Behandling, trening eller kurs i utlandet for barn med funksjonsnedsetting

Helfo kan refundere utgifter til bestemte behandlings-, trenings- eller kursopphald i utlandet for barn med funksjonsnedsetting. Helfo kan òg utbetale refusjon til personar som er over 18 år ved oppstart av behandling eller trening.

Ein fysioterapeut behandlar ein pasient.