Automatisk saksbehandling i Helfo

Du kan ha mottatt et brev fra Helfo der det står at brevet er et resultat av automatisk saksbehandling.

Sakene som behandles automatisk, behandles på grunnlag av gjeldende regelverk og de personopplysningene vi har om deg. Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan identifisere deg som person. Helfo behandler bare saker automatisk i følgende tilfeller:

  • Du har gitt samtykke til at saken din kan behandles automatisk.
  • Regelverket gir Helfo lov til å behandle saker automatisk.
  • Det kommer rettighetsinformasjon fra et annet EØS-land som Helfo skal informere deg om.

Når en sak behandles automatisk, kan informasjonen komme fra Helfos egne registre. For eksempel vil informasjon som du fyller ut når du sender en søknad elektronisk til Helfo, bli lagret. Informasjonen kan også komme fra offentlige registre, som for eksempel folkeregisteret.

Helfo må følge personopplysningsloven, forvaltningsloven, arkivloven og offentlighetsloven, slik at alle personopplysninger blir behandlet på en lovlig måte. Vi skal ikke innhente flere opplysninger om deg enn det som er nødvendig.

Du kan lese mer om personvern i Helsedirektoratets personvernerklæring.