Reiser til og fra utlandet

Informasjonstelefonen har nå stor pågang

Informasjonstelefonen har nå stor pågang, på grunn av de nye reglene om reise. Les om gjeldende regler og anbefalinger her på Helsenorge eller bruk chaten nede i høyre hjørne.

Informasjonstelefonen svarer ikke på spørsmål om hvem som får reise inn til Norge nå. Se UDI sin nettside for informasjon om dette. 

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Det globale reiserådet gjelder ikke for land i EØS, Sveits, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge (lilla land). Les mer om reiserådet fra UD her (regjeringen.no). 

Det er fortsatt begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Reiserådet og innreisereglene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at reisende tar med seg smitte til Norge. Hold deg oppdatert på hvilke regler som gjelder før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. For informasjon om hva som gjelder i de europeiske landene, se Re-open EU.

Husk at både smittesituasjonen og innreisereglene kan endres raskt.

Hvilken farge har landet du reiser fra?

Det er fargen på landet du reiser fra som avgjør om du må i reisekarantene og hvilke regler du skal følge ved innreise til Norge.

Se hvilken farge landet du reiser fra har i listen under. Etter at du har funnet ut hvilken farge landet har kan du lese om hvilke regler som gjelder for deg her.

Oversikt over land og områder

Hvordan defineres fargene på land og områder?

Det er covid-19-forskriften som definerer hvilke land og områder som medfører plikt til å være på karantenehotell. Dette fastsettes blant annet ut ifra hvordan smittesituasjonen er i de enkelte landene/områdene. Disse oppdateres i faste intervaller, og gjelder til de er endret. Det betyr at selv om smittenivået i et land endrer seg, er du ikke unntatt karantenehotell før det har blitt vedtatt i covid-19-forskriften. Du kan følge med på listene over for oppdateringer.

Hva gjelder for deg?

I listen under finner du oversikten over en rekke ulike situasjoner og hvilke regler som gjelder for disse.

Hva gjelder for deg?

Om koronasertifikat

Koronasertifikat for personer som bor i Norge

Personer som bor i Norge og har norsk personnummer eller d-nummer finner koronasertifikatet sitt på Helsenorge. Ved reiser til og fra utlandet er det fanen for EU/EØS inne på koronasertifikatet som skal brukes. Der er sertifikatet blått.

Dersom dureiser til utlandet, må du sette deg inn i reglene som gjelder i detlandet du reiser til. For eksempel kan land bruke ulike definisjoner på hva som er fullvaksinert. 

Se oversikt over hvilke regler som gjelder for de ulike landene i EU/EØS på reopen.europa.eu

Les mer om koronasertifikat her.

Testing for å få koronasertifikat

Det er gratis å teste seg for å få koronasertifikat. Dette gjelder også når du trenger negativ test i koronasertifikatet ved utenlandsreise. Du kan få testen i kommunen, dersom de har kapasitet til det, eller hos privat helsetjeneste.

Selv om testen er gyldig i bare 24 timer på et norsk koronasertifikat, blir den synlig i koronasertifikatet i 7 døgn.

Koronasertifikat for utenlandske som reiser til Norge

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt korona de siste seks månedene, og kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil du kunne reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land du kommer reisende fra. Dette gjelder koronasertifikater fra EU/EØS-landene og Sveits. Du slipper karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere deg ved innreise.

Definisjonen som Norge bruker på fullvaksinert er:

 • har fått 2 vaksinedoser, og det har gått over 1 uke siden du fikk den siste dosen.
 • har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • gjennomgått covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før 3 uker etter du tok testen som var positiv.
 • fått 1 vaksinedose og etter 3 uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Norge kan verifisere andre EU/EØS-lands koronasertifikater, hvis de er koblet til EUs løsning. Vi kjenner imidlertid ikke til om disse landene faktisk har tatt koronasertifikatet i bruk og utstedt det til sine borgere. 

Storbritannia er ikke koblet på EUs løsning for koronasertifikatet.

Les mer om koronasertifikat her.

Antistofftest

Hvis du får vaksine etter at du har tatt en antistofftest, og testen viser at du har vært smittet av covid-19, vil du bli regnet som fullvaksinert én uke etter at du har tatt vaksinen. QR-koden i EU-fanen vil da vise at du er fullvaksinert.

Hvis du velger å IKKE ta vaksine etter at antistofftesten viser at du har vært smittet av covid-19, vil du IKKE bli registrert som at du har vært smittet og du vil IKKE få grønt koronasertifikat. Årsaken til det er at antistofftesten ikke viser når du var smittet. Du må ha vært smittet i løpet av de siste 6 månedene for å være regnet som beskyttet etter at du har vært smittet.

For å få grønt koronasertifikat basert på at du har vært smittet av covid-19, må du ha tatt en hurtigtest eller en PCR-test som viste at du hadde smitte i kroppen og dette må være registrert i MSIS.

For å bli regnet som fullvaksinert etter å ha vært smittet, må du både ha dokumentert at du har vært smittet (PCR eller hurtigtest som er tatt mens du var smittet eller antistofftest tatt senere) og du må ha fått en dose vaksine.

Huskeliste for bruk av koronasertifikat:

Digitale brukere:

 • Gjør deg kjent med koronasertifikatet ditt på Helsenorge.no. Der finner du også EU/EØS-sertifikatet, som brukes ved alle utenlandsreiser. Dette sertifikatet er blått.
 • Husk å lade mobiltelefonen.
 • Pass på at mobilskjermen er lesbar/ikke knust.
 • Ta gjerne et skjermbilde av koronasertifikatet ditt, i tilfelle dårlig nett.

Ikke-digitale brukere:

 • Gjør deg kjent med koronasertifikatet ditt på Helsenorge.no. Der finner du også EU/EØS-sertifikatet, som brukes ved alle utenlandsreiser. Dette sertifikatet er blått.
 • Vi anbefaler å skrive ut sertifikatet i god tid før avreise.
 • Papirversjon av sertifikatet er sensitivt, og vil ikke fungere dersom det blir brettet, krøllet eller vått.
 • Vi anbefaler å beskytte sertifikatet ved å legge det i en plastikkmappe eller liknende.

Hvem får reise til Norge?

Hvis du er bosatt i et grønt land eller område, og har oppholdt deg der de siste 10 døgn, kan du reise til Norge nå. 

Dersom du kommer fra røde eller oransje land eller områder i EU/EØS/Schengen og Storbritannia, må du falle inn under ett av unntakene for å kunne reise til Norge. Du får da ikke reise til Norge dersom du er:

 • turist.
 • borgere fra EU/EØS (inkludert nordiske borgere) som skal arbeide eller studere i Norge, og som ikke har unntak.
 • forretningsreisende.
 • utlending som har fått Schengen-visum, og som ikke har unntak.
 • eier av fritidseiendom i Norge, men ikke er bosatt her.

Du får unntak og mulighet til å reise inn i Norge dersom du er:

 • norske statsborgere (uansett hvilket land du er bosatt i).
 • utlending og bosatt i Norge.
 • Utlending som er bosatt i et land eller område som er definert som grønt.
 • utlending med europeisk koronasertifikat som er gyldig i Norge, og viser at du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.
 • mindreårig barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. 
 • utlending som skal gjennomføre samvær med sine egne barn.
 • utlendinger som pendler fra Sverige eller Finland til barnehage, grunnskole, videregående skole eller arbeid.
 • utlendinger som er bosatt i EØS, Sveits, Storbritannia eller i lilla land og er nært familiemedlem til personer som er bosatt i Norge:
  • Ektefelle, registrert partner eller samboer
  • Mindreårige barn eller stebarn
  • Foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
  • Voksne barn og stebarn
  • Foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
  • Besteforeldre og stebesteforeldre
  • Barnebarn og stebarnebarn
 • utlendinger som er bosatt i øvrige tredjeland og er nært familiemedlem til personer som er bosatt i Norge:
  • ektefelle
  • samboer som du har har bodd sammen med i minst to år, eller som du venter eller har felles barn med
  • barn eller stebarn under 18 år
  • foreldre eller steforeldre hvis du selv er et barn under 18 år
 • Kjærester over 18 år bosatt i EØS, Sveits, Storbritannia eller lilla land, samt deres mindreårige barn. Disse må søke UDI om å komme inn i landet. Du finner informasjon og søknadsskjema til UDI her.

Se UDI for hele listen med unntak og mer informasjon om innreise til Norge.

Regler ved innreise til Norge

Har du lov til å reise til Norge, må du:

Det er din plikt å sette deg inn i reglene og eventuelle unntak. Dersom du ikke oppfyller kravene eller bryter reglene, kan du bli nektet innreise eller straffes.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som passerer grensen til Norge, også norske statsborgere, skal ha fylt ut et innreiseregistreringsskjema før ankomst til Norge.

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Personer som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat.

Skjemaet må fylles ut digitalt. Etter fullført registrering vil du få en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst. Registreringen kan ikke gjennomføres tidligere enn 72 timer før innreise.

Gå til innreiseregistreringsskjemaet her (regjeringen.no). Du kan endre språk oppe i høyre hjørne.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering, kan du ringe +47 33 41 28 70. Denne telefonen driftes av regjeringen. Du kan også sende e-post til support@entrynorway.no

Telefontjenesten er døgnåpen alle dager. Mellom kl. 08:00-22:00 kan du også få veiledning på polsk, russisk, litauisk og rumensk. 

Krav om attest på negativ koronatest ved innreise til Norge

Reisende til Norge må vise dokumentasjon på negativ koronatest ved innreise. Kravet gjelder også for norske statsborgere og de som er bosatt i Norge, men ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest. Dersom du reiser fra et grønt land er du unntatt å ha med en attest på negativ test. 

Testen må være tatt innen 24 timer før innreise til Norge. 

Dersom du ankommer med fly, kan testen være tatt innen 24 timer før avgangstiden til flyet ditt. På flyreiser med mellomlandinger, er det avgangstiden til det første flyet du tar som gjelder.

Godkjent testmetode på testen er PCR eller antigen hurtigtest. Attesten skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Personer som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat. På Helsenorge brukes det blå sertifikatet under EU/EØS-fanen.
 • Personer i transitt.
 • Personer som er fastboende på Svalbard.
 • Barn under 12 år.
 • Personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe eller studere (eget krav for helsepersonell).
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Se hele listen for unntak av testkravet i covid-19 forskriften.

Koronatest ved innreise til Norge

Alle som ankommer Norge, skal ta en koronatest der de ankommer landet.

Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste, kan du forlate landet frivillig eller bli straffet med bot.

Du må ta testen på flyplassen eller ved grensen. Du skal ta antigen hurtigtest og du må vente på prøvesvar før du kan dra videre.

Dersom du tester positivt, må du ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst. Ankommer du fra et land utenfor EØS/Sveits og tester positivt, må du ta PCR-testen med en gang, på ankomststedet.

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat. På Helsenorge brukes det blå sertifikatet under EU/EØS-fanen.
 • Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a i covid-19-forskriften.
 • Personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole, og er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b i covid-19-forskriften.
 • Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog etter § 6b i covid-19-forskriften.
 • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, etter § 6e i covid-19-forskriften, når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.

Se hele listen for unntak av testkravet i § 4d i covid-19 forskriften.

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra røde land eller områder, skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Fullvaksinerte, de som har gjennomgått covid-19 og reisende fra grønne land eller områder, er unntatt reisekarantene. Se unntak på reisekarantenen her.

Hvor du skal gjennomføre reisekarantenen avhenger av hvilket land eller område du ankommer fra til Norge. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hvordan være i reisekarantene

Karantenen varer i 10 døgn fra ankomst til Norge.

Dersom du er i reisekarantene, skal du:

 • Oppholde deg på karantenehotell eller et annet egnet sted dersom du har unntak. 
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport. Personer som reiser fra EØS, Sveits eller Storbritannia er unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.

Du kan gå turer ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. 

Mange butikker, vareleverandører og serveringssteder har gode løsninger for netthandel, hjemlevering eller henting av varer på en trygg måte.

Testing når du er i reisekarantenen

Du skal teste deg 7 døgn etter ankomst til Norge. Er du ikke på karantenehotell, må du selv ta kontakt med kommunene du er i, eller et testsenter for å bestille time til testing. Er du på karantenehotell får du test på hotellet. Du vil få tilbud om test 3 døgn etter ankomst. Dersom denne er negativ vil du kunne gjennomføre resten av karantenen i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. I andre tilfeller vil du få tilbud om test døgn 7.

Reisekarantenen kan kortes ned dersom du får negativt svar på koronatest (PCR-test) som er tatt tidligst 7 døgn etter ankomst.

Barn og unge under 18 år, og de som har fått én vaksinedose for over tre uker siden kan ta koronatest (PCR-test) 3 døgn etter ankomst, og avslutte karantenen dersom den er negativ. Du må kunne dokumentere at du har fått én vaksinedose for over tre uker siden med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat.

Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i reisekarantene

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for testing. Ved negativ test skal du fortsatt fullføre karantenen.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Les mer om symptomer på covid-19 her.

Unntak fra reisekarantenen

Hovedregelen er at du skal i reisekarantene ved ankomst til Norge, men det er noen unntak. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden. 

Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre enn de du bor sammen med.

Unntaket fra karanteneplikten slutter å gjelde dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet.

Unntak fra reisekarantene for personer som ikke er på arbeidsreise

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid, på skole eller på reise mellom arbeidssted eller skolen og bosted eller annet fast oppholdssted. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over.

Unntak fra reisekarantene i forbindelse med arbeid

Karantenehotell eller karantene hjemme?

Hvor du skal gjennomføre reisekarantenen avhenger av hvilket land/område du har hatt opphold i. Du kan blant annet få unntak fra karantenehotell hvis du er beskyttet eller hvis det foreligger sterke velferdshensyn. Se alle unntakene her.

Du skal ta en PCR-test tidligst 3 døgn etter ankomst til Norge. Er testen negativ kan du reise fra karantenehotellet og fullføre resten av karantenetiden hjemme eller på et annet egnet oppholdssted.

Tildeling av karantenehotell og registrering

Det er kommunen som har ansvar for organisering av karantenehotell. Du vil bli henvist til et karantenehotell med kapasitet innenfor en rimelig avstand fra ankomststedet. En bil-/busstur på inntil 2 timer anses å være i rimelig avstand.

Kommunen skal sørge for transport fra ankomststedet til hotellet. Personer som ankommer fra land utenfor EØS eller Sveits skal ikke bruke offentlig transport. Det er viktig å ivareta smittevernregler under transporten. De som kommer med egen bil til ankomststedet, kan kjøre til karantenehotellet selv.

Ved ankomst blir du registrert i hotellets systemer. Dette er du forpliktet til. Du skal få informasjon om testing, rutiner og smittevernregler knyttet til oppholdet.

Kostnad

 • 500 kroner per natt for privatpersoner over 18 år og arbeids- eller oppdragsgivere.
 • Barn og unge mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kr per natt, og
 • barn under 10 år er unntatt egenandel når de bor sammen med foresatte.

Studenter og reisekarantene

For studenter gjelder de samme reglene for hvor du skal gjennomføre reisekarantenen som for andre reisende.

Dersom er norsk student og har studert i utlandet, er du unntatt fra å betale egenandelen.

Unntak fra karantenehotell 

Selv om du kan være unntatt karantenehotell, må du følge reglene om karantene, testing og registrering ved innreise til Norge.

Du kan gjennomføre reisekarantenen i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvis du tilhører en av disse gruppene:

 • Du kan dokumentere med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat at du er beskyttet og at du har egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Det er politiet på grensen som sjekker den digitale informasjonen. Se definisjon på beskyttet her. 
 • Mindreårige barn. 
 • Hvis du kan dokumentere at arbeidsgiveren har fått oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet. Du kan dokumentere dette ved for eksempel kopi av godkjenningen.
 • Du kan dokumentere sterke velferdshensyn eller andre tungtveiende grunner (se nærmere forklaring under), og du kan ha karantene på et annet egnet oppholdssted, der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Du må søke om fritak hos UDI fra opphold på karantenehotell. Les mer om hvem som kan benytte søknadsordningen og hvordan du søker her
 • Du ankommer i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barnelova og barnevernloven. Det er ikke behov for denne gruppen å søke unntak fra karantenehotell hos UDI.

Dersom du søker om unntak fra karantenehotell på vegne av et samlet reisefølge, vil unntaket kun gjelde for dem i reisefølget som har unntak.

Enkelte yrkesgrupper er unntatt fra å gjennomføre reisekarantene på et karantenehotell. Se oversikten på Helsedirektoratet.no.

Uansett hvor du skal gjennomføre karantenen, må du fylle ut innreiseregistreringsskjemaet før innreise.

Hva innebærer sterke velferdshensyn og tungtveiende grunner? 

Du må søke hos UDI om fritak fra opphold på karantenehotell dersom det foreligger sterke velferdshensyn eller tungtveiende grunner. Du kan søke om fritak her.

Søknadsordningen gjelder ikke deg som reiser ut av Norge på grunn av sterke velferdshensyn. Hvis du reiser ut av Norge fordi du for eksempel skal i begravelse eller besøke et sykt familiemedlem i utlandet, kan du ikke få vedtak om unntak fra karantenehotell fra UDI.

Du finner eksempler på hva som er sterke velferdshensyn, tungtveiende grunner og søknadsskjema hos UDI.

Definisjoner på begreper

Definisjon på begreper

Reiser til Svalbard

Alle som ankommer Norge etter å ha vært på reise i røde land, må gjennomføre hele karantenen på fastlandet før videre reise til Svalbard. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende. 

Dersom du skal reise fra det norske fastlandet til Svalbard, skal du teste deg i løpet av de siste 24 timene før avreise fra fastlandet. For eksempel dersom du skal fly fra Oslo til Tromsø, og videre fra Tromsø til Svalbard, så må du ha testet deg innen 24 timer før flyet går fra Tromsø. Testen er gratis for personer som er bosatt på Svalbard, og som kan vise dokumentasjon på at en er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard.

Hvis du er beskyttet er du unntatt kravet om attest på negativ test, det samme gjelder for barn under 12 år.

Les mer om dokumentasjonskrav og refusjon av utgifter til test for reiser til Svalbard på Helsedirektoratet.no.

Råd før reiser til utlandet

Dersom du likevel må på en nødvendig reise, er det flere ting det er lurt å tenke gjennom. For eksempel hva reiseforsikringen dekker.

Alle land har egne regler for innreise, og står fritt til å bestemme hvilke krav de har til reisende.

Du må sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du skal reise til. Se Re-Open EU for oppdatert informasjon om EU-landenes regler og restriksjoner.

Skal du reise eller studere i Europa, bør du ta med Europeisk helsetrygdekort.

Forebyggende råd på reisen

 • Vask hendene ofte og grundig. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et godt alternativ.
 • Hold god avstand til de som ikke er dine nærmeste.
 • Host i albuekroken eller papirlommetørkle.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Lenker til øvrig informasjon