Digitale skjema og SMS-varsel fra Helfo

Du kan sende søknader og refusjonskrav til Helfo via digitalt skjema. Helfo sender kvittering på SMS når søknaden er mottatt – både når du eller behandleren din søker. Vedtaket sendes normalt til deg som digital post.

SMS-varsel

Illustrasjon: Geir Hopen Nødset / Helfo

Skal du ha refundert utgifter til legemidler og andre helseutgifter?

Nå kan du skanne eller fotografere kvitteringer og annen dokumentasjon, laste dette opp og sende søknaden din digitalt.

SMS-varsel innen to virkedager

Når du sender Helfo en søknad, vil du automatisk få et SMS-varsel innen to virkedager. Du vil også få et SMS-varsel dersom behandleren din søker på vegne av deg.

Helfo bruker det mobilnummeret som er registrert i kontaktregisteret til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Sørg for at du er registrert med riktig mobilnummer hos ID-porten.

Svar på søknaden i digital postkasse

Helfo sender de fleste brev og vedtak via digital post.

Du kan velge om du vil motta brevet i Digipost eller e-Boks. Husk å opprette brukerprofil hos en av disse digitale postkassene! På nettsiden norge.no kan du allerede nå gjøre deg klar til å ta imot digitale svar fra Helfo.

Brev fra fastlegeordningen og vedtaksbrev om frikort for helsetjenester sendes til helsenorge.no, dersom du er aktiv bruker der. Hvis du ikke er aktiv bruker på helsenorge.no, vil du få brev i digital postkasse dersom du har valgt det.

NB: Du kan ikke svare / sende brev til Helfo via Digipost eller e-Boks!

Andre meldinger og varsler fra Helfo

:

  • Frikort for helsetjenester: Du får tilsendt en SMS eller e-post når vedtaket om frikort for helsetjenester er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på helsenorge.no.
  • Fristbrudd ved helsehjelp i spesialisthelsetjenesten: Du som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted. Ved fristbrudd vil ditt sykehus eller din behandlingsinstitusjon ta kontakt med Helfo pasientformidling, som vil sende deg en SMS.
  • Fastlege-ordningen: Helfo sender også varsler eller påminnelser til e-postadressen eller telefonnummeret som du har registrert i kontaktregisteret til Difi. Dette kan være for å minne om at du står på venteliste til ny fastlege eller at du har flyttet til ny kommune og kanskje bør vurdere å bytte fastlege.
  • Brukerundersøkelser: Helfo sender med jevne mellomrom invitasjoner til å svare på brukerundersøkelser via SMS til et utvalg av personer som har tatt kontakt med Veiledning helsenorge.no på telefon.

Frister for innsending av refusjonskrav

​Fristen for å sende Helfo krav om dekning av utgifter er som hovedregel 6 måneder fra den dagen du fikk behandlingen eller kjøpte et produkt. Dette gjelder selv om du venter på vedtak fra oss.

Enkelte saksområder har andre frister. Dette finner du informasjon om på helsenorge.no.