Hvilke deler av artikkelen leses mest?

I Google Analytics kan du se hvilke artikkelseksjoner folk åpner oftest.

​Klikk på skjermbildene for å se større versjon.

Legg til rapporten

Rapporten finnes ikke i Google Analytics fra før, så du må legge den til selv. Da blir den tilgjengelig i den kontoen du er logget inn med.

  1. Hent rapportoppsettet her.
  2. Velg visningen helsenorge.no.
  3. Klikk Opprett.

Velg riktig datoperiode

Pga. begrensninger i Google Analytics har vi bare målt åpning av seksjoner for sider i en kort periode. Du må derfor velge denne datoperioden for å få se tall.

  1. Klikk på datovelgeren øverst til høyre i Google Analytics.
  2. Velg perioden 1. juli 2018 til i går.
  3. Klikk Bruk.

Slik gjør du

  1. Søk etter siden du vil undersøke.
  2. Finn siden du vil undersøke i listen, og klikk på den.
  3. Du får nå en oversikt over seksjonene.
  4. Kolonnen Alle hendelser viser hvor ofte en mobilbruker har åpnet hver seksjon i denne perioden. (Se bort fra det oppsummerte tallet øverst i kolonnen.)

Tolke tallene

For lite data?

Hvis du ikke får opp noen tall for seksjonene, eller hver seksjon har blitt åpnet færre enn 10 ganger, er det for lite data til å gjøre noen vurdering.

Brukerens forventninger og behov

Ved å se på hvilke seksjoner mobilbrukere åpner oftest, kan vi få en pekepinn på hvilket behov målgruppen har og hva de forventet å finne på siden. Irrelevant innhold hopper man over.

Riktig rekkefølge

Hvis den mest populære seksjonen ligger nederst i artikkelen, bør den løftes lengre opp.

Seksjoner ingen åpner

Hvis 3 seksjoner åpnes 300 ganger hver, mens de to siste åpnes 13 ganger hver, tyder det på at innholdet i de to siste seksjonene ikke fungerer i denne konteksten. Skal vi flytte innholdet, bygge de ut til egne sider, eller slette?