Behandling, trening eller kurs i utlandet for barn med funksjonsnedsetting

Helfo kan refundere utgifter til bestemte behandlings-, trenings- eller kursopphold i utlandet for barn med funksjonsnedsettelse. Helfo kan også utbetale refusjon til personer som er over 18 år ved oppstart av behandling eller trening.