Innholdsstrategi for Helsenorge

Om innholdsstrategien

Helsenorge er helse- og omsorgssektorens felles kanal for kvalitetssikret helseinformasjon og digitale helsetjenester til innbygger. Helsenorge knytter Helse-Norge sammen, ved å samle informasjon og tjenester fra ulike aktører i helsetjenesten og helseforvaltningen på ett felles nettsted og under én felles merkevare.

Innholdsstrategien skal sørge for at innholdet på Helsenorge:

  • fremstår helhetlig
  • er basert på strategiske valg
  • er relevant og til hjelp for målgruppene
  • møter kriterier for kvalitet

Innholdsstrategien skal bidra til forutsigbarhet for alle aktører, og sikre at både forvaltning og utvikling skjer i tråd med felles mål og prioriteringer.

Innholdsstrategien er en del av produktstrategien for Helsenorge (nhn.no), og er utviklet i tråd med gjeldende helsepolitiske mål og strategier. Strategien bygger på innholdsstrategi 2016-2020.

Mål for innhold på Helsenorge

Hvordan skal vi nå målene?

For å sikre kvalitet og brukervennlighet i innholdet, skal vi arbeide etter felles retningslinjer, prinsipper og metoder. Disse er nærmere beskrevet her:

Last ned innholdsstrategien som pdf

Vedlegg til innholdsstrategien

Innholdet er levert av Norsk helsenett