Donorkort

Her kan du opprette et digitalt donorkort i kjernejournalen din. Du bør også fortelle dine nærmeste om ditt ønske om å være organdonor.

Om tjenesten

Hvis du ønsker å være organdonor, er det viktig at dine nærmeste pårørende kjenner til det. Det er din vilje til organdonasjon som gjelder. Du kan også fylle ut et donorkort, som er en bekreftelse på at dine nærmeste er informert.

Organer som kan doneres er hjerte, lever, bukspyttkjertel, lunger og nyre.

Organdonasjon kan skje fra en person som nylig er død, eller fra en levende donor (familiedonasjon). Levende giver benyttes i Norge bare ved nyretransplantasjoner.

Du kan opprette et digitalt donorkort i kjernejournalen din. Du kan samtidig legge til en eller to personer som kjenner til ditt standpunkt til organdonasjon. Disse kan være familie, venner, kollegaer, fastlege eller naboer, og må være over 18 år.

Hvem kan bli organdonor?

​Alle kan si ja til organdonasjon, uavhengig av sykdommer, alder eller medisinbruk. Skulle donasjon bli aktuelt, vil det gjøres en medisinsk vurdering for å se om organene er egnet for transplantasjon.

Finn mer informasjon om organdonasjon på helsenorge.no

Mer om tjenesten

Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Se din kjernejournal
Illustrasjonstegning av helsepersonell med pasient på båre

Å donere organer betyr å gi ett eller flere organer til en annen person. Å snakke om organdonasjon kan redde liv. Én avdød donor kan redde opptil syv liv.

Organdonasjon redder liv
Illustrasjonstegning av dame som holder donorkort