Ufrivillig barnløshet og infertilitetsbehandling

Dersom du og din eventuelle partner har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo fullt ut dekke utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenandel. Du må legge fram en erklæring fra lege som viser hvilken behandling du/dere får.

Foto: HELFO / Morten Rakke

For å få dekket utgifter til infertilitetsbehandling fra Helfo må du/dere oppfylle vilkårene for behandling av barnløshet i bioteknologiloven. Ordningen gjelder både kvinner og menn.

Etter rundskrivet til folketrygdloven § 5-22 kan du/dere få støtte til følgende infertilitetsbehandlinger:

 • befruktning utenfor kroppen (IVF-behandling, ICSI-behandling)
 • inseminasjon (AIH/AID)
 • hormonstimulering hvor befruktning skjer på vanlig måte
 • PGD-behandling (Pre Implantasion Genetic Diagnosis: genetisk testing av embryoet før innsetting i livmoren)

Når du/dere er henvist til spesialist og har fått tilbud om infertilitetsbehandling, kan du/dere få dekket inntil tre forsøk per barn.

Les om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling i EU/EØS.

Les om legemiddelkjøp i forbindelse med infertilitetsbehandling i EU/EØS.

Les om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling utenfor EU/EØS.

Orientering om endringer i bioteknologiloven 

Eggdonasjon ble tillatt fra 1. januar 2021.

Assistert befruktning ble tillatt for enslige kvinner som bor alene fra 1. juli 2020.

Seksmånedersfrist ved søknad om infertilitetsbehandling

Du/dere sender erklæringen fra legen og originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo. Når du/dere har oppnådd egenbetalingssummen på 18 483 kroner (2021), må du/dere sende inn kvitteringer innen seks måneder etter hvert enkelt legemiddelkjøp. Dette gjelder selv om du/dere ikke har fått legeerklæring. Ettersend legeerklæringen til Helfo så raskt som mulig.

For å få refundert utgifter til legemiddelkjøp i forbindelse med infertilitetsbehandling må fristen for innsending av kvitteringer overholdes.

Hva er ett forsøk og fødsel?

Dekningen av legemidler ved IVF-behandling og ICSI-behandling er begrenset til tre forsøk per barn. Uthenting av egg og tilbakesetting av befruktede egg i kvinnens livmor anses som ett forsøk.

Dersom flere egg blir befruktet og fryses ned etter egguttaket, regnes ikke innsetting av lagrede befruktede egg som et nytt forsøk. Når et svangerskap har vart i 26 uker, regnes forløsning som en fødsel.

Blir lagrede egg fra tidligere uttak benyttet til søskenforsøk, regnes ikke dette som et fullstendig forsøk. Du/dere må likevel betale ny egenandel ved oppstart av ny behandling etter fødsel.

Hvis en kvinne eller et par ønsker flere barn, kan Helfo gi støtte til legemidler i forbindelse med tre nye forsøk (søskenforsøk). Dette gjelder både etter fødsel som følge av vellykket behandling innenfor de tre første forsøkene, etter et senere egenfinansiert forsøk og graviditet som følge av ordinær befruktning.

Ved etablering av et nytt parforhold kan Helfo gi refusjon til tre nye forsøk.

Dersom paret består av to kvinner, kan dere dele de tre forsøkene mellom dere. Helfo gir kun refusjon til en av kvinnene dersom dere behandles samtidig. Fra 1. juli 2020 gis det refusjon til enslige kvinner som bor alene.

Legeerklæring ved hvert forsøk

Ved hvert forsøk (også fryseforsøk og avbrutte forsøk) må du/dere få en legeerklæring fra den legen som behandler deg/dere:

Du/dere må sende legeerklæringen sammen med søknad om stønad til legemidler ved infertilitetsbehandling.

Send søknad digitalt til Helfo

Når du/dere har oppnådd egenbetalingssummen på 18 483 kroner (2021), kan du/dere sende Helfo søknad om å få refundert utgiftene. Du/dere kan søke ved å bruke digitalt skjema.

Du/dere trenger spesifiserte kvitteringer (eller apoteklister) som vedlegg. Disse må inneholde

 • pasientens navn
 • legemiddelets navn
 • pris på legemidlene
 • kjøpsdato
 • navnet på forskrivende lege

Du/dere trenger også legeerklæring som vedlegg til søknaden. For å få refundert utgifter til legemiddelkjøp i forbindelse med infertilitetsbehandling må fristen for innsending av kvitteringer overholdes. Husk å sende med alle kvitteringer, sånn at det kommer tydelig frem at grensen for egenbetalingen er nådd.

Les om reglene for frister i avsnittet "Seksmånedersfrist ved søknad om infertilitetsbehandling" (se over).

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Papirskjema

Dersom du/dere ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du/dere i stedet fylle ut​

Dersom du/dere har utført behandlingen i utlandet, men har kjøpt legemidlene i Norge, må du/dere også fylle ut egenerklæring:

Når behandlingen foregår i utlandet, skal barneomsorgsattest (politiattest) også legges ved egenerklæringen. 

Send inn søknad og eventuell egenerklæring sammen med legeerklæring og originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Kjøp av legemidler til infertilitetsbehandling

Du/dere må enten benytte legemidler som er markedsført i Norge, eller legemidler som inneholder samme virkestoff som tilsvarende legemidler som er markedsført i Norge.

Dersom særlige grunner tilsier at legemidler som ikke er markedsført i Norge skal brukes i behandlingen, må lege søke på vegne av deg/dere. Som særlige grunner regnes det når

 • markedsførte preparater er forsøkt uten ønsket effekt
 • behandlingen har gitt uønskede bivirkninger.

Saksbehandlingstid

Dersom Helfo trenger mer enn én måneds saksbehandlingstid, skal Helfo sende deg/dere en orientering om dette.

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil ti uker.

Informasjon om infertilitetsbehandling

Dersom du har spørsmål, ring Veiledning helsenorge.no på telefonnummer + 47 23 32 70 00.