Utsendte arbeidstakere utenfor EU/EØS

Du regnes som utsendt arbeidstaker når du jobber midlertidig i utlandet for din arbeidsgiver i Norge og du mottar lønn fra denne arbeidsgiveren.

Kvinne ved skrivebord