Slik jobber vi

Tilbake: For redaksjonen

Årlige planleggingsmøter

Hvis lokalredaktører har mye innhold som skal oppdateres i løpet av neste år, tar vi et planleggingsmøte med kontaktpersonen.

Målet er å se på kalendrene våre og bli enig om når vi skal jobbe med innholdet. Ta med liste over lokalredaktørs artikler som skal oppdateres.

Når vi går gjennom listen, skal vi også velge ut hvilke av tekstene som skal leveres på nynorsk. Forsøk å finne tekster hvor nøkkelordet er det samme på bokmål og nynorsk.

Bli enig om:

  • hva som må prioriteres
  • når på året vi skal begynne å revidere/lage innhold
  • hvem som skal vurdere relevans og ta initiativ til innholdsarbeidet
  • hvilke tekster som skal leveres på nynorsk

Arbeidet med å vurdere relevans på nytt/eksisterende innhold kan fordeles mellom redaktør og lokalredaktør.

Vurdere relevans og lage skisse

​Hvis forslaget er å lage nytt innhold, bruker vi innsiktsverktøy til å finne ut hva folk lurer på. Da vil vi kanskje få bekreftet at innholdet vil møte folks behov, eller så ser vi at vi heller bør lage noe annet.

Hvis vi skal oppdatere eksisterende innhold, sjekker vi også om innholdet er tilgjengelig og løser brukeroppgaver.

  • Vurder om innholdet skal lages/beholdes.
  • Definer brukeroppgaver for innholdet.
  • Finn ut hvilke nøkkelord som skal inn i teksten.

Fordele oppgaver

Redaktør og lokalredaktør tar en prat til avtalt tid, og blir enig om:

  • hvem som er skribent og fagansvarlig på innholdet
  • brukeroppgaver, nøkkelord og kjernemodellskisse
  • deadline

Dette bør helst være på plass før vi begynner å skrive.

Produksjon

​Skribent og fagansvarlig jobber fram et ferdig utkast, og bruker sjekklister før utkastet sendes til redaktør.

Redaktør tar en "mikrotest" på utkastet for å sjekke at tittel og ingress samsvarer med resten av teksten. Samtidig sjekker redaktør at teksten møter krav til formidlingsfaglig kvalitet.