UE / OEG — albo
 • Pisemne poświadczenie szczepienia

Za poradę w sprawie rejestracji szczepienia musisz zapłacić sam(a). Gdyby poradę świadczył opiekujący się Tobą lekarz pierwszego kontaktu (rodzinny), to musisz uiścić opłatę w całości, ponieważ to nie jest objęte zapewnianymi przez niego świadczeniami.

Polityka prywatności norweskiego paszportu COVID-19

Paszport COVID-19 zawiera informacje o Twoich szczepieniach przeciw COVID-19, testach pod kątem COVID-19 oraz wszelkich zakażeniach COVID-19. Są to Twoje dane osobowe — możesz je okazywać innym osobom, kiedy sobie tego życzysz. Więcej informacji na temat celów przetwarzania i zastosowań danych zob. w polityce prywatności Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego na potrzeby norweskiego paszportu COVID-19.