Rekreasjonsopphald for blinde og svaksynte

Dersom du er blind eller svaksynt, kan du få dekt utgifter til rekreasjonsopphald ved enkelte kursstader. Helfo dekkjer òg utgiftene til nødvendig følgjeperson.

Kvinne med ledsagerhund

Helfo dekkjer utgifter til opphald ved desse kursstadene:

Kurssentera blir drivne av Norges Blindeforbund.

Du kan få dekt utgifter til opphald på inntil fire veker. Du kan få dekt nytt opphald sjølv om Helfo tidlegare har dekt eit opphald for deg og ein eventuell følgjeperson.

Korleis søkjer blinde og svaksynte om rekreasjonsopphald?

Du må sjølv søkje om opphald på eitt av kurssentera. Søknaden sender du direkte til det kurssenteret du ønsker opphald hos. Når du har fått plass på eit kurs, sender kurssenteret søknad om bidrag vidare til Helfo.

Når Helfo har handsama søknaden, får du eit vedtak i posten. Helfo sender ein kopi av vedtaket til det kurssenteret du har fått opphald ved.

Helfo dekkjer opphald etter desse døgnsatsane:

  • Evenes, Hurdalssenteret og Solvik: 2 509 kroner frå 1. juli 2021 (3 584 kroner frå 1. januar 2021).

Helfo betaler utgiftene dine til sjølve opphaldet – utrekna etter døgnsatsane – direkte til kurssentera. Du slepp dermed å leggje ut for desse utgiftene sjølv.

Du kan òg få dekt utgifter til reisa

Helfo dekkjer òg reiseutgiftene til og frå kurssenteret. Du må sende inn søknad om å få dekt reiseutgifter seinast 30. juni året etter opphaldet.

Du finn søknadsskjema og meir informasjon om kva utgifter som kan dekkast i samband med reisa, på sida Reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse og enkelte rekreasjonsopphald.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert fredag 25. juni 2021