Mikrotest av tekster

Hvilke spørsmål forventer folk å få svar på av teksten din, og får de de svarene de forventer?

​Denne metoden kan du bruke enten på et utkast eller en ferdig tekst. Du lærer hvorvidt:

  • tittel og ingress stiller riktige forventninger
  • resten av teksten svarer til forventningene

http://slideplayer.no/slide/2011573/

Forberedelser

Gjør avtale med en bruker, kollega eller bekjent som vil hjelpe med å mikroteste innhold.

Når du får et utkast eller ferdig tekst du vil teste, kontakter du testeren og spør om det passer. Be ham eller henne gjøre oppgavene på denne siden.

Oppgave 1

Testeren får lese tittel og ingress.

– Skriv ned/les opp 3–4 spørsmål du forventer å få svar på i denne teksten.

Oppgave 2

Testeren får lese hele teksten.

– Strek under/les opp delene av teksten som besvarer spørsmålene dine.

Vurdering

Fikk testeren svar på alle de tingene han eller hun forventet å få svar på, eller var det noe som manglet?

Hvilke forventninger fikk testeren etter å ha lest tittel og ingress? Stemmer det med det vi ønske rå formidle, eller må vi justere på noe?