Valg av behandlingssted ved kreft

Du har rett til å velge sykehus både når du er henvist ved mistanke om kreft og hvis du har fått påvist kreft.

​​​Pakkeforløp for kreft

​​I pakkeforløpene er det definert hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta frem til mistanken om kreft er avkreftet eller bekreftet, og til eventuell behandling starter.

Se alle pakkeforløp for kreft

Tidene i pakkeforløpene er anbefalinger. Pasienter som henvises til et pakkeforløp for kreft, skal også rettighetsvurderes og få en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Alle sykehus som utreder og behandler kreft har forløpskoordinatorer. Mer informasjon og kontaktinformasjon til disse ligger på det enkelte helseforetakets hjemmesider.

Ventetider

Du kan foreløpig ikke finne oversikt over sykehus for kreftbehandling eller sammenlikne ventetider på Velg behandlingssted.

Hvis du ønsker mer informasjon om valg av behandlingssted ved kreft, kan du ringe Veiledning Helsenorge på 23 32 70 00 og bli satt over til en pasientrådgiver for råd og veiledning.

Kvalitet

​Det er utviklet flere nasjonale kvalitetsindikatorer for behandling og overlevelse etter ulike typer kreft.

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for behandling og overlevelse etter ulike typer kreft (helsedirektoratet.no)

Her finner du blant annet indikatorer som måler i hvor stor grad sykehusene følger anbefalingene som er definert i pakkeforløpene. Flere slike indikatorer vil publiseres etter hvert.

Oppslagsverk om kreft (kreftlex.no)

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-graf, foto, tegninger og video.

Informasjon om kreft på tegnspråk

På KreftTegn finner du en rekke filmer med informasjon om kreft rettet mot døve.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 17. mars 2021