Definere brukeroppgaver

Definer mottakeren

​Det meste av helseinformasjon er rettet mot et segment av befolkningen. Du bør vite hvem de er. Derfor bør målgruppen være mer enn "innbygger" eller "bruker av helsetjenesten".

Mottakeren trenger ikke være en person, men kan være en gruppe som har det samme behovet. For eksempel kan foreldre, verger og besteforeldre grupperes som «en person med foreldreansvar».

Andre målgrupper kan være mer vage, men kan defineres som mer enn «en innbygger», f.eks:

 • en kreftpasient
 • en person i pensjonsalder
 • en fastlege som veileder en pasient
 • en barneskolelærer
 • en person som lever med ADHD
 • en person som har søkt asyl i Norge

Innholdsstrategien identifiserer fire større målgrupper som vi prioriterer i denne rekkefølgen:

 1. Syke
 2. De som har symptomer på noe 
 3. Helsepersonell som veileder pasienter 
 4. Friske

Hva er en brukeroppgave?

​Før vi lager innhold på helsenorge.no, må vi definere hvilken oppgave innholdet skal løse for brukeren.

Slik definerer du en brukeroppgave:

Jeg er… [hvem er målgruppen?]

Jeg trenger å… [hva ønsker brukeren å gjøre?]

for at… [hvorfor vil brukeren gjøre dette?]

Skriv oppgaven fra brukerens perspektiv, med et språk som han eller hun ville brukt selv.

Når oppgaven er å «finne ut», «forstå», «vite» e.l. bør du spesifisere hva brukeren skal gjøre med kunnskapen. Det kan f.eks. være å:

 • finne riktig behandling
 • avgjøre om han eller hun skal kontakte lege
 • unngå å få anfall

Eksempler

​Godt eksempel

Jeg er diabetiker.

Jeg trenger å vite hva jeg kan spise…

…for at jeg ikke skal få for høyt eller lavt blodsukker.

Dette er en gyldig oppgave fordi den definerer brukerens behov, som er å vite mer om hvilke matvarer brukeren bør spise.

Dårlig eksempel

Jeg er diabetiker.

Jeg trenger å lese en artikkel om kosthold for diabetikere…

…for at jeg ikke skal få for høyt eller lavt blodsukker.

Dette er en ugyldig brukeroppgave fordi den ikke definerer det fullverdige behovet til brukeren, kun hvordan brukeren kan løse behovet.

Godt eksempel

Jeg er forelder til et barn under 3 år.

Jeg trenger å vite hvilken mat barnet mitt trenger…

…for at jeg skal gi barnet mitt et balansert kosthold.

Oppgaven er gyldig fordi den forteller hva brukeren trenger kunnskapen til.

Dårlig eksempel

Jeg er forelder til et barn under 3 år.

Jeg trenger å vite hvilken mat barnet mitt trenger…

…for at jeg skal øke kunnskapen min om kosthold for barn.

Oppgaven er ikke gyldig fordi den ikke forteller hva brukeren trenger kunnskapen til.