Du har rett til å velge behandlingssted

Har du fått rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten? Da har du rett til å velge behandlingssted.

Rett til å velge hvor henvisningen skal sendes

Du har rett til å velge hvilket behandlingssted du henvises til.

Henvisningen må imidlertid sendes til et behandlingssted som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter. Det vil si at de har rett til å vurdere om du har rett til utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Alle offentlige og noen private behandlingssteder har rett til å vurdere det.

Les mer om hvordan du finner behandlingssteder med rett til å vurdere henvisningen.

Den som henviser deg kan sende henvisningen direkte til ønsket behandlingssted, eller gi deg henvisningen slik at du kan sende den selv. Det er som regel fastlegen som skriver henvisningen, men også andre, for eksempel psykologer, manuellterapeuter og kiropraktorer kan henvise til spesialist innen sine fagområder.

Rett til å velge hvor du skal behandles

Behandlingsstedet som mottar din henvisning, skal innen 10 dager vurdere om du har rett til nødvendig helsehjelp enten ved utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Du vil motta et brev fra behandlingsstedet med informasjon om du har rett til nødvendig helsehjelp eller ikke.

Hvis du har fått brev om at du har rett til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten, kan du velge mellom behandlingsstedene i oversikten du finner på Velg behandlingssted.

Du kan velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med et regionale helseforetak.

Les mer om avtale og godkjenning for private behandlingssteder.

Bytte av behandlingssted når du står på venteliste

Du kan bytte behandlingssted mens du står på venteliste. Da kontakter du stedet der du står på venteliste og ber om at henvisningen og vurderingen blir sendt til det behandlingsstedet du ønsker.

Unntak fra rett til valg av behandlingssted

Du kan ikke velge behandlingssted for øyeblikkelig hjelp. Din helsetilstand kan også ha betydning for hvilket behandlingssted du kan velge. For eksempel kan noen behandlingssteder ikke ta imot pasienter som behandles for flere diagnoser samtidig.

Du kan heller ikke bytte behandlingssted for å få en mer spesialisert behandling enn den du har fått tilbud om.

Visse unntak fra retten til å velge behandlingssted gjelder også hvis du

  • er under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern
  • ufrivillig er lagt inn på institusjon grunnet rusmiddelmisbruk
  • er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Når kan du klage?

Du kan klage hvis du mener at retten til valg av behandlingssted ikke er oppfylt, for eksempel hvis

  • du får avslag fordi du bor utenfor behandlingsstedets opptaksområde
  • du får avslag på behandling ved et universitetssykehus, selv om de tilbyr lokalsykehustjenester som dekker ditt behov

Slik sender du en klage

Leter du etter ventetider eller trenger du individuell hjelp til å velge sted for behandling eller undersøkelser?

Illustrasjonstegning av bebyggelse

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 3. januar 2023